Pro rodiče

Na této stránce najdete: 

 

* * * * * 

 

Asociace lesních mateřských škol prostřednictvím nejen svých webových stránek poskytuje veškeré základní informace k předškolnímu vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou: 

Na mapě lesních školek stačí zadat místo vašeho bydliště a vyhledat lesní školky, které jsou vám nejblíže. Všechny lesní mateřské školy a lesní kluby, které jsou členy ALMŠ, mají na mapě svůj profil, ze kterého zjistíte více, včetně odkazu na jejich webové stránky. 

A jak poznáte, že je vámi vybraná školka kvalitní? Pomohou vám Standardy kvality lesních MŠ a klubů, které stručně popisují, co by měla kvalitní školka splňovat ve vztahu k dětem, personálu a v provozu. Ty členské školky, které úspěšně prošly procesem certifikace podle Standardů kvality, poznáte podle označení “certifikovaný/á klub/MŠ”, které vám dává záruku, že práci dané školky pozitivně hodnotili ti nejzkušenější provozovatelé lesních školek jmenovaní do Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu Rady ALMŠ. 
Školky, které toto označení nemají, možná právě procesem certifikace prochází. Standardy kvality vám v tu chvíli poskytnou vodítko, na co se při výběru a hodnocení lesní školky zaměřit, nebo na co při komunikaci s vybranou lesní školkou zeptat. 

Asociace lesních mateřských škol dokázala prosadit lesní mateřské školy jako plnohodnotnou formu předškolního vzdělávání a Česká republika je tak zatím jediná evropská země, která má vzdělávání formou lesní mateřské školy ukotvené ve školském zákoně. V současnosti ALMŠ stále vyjednává s Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví podmínky stravování v lesních mateřských školách. 
ALMŠ se věnuje sledování veškeré související legislativy (včetně např. zákona o myslivosti, stavebního zákona, zákona o ochraně veřejného zdraví) a v případě potřeby lobbuje za zájmy lesních mateřských škol a klubů. 


A jaké další výhody má ALMŠ pro rodiče dětí z lesních školek přichystané?

 

  • Slevy na vybavení do přírody pro děti nebo zajímavé udržitelné předměty, o kterých ALMŠ pravidelně informuje zástupce členských školek. 
  • Semináře na zajímavá témata nejen pro pedagogy, pro rodiče dětí z členských školek za zvýhodněnou cenu

 

Více informací ze světa lesních mateřských školek najdete na našem Facebooku.

ALMŠ je financována z členských příspěvků, grantů, darů a sponzorských příspěvků. Chcete se podílet na naší činnosti? Neváhejte se ozvat.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU LESNÍCH KLUBŮ 
ÚNOR 2021

S koncem roku 2020 přišlo do Asociace lesních MŠ vyjádření Ministerstva zdravotnictví, které standardní provoz lesních klubů neumožňuje. Zásadní omezení pro lesní kluby vyplývá zejména z opatření vlády, které omezuje pohyb na veřejně přístupných místech na počet 2 osob, to se týká i pobytu v lese. Přestože klasické i lesní mateřské školy jsou v provozu a epidemiologické riziko není v lesních klubech vyšší než např. v budově MŠ, ministerstvo tuto argumentaci nepřijalo, respektive na ni nijak nereagovalo. Některé kluby mají podmínky na to, aby svůj provoz zajistily alespoň v omezeném režimu, jiné bohužel přerušují provoz, dokud nebude PES na stupni 3. Se stanoviskem ministerstva zdravotnictví nesouhlasíme. Plně chápeme a sdílíme rozhořčení některých z vás nad ignorancí státních úřadů, které trvají na formalitách, a nereflektují dopady na občany. 
Jedním z takových příkladů je i ošetřovné, které mohou čerpat jen někteří rodiče. Ministerstvo práce a sociálních věcí standardně umožňuje čerpat ošetřovné rodičům, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Avšak ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které administruje stejně zaměřený program “ošetřovné” pro OSVČ, změnilo na podzim znění programu a nově nabízí podporu pouze těm OSVČ, jejichž děti chodí do školy či školského zařízení. OSVČ, jejichž dítě chodí do lesního klubu, dětské skupiny atp. jsou z podpory MPO vyloučeny. Více informací k ošetřovnému najdete v novince na hlavní stránce a ve FAQ v členské části webu - může vám je předat zástupce vašeho lesních klubu.

Přístup ministerstva zdravotnictví k lesním klubům nadále řešíme. Děkujeme všem, kdo se ozýváte ministerstvu zdravotnictví, ombudsmanovi a poslancům. Podle názoru hlavní hygieničky nemají být lesní kluby v provozu. Totéž zaznělo i od ministra zdravotnictví Blatného při tiskové konferenci vlády 22. ledna 2020. Politici se tématu věnují, poslanec Jiří Mihola ve Sněmovně apeloval na umožnění provozu lesních klubů, poslanec Lukáš Bartoň podal písemnou interpelaci ministru Blatnému. Podle právní analýzy ALMŠ lze zajistit pouze omezený provoz lesních klubů. Jeho přesnou podobu je potřeba nastavit dle podmínek jednotlivých klubů, mezi obecně platné zásady patří:

  • nepohybujeme se ve veřejném prostoru,
  • průvodci, rodiče i děti dodržují zpřísněná hygienická pravidla klubu (stejná jako v MŠ), 
  • rodiče se neshromažďují v prostoru lesního klubu,
  • obratem řešíme jakékoliv podezření na onemocnění nemocí COVID-19 u dítěte nebo dospělého, 
  • sledujeme a následujeme doporučení místně příslušného orgánu kontroly veřejného zdraví.

Jak to změnit?
Pokud se chcete spolupodílet na změně nastavených parametrů vládních opatření, oslovujte politiky a zástupce Ministerstva zdravotnictví, kontakty naleznete níže. Rodiče, kteří mají děti v lesních klubech, mohou podat vlastní stížnost adresovanou ombudsmanovi. Můžete se pro inspiraci podívat na stížnost (ke stažení níže), kterou s námi sdílela maminka z jednoho lesního klubu. Formulář stížnosti je ke stažení zde nebo lze stížnost podat online. 
Aktuálně pomáháme řešit případ rodiče, po kterém MPO požaduje vrácení poskytnuté dotace “ošetřovné pro OSVČ” za jarní období, kdy však platila odlišná pravidla. Podle právního výkladu, který máme k dispozici, je tento postup MPO neoprávněný. Pokud MPO nárokuje vrácení dotace i od vás, kontaktujte nás prosím neprodleně prostřednictvím koordinátora/ky vašeho lesního klubu (platí jen pro členské organizace). Máme právníkem zpracované odvolání. 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

Děti z kamenných MŠ chodí ven také každý den, v čem se lïší pobyt venku v lesních školkách?
Ano, i děti z kamenných školek chodí ven, ale na výrazně kratší dobu a ne za každého počasí. V LMŠ děti přijdou rovnou oblečené na ven a venku zůstanou až do oběda, svačinu mají v lese. LMŠ chodí ven i za deště, bláta a mrazu a vzdělávací program je k tomu přizpůsobený. Na intenzivní pobyt venku, nejsou děti v kamenných školkách vybavené. 

Chodíte ven i když prší nebo mrzne?
Ano, podmínkou je dobré oblečení. Děti musí být oblečené tak, aby byly v teple a suchu. Každé dítě má ve školce náhradní oblečení, a průvodce bere erární náhradní oblečení s sebou.

Jaké výjimky LMŠ potřebují a proč? 
Nejsou to výjimky, ale inovace - praxe ukazuje, že legislativu je potřeba upravit tam, kde je vyžadována stavba - například stravování, které je dosud nutné vydávat ve zděné budově. Nedává smysl, aby se kvůli obědům stavěl dům. U lesa stavět obvykle nejde, a tak jsou potřeba podmínky na stravování mimo stavby.

Jak probíhá stravování v lesních MŠ?
Od 1. října 2020 mají lesní MŠ možnost zřídit si výdejnu lesní MŠ (legislativní ukotvení). Výdejna lesní MŠ je prostor, který zajišťuje dodržení hygienických pravidel pro výdej jídla a současně umožňuje činit tak v prostředí přírody. 

Zvládne si i malé dítě podat svačinu, když se jí pedagog nesmí ani dotknout?
Svačiny do krabičky dětem připravují obvykle rodiče, kteří vědí, co dítě zvládne. Pokud svačiny dováží cateringová firma, nejsou svačiny v jednotlivých krabičkách. Jíme společně v kruhu, pedagogové dohlížejí - pokud má dítě problém, pedagog rád poradí, případně může použít jednorázové rukavice.

Jak chodí děti na záchod?
Tam, kde není přípojka na kanalizaci, používáme kompostovací separační toalety. Jak taková toaleta vypadá? Toaleta je ve venkovní dřevěné budce, uvnitř je speciální dětské prkénko, které separuje tuhou a tekutou část, která se dále ekologicky likviduje. 
Přímo v lese je to stejné, jako když jste na výletě v přírodě. Vyberete místo mimo cesty, exkrement pečlivě uklidíte a místo případně označíte např. překříženým klacíkem, abyste se mu příště mohli vyhnout. 

Jsou záchody hygienicky čisté?
Lesní MŠ jsou pod dohledem krajských hygienických stanic - vždy před zahájením provozu přijde kontrola na místo. KHS už navštívila přes 48 lesních MŠ a v žádné nenašla takové nedostatky, které by nebylo možné vyřešit.

Jak si děti myjí ruce v zimě?
V terénu používáme donesenou pitnou vodu a ekologické mýdlo. Používáme často pumpovací várnice na čaj, kde je voda přiměřeně teplá. Také v zázemí je k dispozici mýdlo a tekoucí voda - buďto z vodovodu nebo opět v nádobách s výtokovým ventilem.

Co když děti změní školku, jak zvládnou přechod?
Je to podobné, jako když dospělí mění práci. Změna je pro děti nejnáročnější kvůli změně kolektivu. A pak záleží, jak se liší přístup pedagogů v obou školách. 

Je vhodné, aby děti kombinovaly kamennou a lesní školku?
Pro malé děti není ideální, aby v průběhu týdne střídaly 2 kolektivy. Každá školka má svůj vlastní rytmus, své zvyky a pravidla. Dítě kombinující 2 školky se musí přizpůsobovat neustálé změně 2 systémů fungování, dvou prostředí. Řešením může být navštěvovat vybrané školky ještě před zápisem, během dní otevřených dveří a dalších akcích pro veřejnost. A následně si vybrat tu, která Vám a Vašemu dítěti nejvíce vyhovuje. 

Vydrží děti z lesní školky sedět klidně ve škole v lavici?
Z hlediska vývojové psychologie má dítě největší potřebu pohybu v předškolním věku. Při nástupu do školy už zvládá více sedět a naslouchat. Zkušenosti ukazují, že v tomto ohledu je podstatnější povaha a výchova dítěte, než to zda navštěvovali kamennou či lesní školku. 

Jak zvládají děti přestup z lesní školky na klasickou základní školu?
Za ty desítky let, co lesní školky fungují, se ukazuje, že děti s přestupem nemají problém a není potřeba zavádět zvláštní opatření. Zároveň platí, že rodiče, kteří si vědomě zvolili lesní školku, si stejně pečlivě vybírají i školu. Poslední dobou vznikají už i lesní základní školy.

Jakou mají kvalifikaci učitelé? Musí umět něco speciálního?
V lesní školce jsou vždy dva “průvodci” s cca 15 dětmi. Jeden by měl vždy být pedagog s pedagogickým vzděláním, druhý může být z jiného oboru. K tomu si mohou doplňovat znalosti a metody pro vzdělávání v přírodě tzv. přírodní pedagogiku. Oba musí mít kvalitní kurz první pomoci. Někde si průvodci doplňují znalosti z waldorfské nebo intuitivní pedagogiky. V lesních MŠ, které jsou kontrolované inspekcí, musí pracovat pouze pedagogové s kvalifikací pro předškolní vzdělávání. Jsou ve dvojici s nepedagogem - chůvou.

Není to v lese nebezpečné?
Máme takový přístup, že se riziku nevyhýbáme, pokud neohrožuje život. Děti se učí chovat se bezpečně tím, že s průvodci zažijí, jak s rizikem zacházet. Např. lezení na stromy, práce s ostrými nástroji, kontakt se zvířaty, bezpečné chování u silnice - učíme se dělat to tak, aby to bylo bezpečné. Máme pravidla a postupy, které dobře fungují, ta sdílíme např. na semináři na téma přínosného rizika.

Nemůže se dítě v lese otrávit?
Děti jsou podobně jako v klasických MŠ zvyklé na pravidla. V lesních školkách mají pravidlo stejné, jako ostatní děti třeba na školce v přírodě nebo na procházce v parku - tedy že nesmí jíst nic bez souhlasu průvodce. Jakmile roste něco jedovatého v přírodě, průvodci dětem pravidlo připomínají.  Průvodci stále pozorují děti, proto jsou vždy dva s pouze 15 dětmi, takže případně včas zasáhnou. Navíc máme v ČR štěstí, neroste zde mnoho smrtelně jedovatých rostlin.

Neztratí se děti, když jsou ve volném prostoru?
V lese máme i další důležité pravidlo, a to, že jsme na dohled a na doslech. Na začátku školního roku se proto hrají hry, kde se to děti naučí. Průvodci děti pravidelně počítají. Většina dětí ani nemá potřebu se vzdalovat, drží se skupiny.

Jak děti kreslí v zimě, když mrzne?
Venku v mrazech s dětmi nekreslíme, o to více zařazujeme tyto aktivity, když je teplo tak, že lze pracovat bez rukavic, což je kromě části zimy většina roku. Kreslit lze také ve vyhřívaném zázemí po obědě, kdy je nejvíce světlo a nejmenší děti spí.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se