Ego v práci učitele

<  Zpět na výpis

- - - Cyklus Ego v práci učitele se znovu otevírá pro školní rok 2024/25. - - -

Má-li učitel vytvářet zdravý vztah s dětmi a rodiči, měl by mít dobrý vztah sám se sebou a rozumět svému nitru. Žijeme ve světě, kterému se představujeme pomocí svých rolí a nálepek. Tyto odvádí pozornost od naší identity a celistvosti.

Při práci s lidmi jsme sami svým hlavním pracovním nástrojem a proto je třeba sám sebe opracovávat, stejně tak jako opečovávat.                                                                                              

Mnozí z nás formovali svou identitu v modelu trestu a odměny. To vytvářelo náš vztah k sobě samotným i ke svému okolí. Často cítíme, že jsme něčím a měli bychom být někým. Nahlížíme sami sebe v kontextu svého okolí a pokud od něj dostáváme signály, které vyhodnocujeme jako kritické, přizpůsobujeme se jim a snažíme se být akceptovatelní. Toto přizpůsobování vede k pocitům úzkosti a změnám v našem jednání.  To odvádí pozornost od naší vlastní identity. 

Cílem setkání je získání náhledu na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi. 

Hlavním úkolem je hledání sebe sama, bez očekávání druhých, aniž bychom se proti nim vzbouřili. 

Ego v práci učitele v pěti víkendových setkáních zavede průvodce pomocí sebezkušenostních aktivit k modelu růstu V. Satirové a k vlastním bezpečným zdrojům, které mohou pomáhat překonávat problematické osobní i profesní situace a mohou umožnit navazovat zdravý vztah se sebou samým i s dětmi, které učitel při své práci potkává. Pět víkendových setkání nemůže nahradit sebezkušenostní výcvik.  Mohou však nabídnout náhled a uvědomění si problematických témat. Jsou postaveny na ochotě vystavit se osobním tématům a pracovat se sebou. 

Cílovou kompetencí je vědomí silných a slabých stránek osobnosti učitele a práce s vlastními hranicemi.

„Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.“

 Galén římský lékař, chirurg a filozof

 

O garantech:

Mgr. Alena Laláková 
Ředitelka organizace Jeden strom z.ú, ZŠ a LMŠ Na dvorečku, členka Rady ALMŠ, speciální pedagog-etoped a rodinná terapeutka. Absolventka dvou pětiletých psychoterapeutických výcviků (integrovaná rodinná terapie a integrativní skupinově dynamicky orientovaná psychoterapie) a dvouletého výcviku psychosociálních dovedností. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. Profesně se mnoho let věnovala jako adiktoložka práci s klienty se závislostním chováním (CNP Drop in). V oblasti speciálně pedagogické a terapeutické se mnoho let věnuje práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, ADHD a PAS, rodinné a párové terapii. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese, v rámci přednáškové činnosti pak evaluace výchovně vzdělávacího procesu, vývojová psychologie předškolního věku, pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika, školní zralost. Má ráda hory v létě i v zimě, kolo i dobrou hudbu. 

Mgr. Tereza (Berková) Olivová 
Dětská a rodinná terapeutka, lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy a rodiče. V současné době pracuje jako dětská a rodinná terapeutka a lektorka v Poradně Vigvam, která se věnuje rodinám, které zažily nečekanou ztrátu. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné integrativní terapii a postgraduální výcvik v terapii dětí a dospívajících v Gestalt modalitě. Profesně byla dlouho spojena s primární prevencí rizikového chování na základních školách, působila na pozici vedoucího pracovníka v neziskové organizaci, která preventivní servis školám poskytovala a věnovala se intenzivně vzdělávání pedagogů. Dva roky pracovala na pozici školního psychologa v soukromé základní škole v Praze, kde se věnovala zejména dětem na prvním stupni. Miluje les, skály, mláďata zvířat i lidí. Věří, že laskavost a přijetí jsou síly, které dokážou pohnout světem. 

 

Přinášíme něco málo ze zpětné vazby účastníků prvního ročníku:

"Děkuji oběma lektorkám jejich přítomnost, za laskavé vymáchání
v louži a za jemné vytažení za kapuci z louže ven."

„Každý to máme jinak a je to v pořádku,
pomohlo mi to vidět potřeby své i jiných
bez souzení a hodnocení."

“Velice oceňuji schopnost Aleny velice citlivě "ukončit, umlčet" osobu,
která se "rozpovídá" nebo "zacyklí" ve své odpovědi. Vyhovuje mi
konkrétní časová dotace na přemýšlení, sebevyjádření, splnění
úkolu apod. Vítám jejich dodržování. Děkuji.”

„Správné a dobré opečování, i když to pro mne
byl silný zážitek, neodjížděla jsem "rozbitá".

"Chceš si uspořádat "kostlivce ve vlastní skříni", jdi na Ego!
Za mě velké děkuji!"

„Lektorky se výborně doplňovaly, naciťovaly se na potřeby
jednotlivců i skupiny, dobrá organizace, jasné zadání úkolů,
prostor pro reflexi", modelace situací - praktický přesah
do každodenního provozu školky".

 

Pro koho: pro uzavřenou skupinu pokročilých průvodců s cílem získání náhledu na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi. V případě, že by do kurzu mělo zájem nastoupit více pracovníků jedné LMŠ/LK, doporučujeme zvážit výhody a nevýhody společné účasti - výhodou je, že se poznatky z kurzu mohou snadněji aplikovat v praxi a přenášet do života LMŠ/LK. Naopak vzájemné blízké vztahy mohou být překážkou při otevírání a zpracovávání vlastních soukromých témat a může docházet k nepříjemnému prolínání bezpečného prostředí kurzu s pracovními rolemi a vztahy. 

 

Termíny a témata setkání: 

  • 17.-19.1.2025: Motivace, práce s bezpečím, profesní řeka života, pravidla skupiny
  • 21.-23.2.2025: Hodnoty a hodnocení, práce s vnitřním odporem
  • 21.-23.3.2025: Primární rodina
  • 25.-27.4.2025: Vnitřní hranice
  • 23.-25.5.2025: Integrace náhledu, péče o sebe sama, sebeprezentace

Každé setkání se bude konat od pátku do neděle v čase: pátek 18:00 - 20:30, sobota 9:00 - 20:30 a neděle 9:00 - 15:00.

Podmínky absolvování cyklu: K získání závěrečného certifikátu je třeba absolvovat 80% kurzu a splnit závěrečnou práci jejíž tvorba je součástí posledního setkání. V případě nepřítomnosti na celém víkendu (účastník chybí na celé jedno téma) je frekventantům zadána náhradní práce, které umožňuje tématem projít tak, aby bylo možné na dalším setkání plynule navázat. I tak však platí podmínka 80% osobní účasti a práce neslouží jako náhrada za vyšší absenci. 

 

Místo konání: Centrum Jeden strom, Na Bluku 426, Lipence, Dolní Černošice

Cena: 20.290 Kč pro nečleny ALMŠ/ -10% sleva pro členy v tarifu T1/ -20% sleva v tarifu T2/T3
Kurz můžete uhradit z šablon vypsaných v září 2024. Cena cyklu Ego v práci učitele zahrnuje 100 vzdělávacích hodin. Cena za jednotlivé setkání od pátku do neděle je 4.058 Kč pro nečlenské organizace (sleva pro členy podle tarifu).

 

Přihlásit se můžete ZDE

  

Kontakt pro dotazy: Michaela Hořejší (michaela.horejsi@lesnims.cz)

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se