Ego v práci učitele

<  Zpět na výpis

Má-li učitel vytvářet zdravý vztah s dětmi a rodiči, měl by mít dobrý vztah sám se sebou a rozumět svému nitru. Žijeme ve světě, kterému se představujeme pomocí svých rolí a nálepek. Tyto odvádí pozornost od naší identity a celistvosti.                                                                                                    

Mnozí z nás formovali svou identitu v modelu trestu a odměny. To vytvářelo náš vztah k sobě samotným i ke svému okolí. Často cítíme, že jsme něčím a měli bychom být někým. Nahlížíme sami sebe v kontextu svého okolí a pokud od něj dostáváme signály, které vyhodnocujeme jako kritické, přizpůsobujeme se jim a snažíme se být akceptovatelní. Toto přizpůsobování vede k pocitům úzkosti a změnám v našem jednání.  To odvádí pozornost od naší vlastní identity. 

Cílem setkání je získání náhledu na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi. 

Hlavním úkolem je hledání sebe sama, bez očekávání druhých, aniž bychom se proti nim vzbouřili. 

Ego v práci učitele v pěti víkendových setkáních zavede průvodce pomocí sebezkušenostních aktivit k modelu růstu V. Satirové a k vlastním bezpečným zdrojům, které mohou pomáhat překonávat problematické osobní i profesní situace a mohou umožnit navazovat zdravý vztah se sebou samým i s dětmi, které učitel při své práci potkává. Pět víkendových setkání nemůže nahradit sebezkušenostní výcvik.  Mohou však nabídnout náhled a uvědomění si problematických témat. Jsou postaveny na ochotě vystavit se osobním tématům a pracovat se sebou. 

Cílovou kompetencí je vědomí silných a slabých stránek osobnosti učitele a práce s vlastními hranicemi.

„Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.“

 Galén římský lékař, chirurg a filozof

 

O garantech:

Mgr. Alena Laláková 
Ředitelka organizace Jeden strom z.ú, ZŠ a LMŠ Na dvorečku, členka Rady ALMŠ, speciální pedagog-etoped a rodinná terapeutka. Absolventka dvou pětiletých psychoterapeutických výcviků (integrovaná rodinná terapie a integrativní skupinově dynamicky orientovaná psychoterapie) a dvouletého výcviku psychosociálních dovedností. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. Profesně se mnoho let věnovala práci s klienty se závislostním chováním (CNP Drop in). V oblasti speciálně pedagogické a terapeutické se mnoho let věnuje práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, ADHD a PAS, rodinné a párové terapii. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese, v rámci přednáškové činnosti pak evaluace výchovně vzdělávacího procesu, vývojová psychologie předškolního věku, pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika, školní zralost. Má ráda hory v létě i v zimě, kolo i dobrou hudbu. 

Mgr. Tereza (Berková) Olivová 
Dětská a rodinná terapeutka, lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy a rodiče. V současné době působí na pozici školního psychologa na základní škole Square v Praze a zároveň pracuje jako terapeutka s rodinami a dětmi v Poradně Vigvam. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné integrativní terapii, v současné době je frekventantkou postgraduálního výcviku v terapii dětí a dospívajících v Gestalt modalitě. Profesně byla dlouho spojena s primární prevencí rizikového chování na základních školách a působila na pozici vedoucího pracovníka v neziskové organizaci, která preventivní servis školám poskytovala. 

 

Sestavení programu výcviku předcházel víkendový kurz. Přinášíme něco málo ze zpětné vazby účastníků:

“Děkuji byl to pro mě nový zážitek, rozhodně mě zase posunul.”

“Budu se těšit na případné další pokračování.”

“Velice oceňuji schopnost Aleny velice citlivě "ukončit, umlčet" osobu, která se "rozpovídá" nebo "zacyklí" ve své odpovědi. Vyhovuje mi konkrétní časová dotace na přemýšlení, sebevyjádření, splnění úkolu apod. Vítám jejich dodržování. Děkuji.”

“V souvislosti s otázkou, co bych chtěla jinak - chtělo by to více času. Alena říkala, že možná víc víkendů. To by bylo skvělé!”

 

Pro koho: pro uzavřenou skupinu pokročilých průvodců s cílem získání náhledu na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi

 

Termíny a témata setkání: 

  • 10. - 12. 12. 2021: Motivace, práce s bezpečím, profesní řeka života, pravidla skupiny
  • 14. - 16. 1. 2022: Hodnoty a hodnocení, práce s vnitřním odporem
  • 25. - 27. 3. 2022: Primární rodina
  • 29. 4. - 1. 5. 2022: Vnitřní hranice
  • 27. - 29. 5. 2022: Integrace náhledu, péče o sebe sama, sebeprezentace

Každé setkání se bude konat od pátku do neděle v čase: pátek 18:00 - 20:30, sobota 9:00 - 20:30 a neděle 9:00 - 15:00.

 

Místo konání: Centrum Jeden strom, Na Bluku 426, Lipence, Dolní Černošice

Cena: 9.990 Kč pro členy ALMŠ a příjemce Informačního servisu / 14.990 Kč pro ostatní

Cena výcviku reflektuje odborné vedení tandemem zkušených lektorek a terapeutek a časovou náročnost výcviku a zároveň finanční možnosti průvodců. Pro srovnání uvádíme, že cena víkendového setkání Práce s egem pedagoga je 2.690 Kč pro členy ALMŠ a příjemce Informačního servisu a 3.590 Kč pro ostatní. 

Cyklus Ego v práci učitele získal akreditaci v systému DVPP MŠMT ČR

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Přihlášky uzavíráme 31. 10. 2021. 

 

Kontakt pro dotazy: Zuzana Knap

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se