Storno podmínky Škola lesem

<  Zpět na výpis

Milí účastníci našich kurzů, 

chápeme, že život někdy přinese nepředvídatelné události, které Vám brání zúčastnit se semináře či webináře. Na počtu přihlášených účastníků závisí naše rozhodnutí, zda se kurz bude, či nebude konat. Pokud se nakonec účastníci nedostaví v původně plánovaném počtu, přesto platíme lektora i nájem prostor, stejně jako administrativní pracovníky, kteří kurz organizačně zajišťují. Ceny se držíme na nejnižší možné úrovni. Proto jsme museli stanovit storno podmínky pro rušení přihlášek ze strany účastníků - a samozřejmě i ze strany nás, realizátorů. Věříme, že je přijmete s porozuměním.

Storno podmínky seminářů a webinářů Školy lesem:

  • Přihlášení na vzdělávací akci je závazné. Výjimkou je pouze předběžné přihlašování na vzdělávací akce, na které ještě není spuštěno přihlašování závazné.Odhlásit se můžete výhradně emailem. Přihlašovací formulář informuje o termínu a finančních podmínkách odhlášení.
  • Pokud se bez písemné omluvy nedostavíte na seminář/webinář, jste povinni uhradit plnou výši účastnického poplatku. Uhrazený účastnický poplatek se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka, o této skutečnosti nás prosím včas informujte (viz kontakt níže).
  • V případě, že svoji neúčast oznámíte dopředu, vzniká Vám možnost využít zaplacený účastnický poplatek snížený o storno poplatek 200 Kč/osobu jako kredit na jiné vzdělávací akce Školy lesem. Kredit nelze použít na  nový produkt Zakládáme lesní školku: video a exkurze a grantové semináře a vzdělávací akce ALMŠ (např. Letní škola). Platnost kreditu je 12 měsíců od termínu konání původního semináře.
  • Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ si vyhrazuje právo na změny v kurzech (např. změna lektora, data a místa konání) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části, z organizačních a provozních důvodů. Všechny změny Vám dáme neprodleně vědět na e-mail uvedený v přihlášce.
  • V případě zrušení akce pořadatelem se vracejí uhrazené částky za kurz či danou část kurzu v plné výši.
  • Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ, si u prezenčních seminářů vyhrazuje právo požadovat od účastníků testování či jiná preventivní opatření v souvislosti s Covid-19 nad rámec nařízení Ministerstva zdravotnictví či vlády ČR.
  • Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ nenese odpovědnost za překážky jednotlivých přihlášených v účasti na vzdělávacích akcí s ohledem na případná opatření ministerstev či vlády ČR. Přičemž bereme v potaz, že účast na školení za účelem prohlubování nebo udržování kvalifikace se považuje za výkon práce. 

Storno podmínky jsou platné od 20. 11. 2023.

V případě otázek kontaktujte Michaelu Hořejší (michaela.horejsi@lesnims.cz).

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se