Tým

 PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.

Statutární zástupkyně
email: tereza.valkounova@lesnims.cz

Na základě doktorského studia na Pedagogické fakultě UK sleduje uplatnění vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které ji přivedlo k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy. Ty objevila a zamilovala si během studijního pobytu v Německu. V roce 2010 stála u zrodu Asociace lesních mateřských škol. Od té doby přispívá k rozvoji lesních MŠ nejen v České republice ale i v dalších zemích Evropy. Vyjednává legislativní podmínky pro vzdělávání dětí v přírodě. Tereza zastává názor, že děti mají právo na hru v kontaktu s přírodou jakožto jejich základní vývojovou potřebu. Společně s Petrem Danišem editovala knihu Nejlepší hry z lesních školek.

Je mámou dvou kluků, má ráda komunitní zahradničení, street art a tanec, žije v Praze.

Nabízí podporu začínajícím iniciativám (kurz Jak založit lesní školku), provede vás vyhodnocováním rizik a jeho pedagogických přínosů (kurz Přínosné riziko), zahraje si s vámi oblíbené hry z lesních školek (kurz Nejlepší hry z lesních školek), nově se věnuje rozvoji začínajících průvodců formou dne v přírodě v rytmu dne lesní školky (kurz S dětmi venku).

 

 Johana Passerin

Členka Rady ALMŠ a Skupiny pro kvalitu
email: johana.passerin@lesnims.cz

Jako průvodkyně v lesních MŠ působí od roku 2010. Nejprve jako vedoucí pedagog v LMŠ Šárynka, od roku 2014 pak v lesním klubu Hvězdy v lese, který založila a vede. V ALMŠ působí aktivně od jejího založení, od roku 2012 má na starosti oblast vzdělávání. Věnuje se také budování kontaktů se zahraničními lesními školkami a budování mezinárodní spolupráce.

Vystudovala seminář waldorfské pedagogiky pro učitelky MŠ a je kvalifikovanou chůvou pro děti od narození do začátku školní docházky. Absolvovala obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého., kde dále studuje Muzikoterapii. Významné zkušenosti získává na studijních stážích v zahraničí, navštívila školky v Německu, Dánsku, Izraeli, Švédsku, Skotsku a na Islandu.

Nabízí konzultace zejména v těchto oblastech založení a vedení lesní MŠ/klubu, tvorba ŠVP, rytmus dne, spánek malých dětí, zahrada jako ideální vzdělávací prostor - konzultace ohledně uspořádání zahrady a jejího využití ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Nabízí přednášky a besedy na tato témata: svátky a tradice ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (přednáškový cyklus), volná hra a proces učení, rytmus a řád ve školce a v pedagogické práci, písně a říkadla pro děti a učitele v mateřské škole a další.

 

Mgr. Alena Laláková

Členka Rady ALMŠ a Skupiny pro kvalitu
email: reditelka@jedenstrom.cz 

Pedagožka, poradenská speciální pedagožka, rodinná terapeutka, mentorka a supervizorka ve vzdělávání, lektorka v oblasti vývojové psychologie, komunikačních dovedností, řízení týmů a speciálně pedagogických institucí.

Zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom, z.ú. Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování. Podporuje inkluzivní vzdělávání. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii a dvouletý výcvik psychosociálních dovedností. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rodinné integrativní terapii. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese.

"Mám ráda hory, kolo, hudbu. Věřím v proaktivitu a sílu dětské fantazie, ze které si i v dospělosti stále mohu něco brát, a tak si vlastně stále hrát."

 

Mgr. Klára Krchňavá

Členka Rady ALMŠ a Skupiny pro kvalitu
email: klara.krchnava@lesnims.cz 

Vystudovala obor předškolní výchovy na VOŠ a vysoké školy speciální pedagogiky, etiku na Teologické fakultě.

V práci s dětmi jí nejvíce nasměroval kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Sama se snaží zbavovat vžitých stereotypů ve výchově.

Založila Dětský lesní klub Stromík (2010) a Dětský lesní klub Mariánka (2012). V lesním klubu pracuje jako koordinátorka a pedagog.

Je mámou tří dětí, kteří jsou pro ní obrovskou inspirací.

Mgr. Šárka Nekudová

Členka Rady ALMŠ,
email: sarka.nezhybova@lesnims.cz

Mgr. Šárka Nekudová - zakladatelka spolku Frank Bold Kids z.s. (2011) a Lesního klubu Medlánka (2016) a LMŠ Sýkorka (2011, školská právnická osoba 2017), ředitelka a pedagožka v LMŠ Sýkorka a LK Medlánka 

Vzdělání: Filozofická fakulta MU, obor Informační věda a knihovnictví, Pedagogická fakulta MU, obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie). 
Praxe: Od roku 1997 knihovnice Knihovny JAMU Brno. Od roku 2004 v Ekologickém právním servisu (nyní Frank Bold) jako organizační ředitelka. Od roku 2009 manažerka projektu „Slaďování rodinného a pracovního života“ (vznik dětského koutku Epsík a pracovny pro rodiče).
Od roku 2018 členkou Rady Asociace lesních MŠ, od roku 2020 členkou Skupiny pro kvalitu ALMŠ. 
Šárka má tři děti, ráda chodí do přírody na čundry, do hor, ráda plave a jezdí na vodu, běhá, lyžuje, horolezí, noří se do ledové vody s metodou dýchání Wim Hof, hraje amatérské divadlo, navštěvuje divadla, aktivně se zapojuje do místních aktivit ve městě Brně a baví ji spojovat lidi, kteří mají zájem dělat něco pro společnost.

 

Ing. Martina Dvořáková

Produkce grantových projektů. 
email: martina.dvorakova@lesnims.cz, 604 569 166

Vystudovala ekonomii. Roky práce v Asociaci, kontakt s průvodci a koordinátory lesních školek i samotné semináře jí přinášejí stále více inspirace i v osobním životě, a to nejen při výchově jejích dvou synů. Znáte jí z minulých let, kdy pečovala o členy. Nyní se s ní můžete potkat na probíhajících kurzech Slabikář práce se dřevem a Začínající průvodce.  

 

Ing. Pavla Štindlová

Ředitelka, webeditorka
email: pavla.stindlova@lesnims.cz

Vystudovala ekonomii. Má zkušenosti v public relations, produkci, fundraisingu a finančním řízení v ziskovém i neziskovém sektoru. Kromě ALMŠ pracuje jako ekonomka pro tři lesní mateřské šoly.

S ALMŠ spolupracuje od začátků jejího založení, protože věří, že vzdělání v blízkosti přírody má smysl a chce, aby si ho v co největší míře mohlo dopřát co nejvíce předškolních dětí. Má na starosti zejména projektový management, finance a webové stránky. Lektoruje semináře na téma udržitelného financování. 

Pavlu můžete požádat o konzultaci v oblasti finančního řízení, pracovněprávní problematiky a spolkových stanov. 

 

Bc. Magda Kvítková

Legislativa, watch dog
email: magda.kvitkova@lesnims.cz, tel: +420 777017325

Školní část svého studia strávila na oboru Studia občanského sektoru. Hodně jí však dala zejména praxe v nejrůznějších neziskových organizacích, především v NROS, která jí umožnila získat přehled o českém neziskovém sektoru, jako důležitém prvku české občanské společnosti.

V ALMŠ má na starosti oblast legislativy a grantový fundraising. Má dvě dcery, volný čas tráví nejraději s rodinou na horách na dlouhých výletech. 

Magdu můžete požádat o konzultaci v oblasti legislativy, školky její služby oceňují zejména při zakládání či transformaci na LMŠ.

 

Ing. Denisa Dvořáková

Public relations
email: denisa.dvorakova@lesnims.cz, tel: +420 724 144 315

Denisa se v oblasti komunikace pohybuje od roku 2015, kdy v nadnárodní společnosti pomáhala s organizací konferencí a trhů a zároveň měla na starost komunikaci se zaměstnanci i externími organizacemi. Zkušenosti z oblasti komunikace sbírá poslední roky hlavně v agenturním prostředí. Vystudovala politologii na VŠE. Získané znalosti využila, když pracovala jako mediální analytik politické strany, kde získala přehled o veřejném dění a legislativních procesech. Ve volném čase ráda píše, cestuje a poznává nová místa a kultury.

Pečuje o mediální obraz lesních školek, snaží se dostat téma předškolního vzdělávání k úzkém kontaktu s přírodou k široké veřejnosti. Kromě toho má na starosti newsletter ALMŠ Lesní zprávy.

Máte-li zajímavé téma nebo námět, neváhejte se jí ozvat. 

 

Ing. Zuzana Knap

Produkce seminářů Školy lesem 
email: zuzana.knap@lesnims.cz, 608 558 685

Vystudovala marketing a management na Slovensku a v ČR. Několik let pracovala jako analytička a konzultantka v mezinárodních firmách v Čechách i v zahraničí. Má zkušenosti s projektovým řízením, přípravou a realizací projektů na míru a jednáním s klienty.
K lesním školkám se dostala díky svým synům, pro které chtěla radostné a svobodné dětství v přírodě a ve společnosti inspirativních lidí. Prostředí lesních školek jí učarovalo natolik, že si po dvou letech občasného průvodcování v lesní školce svých dětí našla stálé místo průvodkyně v lesním klubu a také v týmu ALMŠ.

Táňa Niklová Kynclová

Grafická podpora teamu, produkce
email: tana.niklova@lesnims.cz

Vystudovala uměleckou školu a roky se věnovala počítačové grafice. Když ale díky svým dětem objevila prostředí lesních školek, propadla kouzlu pobytu venku v každém počasí, smyslů-plného vzdělávání sebe i dětí a sounáležitosti v tomto barvitém okruhu lidí. Od roku 2017 pracuje jako průvodkyně v lesním klubu a od roku 2018 jako členka týmu ALMŠ zajišťuje grafické výstupy a vypomáhá s produkcí.

Ing. Zuzana Vacíková Vystudovala stavební ekonomii na ČVUT a své znalosti ještě doplnila vzděláním pro zástupce ředitelů v Ředitelské akademii. Do ALMŠ přichází z LMŠ skřítka Pohádky, kde vypomáhá s administrativou a komunikací s rodiči více než přes 5 let. 

V ALMŠ přebírá péči o členy po Martině Dvořákové, organizaci Sletů apod. Na péči o všechny členy se moc těší. Baví ji komunikace s lidmi ale i koordinace a nastavování procesů, aby vše fungovalo a plynulo. Lesní mateřské školy a kluby se na ní mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem, stejně jako zájemci o členství a služby ALMŠ, stejně tak, pokud se stane nějaká krizová situace, Zuzka je krizovým komunikátorem ALMŠ. Může vám pomoci uvědomit si postup při krizových situacích zejména ve vztahu k médiím. 

 email: zuzana.vacikova@lesnims.cz, tel. 603 556 570

Michaela Hořejší

Vystudovala stavební inženýrství na ČVUT. Stavební vzdělání hojně uplatňuje při stavbách bunkrů v lese :) V současné době si doplňuje vzdělání studiem oboru sociální pedagogiky a teologie se zaměřením na speciální pedagogiku. V prostředí lesních školek se pohybuje více než 5 let. Spoluzaložila lesní klub Divočiny v Táboře, kde pracuje jako průvodce a vede pedagogický tým. 

Od března 2024 pečuje o členy a to ve věcech týkající se Standardů kvality a certifikace. Zároveň pracuje na produkci Školy lesem.

Zuzana Vacíková

krizová komunikace, email: zuzana.vacikova@lesnims.cz

Součástí týmu ALMŠ je také Skupina pro kvalitu, informace o jejích členkách najdete ZDE

 

Tým ALMŠ spolu komunikuje dle dohodnutých pravidel shrnutých v Chartě komunikace a spolupráce.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se