Tým

 PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.

Statutární zástupkyně
email: tereza.valkounova@lesnims.cz

Vystudovala učitelství biologie a občanské výchovy, během studia pracovala v neziskové organizaci Občanská inspirace zaměřené na práci s dětmi a místní komunitou.

V rámci doktorského studia primární pedagogiky se dostala na téměř dvouletou stáž do Německa, kde rozšířila svůj obzor o koncept udržitelného rozvoje, v praktickém podání o lesní mateřské školy. Nyní studuje školský management.

V roce 2010 spoluzaložila Asociaci lesních mateřských škol (ALMŠ) a od té doby ji vede. Věnuje se zejména advokační činnosti, marketingu, firemnímu fundraisingu, lektorování vybraných seminářů a zastupuje ALMŠ navenek. 

Většinu času věnuje rodině, má zálibu v městském zahradničení. 

 

 

 Johana Passerin

Členka Rady ALMŠ a Skupiny pro kvalitu
email: johana.passerin@lesnims.cz

Jako průvodkyně v lesních MŠ působí od roku 2010. Nejprve jako vedoucí pedagog v LMŠ Šárynka, od roku 2014 pak v lesním klubu Hvězdy v lese, který založila a vede. V ALMŠ působí aktivně od jejího založení, od roku 2012 má na starosti oblast vzdělávání. Věnuje se také budování kontaktů se zahraničními lesními školkami a budování mezinárodní spolupráce.

Absolvovala seminář waldorfské pedagogiky pro učitelky MŠ a je kvalifikovanou chůvou pro děti od narození do začátku školní docházky. Studuje obor Speciální a předškolní pedagogika. Významné zkušenosti získává na studijních stážích v zahraničí. Dosud kdy navštívila školky v Německu, Dánsku, Izraeli, Švédsku, Skotsku a na Islandu.

Nabízí konzultace na téma založení a vedení lesní MŠ/klubu, uspořádání sociálního organismu školky, tvorba ŠVP, rytmus dne, a přednášky a besedy na tato témata: svátky a tradice ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (přednáškový cyklus), volná hra a proces učení, rytmus a řád ve školce a v pedagogické práci, výchova ke svobodě – paradox autority atd.

 

 

Mgr. Alena Laláková

Členka Rady ALMŠ a Skupiny pro kvalitu
email: jedenstrom@volny.cz 

Pedagožka, poradenská speciální pedagožka, rodinná terapeutka, mentorka a supervizorka ve vzdělávání, lektorka v oblasti vývojové psychologie, komunikačních dovedností, řízení týmů a speciálně pedagogických institucí.

Zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom, z.ú. Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování. Podporuje inkluzivní vzdělávání. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii a dvouletý výcvik psychosociálních dovedností. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rodinné integrativní terapii. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese.

"Mám ráda hory, kolo, hudbu. Věřím v proaktivitu a sílu dětské fantazie, ze které si i v dospělosti stále mohu něco brát, a tak si vlastně stále hrát."

 

Mgr. Klára Krchňavá

Členka Rady ALMŠ a Skupiny pro kvalitu
email: klaker626@gmail.com 

Vystudovala obor předškolní výchovy na VOŠ a vysoké školy speciální pedagogiky, etiku na Teologické fakultě.

V práci s dětmi jí nejvíce nasměroval kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Sama se snaží zbavovat vžitých stereotypů ve výchově.

Založila Dětský lesní klub Stromík (2010) a Dětský lesní klub Mariánka (2012). V lesním klubu pracuje jako koordinátorka a pedagog.

Je mámou tří dětí, kteří jsou pro ní obrovskou inspirací.

 

 

 

Mgr. Šárka Nekudová

Členka Rady ALMŠ, email: sarka.nezhybova@lesnims.cz

Vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně, obor Informační věda a knihovnictví. Svou "kariéru" započala v roce 2004 v Ekologickém právním servisu (nyní Frank Bold) jako organizační ředitelka s péčí o zaměstnance, provoz, PR, fundraising, facilitace. Po čtyř letech odešla na mateřskou dovolenou s dcerou Bětuškou a dále pracovala jako manažerka projektu "Slaďování rodinného a pracovního života", v rámci kterého vznikla v roce 2011 nyní již Lesní mateřská škola Sýkorka v Brně Řečkovicích (první lesní školka v Brně). V roce 2012 se Šárce narodil syn Ondřej a v roce 2013 syn Karel.
Protože zájem o docházku do Sýkorky byl veliký, založila v roce 2016 druhou lesní školku - Lesní klub Medlánka v Brně Medlánkách. Obě dvě školky jsou nyní jejím zaměstnáním a obživou na plný úvazek, působí zde jako ředitelka a jednatelka.
Svůj volný čas nejradši tráví v přírodě - ráda chodí po horách a lyžuje, s přáteli jezdí na čundry, ráda plave a jezdí na vodu. Také se už 14 let aktivně věnuje amatérskému divadlu, čte, a ráda spojuje lidi, kteří mají zájem dělat něco pro společnost. Je členkou kulturní komise v Brně – Medlánkách, kde se podílí na organizaci veřejného života. Od září 2017 studuje Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor speciální pedagogika.

 

Ing. Martina Dvořáková

Péče o členy a produkce
email: martina.dvorakova@lesnims.cz

 Vystudovala ekonomii. Ráda komunikuje a tak je komunikace její doménou také v ALMŠ, stará se o potřeby členů a produkci. Lesní mateřské školy a kluby se na ní mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem, stejně jako zájemci o členství a nebo o služby ALMŠ.

Podílí se na přípravě měsíčních "Lesních zpráv", organizuje členské schůze a má na starosti produkci vzdělávacích akcí ALMŠ.

Roky práce v Asociaci, kontakt s průvodci a koordinátory lesních školek i samotné semináře jí přinášejí stále více inspirace i v osobním životě, a to nejen při výchově jejích dvou synů.

 

 

 

 

Ing. Pavla Štindlová

Výkonná ředitelka, webeditorka
email: pavla.stindlova@lesnims.cz

Vystudovala ekonomii. Má zkušenosti v oblasti PR, produkci, fundraisingu a finančním řízení v ziskovém i neziskovém sektoru.

V Asociaci LMŠ se stará o finance a snaží se být podporou i v dalších oblastech, ve kterých má zkušenosti. S ALMŠ spolupracuje od začátků jejího založení, protože věří, že vzdělání v blízkosti přírody má smysl a chce ho v co největší míře dopřát nejen svým dvěma synům.

Pavlu můžete požádat o konzultaci v oblasti finančního řízení, pracovněprávní problematiky a GDPR. 

 

 

 

 

 

Bc. Magda Kvítková

Legislativa, grantový fundraising
email: magda.kvitkova@lesnims.cz, tel: +420 777017325

Školní část svého studia strávila na oboru Studia občanského sektoru. Hodně jí však dala zejména praxe v nejrůznějších neziskových organizacích, především v NROS, která jí umožnila získat přehled o českém neziskovém sektoru, jako důležitém prvku české občanské společnosti.

V ALMŠ má na starosti oblast legislativy a grantový fundraising. Má dvě dcery, volný čas tráví nejraději s rodinou na horách na dlouhých výletech. 

Magdu můžete požádat o konzultaci v oblasti legislativy, školky její služby oceňují zejm. při zakládání či transformaci na LMŠ.

  

 

 

 

Mgr. Denisa Dvořáková

Public relations
email: denisa.dvorakova@lesnims.cz, tel: +420 724 144 315

Denisa se v oblasti komunikace pohybuje od roku 2015, kdy v nadnárodní společnosti pomáhala s organizací konferencí a trhů a zároveň měla na starost komunikaci se zaměstnanci i externími organizacemi. Zkušenosti z oblasti komunikace sbírá poslední roky hlavně v agenturním prostředí. Vystudovala politologii na VŠE. Získané znalosti využila, když pracovala jako mediální analytik politické strany, kde získala přehled o veřejném dění a legislativních procesech. Ve volném čase ráda píše, cestuje a poznává nová místa a kultury.

Pečuje o mediální obraz lesních školek, snaží se dostat téma předškolního vzdělávání k úzkém kontaktu s přírodou k široké veřejnosti. Kromě toho má na starosti newsletter ALMŠ Lesní zprávy.

Máte-li zajímavé téma nebo námět, neváhejte se jí ozvat. 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Knap

Služby, grantový fundraising a monitoring 
email: zuzana.knap@lesnims.cz

Vystudovala marketing a management na Slovensku a v ČR. Několik let pracovala jako analytik a konzultant v mezinárodních firmách v Čechách i v zahraničí. Má zkušenosti s projektovým řízením, přípravou a realizací projektů na míru a jednáním s klienty.
K lesním školkám se dostala díky svým synům, pro které chtěla radostné a svobodné dětství v přírodě a ve společnosti inspirativních lidí. Prostředí lesních školek jí učarovalo natolik, že si po dvou letech občasného průvodcování v lesní školce svých dětí našla stálé místo průvodkyně v lesním klubu a také v týmu ALMŠ.

 

 

 

 

Filip Kršiak

krizová komunikace, email: filip.krsiak@lesnims.cz

Vystudoval literární vědu. Začal se věnovat filmové výchově pro kina Aero a Světozor. Postupně se orientoval na oblast PR filmu pro nutprodukci (např. Gottland), MFDF Jihlava či online distribuci DAFilms. Zároveň působil jako editor Dok.revue a vytvářel rozhovory pro Aktuálně.cz. V roce 2015 založil krutón - malou neziskovku pro filmovou výchovu a produkci dobrých filmů.  V ALMŠ má za úkol komunikovat a vysvětlovat. Nejvíc času tráví za počítačem, mobilem a kamerou, což ho štve a chce dětem dopřát větší nedigitální rozmanitost.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se