Pohádky a divadlo v mateřské škole

<  Zpět na výpis

Vyprávíte dětem ve školce pohádky či hrajete pro ně nebo s nimi divadlo? Chtěli byste se v tom zdokonalit, nebo hlouběji pochopit, proč je vyprávění a divadlo tak mocným nástrojem? Jaké příběhy volit a proč, a jak toto vše souvisí s vývojem jazyka a řeči? Chcete se vydat na cestu a najít pohádku svého srdce?

Imaginace čili obrazotvornost je "společným jazykem dítěte a průvodce" a velmi důležitým nástrojem učitele a rodiče. Budeme se zabývat otázkou, jak vyprávět dětem pohádky, jaké příběhy volit a proč, jak toto vše souvisí s vývojem jazyka a řeči. Budeme pracovat s hlasem a mluvou, s jazykem. Prozkoumáme využití dalších expresivních technik jako např. výtvarného umění, pohybu, tance, hudby, zpěvu. Součástí kurzu bude také tvorba loutky a zaměření se na vztah imaginace - inspirace - intuice - improvizace. Objevíme své zdroje a pokusíme se jemně dotknout svých stínů.

Podstatnou část seminářů bude tvořit sebezkušenost. Každý účastník si na úvodním semináři vybere pohádku nebo příběh, kterou/ý bude v průběhu cyklu pro sebe zpracovávat. Budeme hledat vztah k ní/němu a výrazové prostředky a techniky sloužící interpretaci tohoto vztahu. Osvojíme si praktické postupy, jak pracovat s dětmi, i s těmi, které se stydí nebo si naopak berou všechnu pozornost jen pro sebe.

"Je to kombinace humoru, hluboké znalosti tématu, inteligence,
jemného vedení a umožňování zhmotnění toho, čemu říkám Magic."

Vzdělávací cyklus je vhodný i pro osoby (resp. je vhodný hlavně pro ně!), které si o sobě myslí, že neumí zpívat či vyprávět, malovat a tančit, číst noty nebo něco hrát. Pro lidi, kteří se stydí nebo bojí vystupovat před ostatními.

Semináře proběhnou ve slovenském a českém jazyce.

„Seminář s nádherným, nevyčerpatelným tématem vedený úžasnými lidmi. Nebyla jediná chvíle, kdy bych litovala stráveného času na tomto semináři."

„Seminář byl báječný."

„Jaký by pro vás nejlepší okamih kurzu? Zážitkové aktivity, konstelační cvičení, kulatý stůl, živé obrazy,  setkání s archetypy ve dvojicích, hraní stínového divadla."

 

O lektorkách:
Mgr. Johana Passerin
stála u založení Asociace lesních MŠ, kde působí dodnes jako členka Rady a koordinátorka Skupiny pro kvalitu. V lesní školce působí od roku 2010. Je ředitelkou lesní MŠ Hvězdy v lese, kterou v roce 2014 založila. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky (2014) a mnoho stáží v předškolních zařízeních (Německo, Izrael, Dánsko, Švédsko, Rakousko, Skotsko a Island). Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku (2020) a navazující magisterský obor Muzikoterapie (2023). Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu, přednáší zejména na téma volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte a týmová práce v souladu na hodnotách.

Bc. et MgA. Olívia Fantúrová se od dětství věnuje tanci, zpěvu a divadlu. Do Čech přišla před 10 lety a vystudovala zde teorii a dějiny divadla na Masarykově univerzitě a režii na Janáčkově akademii múzických umění. Dva roky již během studií působila jako vedoucí pedagožka Hereckého studia Švandova divadla a zde organizovaných divadelních workshopů. Jako režisérka na volné noze se soustřeďuje na autorské divadlo a procesualitu tvorby, kde hojně využívá seberozvojové metody. Tři roky působila jako hlavní pedagožka  v trojském Lesním klubu Havránek. V Havránku vytvářela programovou náplň, lektorovala zdejší "artový" kroužek a díky desítce absolvovaných seminářů ALMŠ a Školy lesem a exkurzím v českých i zahraničních LMŠ inovovala koncepci klubu. Od srpna 2023 je v rámci EVS (Evropská dobrovolnická služba) stážistkou v známé slovenské ekovesnici Zaježová, a to jako pedagožka v lesní školce a volnočasová lektorka. 

Pro koho: cyklus je vhodný pro začínající průvodce, pokročilé průvodce, i pro pedagogy MŠ.

Po ukončení pilotního ročníku byla v rámci akreditace změněna struktura cyklu. Ve školním roce se účastníci cyklu potkají celkem čtyřikrát, vždy v sobotu od 10:00 - 18:00

Termíny a témata setkání jsou:

  • sobota 7. 10. 2023: Divadlo a dramatická výchova v MŠ, hledání vlastní srdcové pohádky skrze mýty a archetypy.
  • sobota 9. 12. 2023: Techniky a prostředky divadelní práce; Loutka, kostým, role.
  • sobota 17. 2. 2024: Storytelling, práce s hlasem, řečí, textem, pohybem, prostorem.
  • sobota 4. 5. 2024: Prezentace osobních příběhů a reflexe.

Místo konání: Základní škola waldorfská, Mezi roklemi 2, Praha 5

Cena: 6 490 Kč pro členy ALMŠ / 7 790 Kč pro ostatní.

Cyklus Pohádky a divadlo v mateřské škole získal akreditaci v systému DVPP MŠMT ČR

Přihlásit se můžete zde.
První vlna přihlašování do čtvrtka 7. 9. 2023. Uvidíme, zda se naplní minimální kapacita kurzu a zda se kurz uskuteční. Pokud ano, přihlášky budeme přijímat i po tomto termínu a to až do naplnění maximální kapacity kurzu.
Je možné přihlásit se pouze na celý cyklus

Storno podmínky Školy lesem najdete zde.

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se