Standardy kvality

Cílem Standardů kvality pro lesní mateřské školy a lesní kluby je zaručit dětem, jejich rodičům, pracovníkům lesních MŠ a klubů i orgánům státní správy určitou kvalitu práce v LMŠ/LK. Naplnění Standardů kvality je cílem pro každou členskou organizaci ALMŠ. Proč? Procesem certifikace školka sama sebe ověří a získá záruku, že v daném okamžiku po všech stránkách pracuje dobře. Jak navenek, tak ve vztahu k dětem, zaměstnancům i rodičovské komunitě. Standardy kvality jsou živý dokument, proto vždy po třech letech od certifikace prochází školka vyhodnocením znovu.

Asociace lesních MŠ doporučuje proces Certifikace všem školkám, zejména těm, které uvažují o vstupu do školského rejstříku. Hodnotící kriteria Standardů kvality se v mnoha hlediscích shodují s hodnotícími kritérii ČŠI, avšak v mnohem větší míře postihují kvalititativní hlediska práce s dětmi a týmem. Praxe zároveň ukázala, že pro certifikované školky, byl vstup do školského rejstříky mnohem snadnější než pro ty necertifikované.

Standardy se zaměřují na tři oblasti - na pravidla práce ve vztahu k dětem, na pracovníky a jejich profesní rozvoj a na provozní předpoklady. Vyhodnocení Standardů kvality má formu kolegiálního rozhovoru s členem / členkou Skupiny pro kvalitu.

Podrobnosti hledejte v levém menu.

 

Nevíte si s něčím rady? Všechny členské školky mohou využít poradenství a konzultací. V případě zájmu o konzultaci nebo přípravu na certifikaci se obraťte přímo na člena/členku Skupiny pro kvalitu ve vašem regionu nebo na Michaelu Hořejší (michaela.horejsi@lesnims.cz), která vás propojí s odborníkem na danou oblast Standardů.

Standardy kvality lesních MŠ vznikly v rámci projektu Profesionalizace lesních MŠ v Praze v roce 2014. Na jejich vzniku se podíleli zástupci Asociace lesních MŠ, zástupci LMŠ/LK i rodiče dětí, které lesní MŠ a kluby navštěvují. V roce 2018 byla v rámci projektu Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR vydána aktualizovaná verze Standardů kvality a spolu s ní také Průvodce Standardy kvality, který pomáhá s jejich implementací.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se