Síla zvenku a z nitra - jak lesní školky posilují děti a komunity

<  Zpět na výpis

Lesní školky v České republice do velké míry staví na zkušenosti Německa, kde tato forma vzdělávání předškolních dětí funguje o téměř 20 let déle. Proto je příležitost nahlédnout do praxe německých lesních školek vždy velmi obohacující. Česká republika už ale také má svým kolegům z Německa co nabídnout a pro rok 2024 to bude platit ještě více díky připravované mezinárodní Letní škole pro pedagogy lesních školek. Výzvy v Evropě nás vedou k větší propojenosti a tu si přejeme tímto projektem posílit.

Cílem projektu Síla zvenku a z nitra - jak lesní školky posilují děti a komunity je umožnit pedagogům z lesních školek sdílet zkušenosti s posilováním resilience a to jak jich samotných, tak komunit a dětí, o které v lesních školkách pečují. Půjde o konkrétní nápady jak z denních aktivit s dětmi, tak s nastavením organizací, která vedou k jejich větší odolnosti a udržitelnosti. Důležitým pilířem udržitelnosti je i téma ekonomické stability a soběstačnosti, proto rozšíříme sdílení nejen na poli pedagogiky, ale i v rovině řízení organizací, které lesní školky provozují. Díky pravidelnému pořádání česko-německých návštěv máme ověřeno, že společná setkání vedou k posílení dobrých záměrů uvnitř zúčastněných organizací i v osobně-profesních životech. Kolegiální podpora působí proti rezignaci, pocitům opuštěnosti či strachu z hrozeb, které jsou nám všem blízko. Pro předškolní děti potřebujeme být útočištěm bezpečí a klidu, posilovat důvěru dětí v život a vůli pečovat o sebe a své okolí. 

Česko - německé setkání jsou naplánovány následovně:

  • Exkurze v berlínských školkách vedena třemi zkušenými průvodci z týmu Asociace lesních MŠ. Exkurze proběhla ve dnech 21. - 24. 4. 2024. Tři skupiny celkem 12 účastníků, německý partner, mediální specialistka a finanční expertka navštívilo celkem sedm školek. 
  • Kulatý stůl za účasti zástupců Asociace lesních MŠ, zástupců místních lesních školek a příslušných školských úřadů, které lesní školky zřizují.
  • Mezinárodní Letní škola 2024 - Letní škola proběhne v ekocentru Loutí od 5. 8. 2024 do 9. 8. 2024. Na Letní školu jsou pozváni kolegové z berlínských školek, německý partner a čeští účastníci berlínské exkurze. Pro skupinu je připraven speciální program - 1 dopolední expedice nebo dílna a kontinuální diskuzní skupině. Tento formát umožní věnovat se tři dny po sobě společně tématu resilience a s tím spojeným praktickým otázkám z každodenního života s dětmi ve školce a komunitě. 

Pro více informací k projektu můžete kontaktovat Johanu Passerin (johana.passerin@lesnims.cz) a Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz). 

Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se