Slabikář práce se dřevem

<  Zpět na výpis

For English click here or scroll below.

 • 3 ročníky 5ti dílného unikátního kurzu práce se dřevem pro předškolní pedagogy 
 • 3 místa konání (Praha v r. 2022, jižní Morava v r. 2023, Horka na Moravě (u Olomouce) v r. 2024 - možnost přihlašování níže)
 • 60 proškolených účastníků vybavených sadou nástrojů k práci se dřevem.
 • Tištěná publikace Slabikář práce se dřevem s předškolními dětmi.
 • Složka metodických listů s technikami a postupy výroby konkrétních výrobků.

Kurz je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. MŠMT, č.j.: MSMT- 15298/2022-1-440 

Cílem projektu je rozšířit metodiku práce se dřevem s předškolními dětmi. Proškolený účastník bude dobrým vzorem dětem, získá praktické zkušenosti, bude vědět jak zareagovat při úrazu a jak jednotlivým rizikům při práci se dřevem předcházet. Proškolený účastník kurzu, průvodce/kyně či učitel/ka, pak práci se dřevem může pravidelně začlenit do života školky a propojit s jednotlivými tématy ŠVP. Díky opakování budou mít děti čas si jednotlivé techniky zažít a zvědomit.

Každý účastník kurzu obdrží základní nástroje pro práci se dřevem, publikaci a metodické listy k práci, aby mohli s dětmi kdykoliv se dřevem pracovat. Úspěšní absolventi si nástroje budou moci ponechat. 

 

Proč je dobré s dětmi ve školce pracovat se dřevem?

 • Děti mohou pracovat s opravdovými nástroji a materiálem.
 • Učí se pracovat s riziky úměrnými svému věku.
 • Pravidelnou prací se učí správně nástroje používat.
 • Co si děti samy vyrobí, jim přináší velkou radost.
 • Děti se učí zodpovědnosti za své chování a pokoře.
 • Práce se dřevem učí děti používat celé tělo.

 

Co pedagog k práci se dřevem potřebuje?

 • Dobrou komunikaci s kolegy a s rodiči
 • Důvěřovat dětem, že práci s opravdovými nástroji zvládnou
 • Pro bezpečnost práce potřebuje 
  • kurz 1. pomoci,
  • dobře vybavenou lékárničku,
  • dobře vytvořené pracovní hnízdo,
  • mít jednoduše formulovaná pravidla při práci.

V dnešní době jsou časté programy spojené s tříděním odpadů, péčí o rostliny a zvířata. Méně se vyskytují programy pro školky na to, jak odpad nevytvářet, nebo jak využívat obnovitelné materiály k tvoření. Schopnost sami si něco vytvořit již v předškolním věku vytváří důležitý základ pro soběstačnost, nekonzumní, udržitelný životní styl, citlivost k využívání zdrojů a důvěru ve vlastní schopnost měnit svět k lepšímu.
Děti znají dřevěné hračky, ale ty jsou opět hotovým herním prvkem. Se dřevem jakožto tvůrčím materiálem se děti ve školce setkávají spíše sporadicky. Záleží na entuziasmu pedagogů a odvaze ředitelek, zda se dřevem začnou pracovat. Dosud chyběla metodika, konkrétní pravidla bezpečnosti a hlavně praktické zkušenosti, které by pedagogům byly oporou při bezpečné práci s dětmi při začlenění práce se dřevem do vzdělávacího programu a nakonec i pro argumentaci při diskuzi s rodiči či kolegy.

 

Lektoři práce se dřevem: 
Martina Březinová - pedagog a praktik z LMŠ - je mámou dospělého syna a dcery v tom nejmilejším věku. Začátky její práce se dřevem se váží ke společným okamžikům s tatínkem v dílně, kdy nejdřív jen přihlížela a pak i přidávala ruku k dílu. Po narození syna se ke dřevu vrátila a vytvářela, co je se synem napadlo. 
Už 10 let vede a pracuje v lesní mateřské škole Lesmír v Liberci, kde se věnuje práci s dětmi a se dřevem pravidelně. Několikrát absolvovala řezbářský kurz u Marka Vodičky a v současné době spolu vedou liberecké řezbářské kurzy pro rodiče a děti. Velkou inspirací pro práci se dřevem s dětmi pro ni byli Günter Grün Oostiga a Rudolf Hettich, se kterými se setkala na kurzech Asociace lesních mateřských škol.
V roce 2020 dokončila pedagogické studium na Svatojánské koleji s absolventskou prací Práce se dřevem s dětmi předškolního věku a její význam. Má zkušenosti s vedením projektu Učíme řemesla, je součástí Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ. 

Marek Vodička - řezbář a odborník z oboru - je tátou dvou kluků a holčičky, živí se uměleckou truhlařinou. Po vystudování češtiny a němčiny studoval denní studium Akademie sociálního umění Tabor v Praze a tři roky působil jako třídní učitel na základní waldorfské škole. Pravidelně lektoruje kurzy práce se dřevem pro děti, rodiče s dětmi, nebo pro učitele a učitelky v mateřských i základních školách. V práci se dřevem se zaměřuje na výrobu dřevěných klik a přírodního nábytku.
Do Pravého domácího časopisu přispívá psaním článků o oslavách svátků v roce, které prožívá jak se svou malou, tak s velkou rodinou ve společenství v Nové Vsi nad Popelkou, kde mají Vodičkovi postavený slaměno-hliněný domeček. 

 

Ročník 2024

Místo konání: Sluňákov (centrum ekologických aktivit), Skrbeňská 669/70, Horka nad Moravou, mapa

Kapacita kurzu: 20 účastníků 


18. - 19. 3. 2024
Zážitkový zdravotnický kurz
zaměřený na pomoc dětem a na práci s nástroji - prevence a podpora pedagoga (v kurzu bude kladen důraz na řezná a sečná zranění) realizovaný organizací ZDrSEM, která má již sestaven kurz přímo pro pedagogy v lesních školkách.

Seminář Práce s rizikem vedený Terezou Valkounovou - práce s obavami účastníků, jejich kolegů a rodičů dětí (děti mají právo se naučit, jak zvládat riziko úměrné jejich věku)

8. - 9. 4. 2024
Seznámení se základními nástroji (předání sady nástrojů), materiály (které druhy dřev a kdy použít) a základními  technikami (jaké zvolit pracovní hnízdo s dětmi podle druhu zvolené techniky, práce s nožem, nebozezem, pilou a dalšími nástroji). Účastníci se dozvědí, co vše je nezbytné udělat před zavedením práce se dřevem do školky (zdravotnický kurz, práce s riziky - to je součástí prvního modulu, komunikace s kolegy a rodiči o případných obavách a rizicích)

13. - 14. 5. 2024
Reflexe zkušeností s prací s dětmi ve školce, práce s metodickými listy Slabikáře a jejich provázání s RVP PV, ŠVP a EVVO
- písně, říkadla, tradice, řemesla a rozložení práce se dřevem v průběhu roku v návaznosti na roční období a biologickými cykly dřevin i přírody, práce obavami dětí, s jejich motivací a resiliencí (překonáváním výzev a osobním růstem).

23. - 24. 9. 2024
Reflexe zkušeností s prací s dětmi ve školce, rozšíření a prohloubení dovedností.
Praktické vyrobení si jednotlivých výtvorů, vyzkoušení dalších náročnějších technik (práce s hoblíkem, vrtačkou) a osvojení si dalších možností práce se dřevem v MŠ, prohloubení praktických zkušeností a zručnosti - aby mohl účastník pracovat s jistotou, potřebuje si toho co nejvíce vyzkoušet a vyrobit, v této části si účastníci vyzkouší, jak vést skupinku při práci (jako kdyby vedli děti ve školce), aby měli praktickou zkušenost a nabyli vnitřní jistotu. 

14. - 15. 10. 2024
Závěrečná práce
- pedagog se stává dobrým vzorem dětí pro řemeslné činnosti, když umí vytvořit složitější a náročnější věci, které s dětmi sice dělat nebude, ale bude díky tomu na náležité odborné úrovni. 

První den (pondělí) se kurz koná vždy od 10:00 do 18:00, druhý den (úterý) od 8:00 do 16:00.  

PŘIHLÁŠKA ZDE. V přihlášce prosím věnujte pozornost storno podmínkám. 
Ročník 2024 se začíná plnit prvními zájemci. Pokud mezi ně patříte, neváhejte a přihlaste se přes přihlášku výše. 

Kurz je koncipován jako 5ti dílný cyklus pro uzavřenou skupinu účastníků. Nelze se přihlašovat na jednotlivé bloky.

 

Kurzovné: 
  9 490 Kč
pro členské organizace ALMŠ
11 190 Kč pro ostatní

Kurzovné zahrnuje:
- zdravotnický kurz (v hodnotě 1 790 Kč)
- kurz v rozsahu 72 hod. (v hodnotě min. 14 400 Kč)
sadu základních nástrojů pro práci se dřevem (v hodnotě 2 800 Kč)
2 ks publikace Slabikář práce se dřevem s předškolními dětmi knihu (v hodnotě 1 100 Kč)
2 sady metodických listů (v hodnotě 1 380 Kč)
ubytování v místě konání kurzu (v hodnotě 2 800 Kč)
Cena kurzu bez grantové podpory by činila cca 30 100 Kč. 

 

Kontaktní osoba: Martina Dvořáková, martina.dvorakova@lesnims.cz.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

WOODWORKING ABCs

Methodology of working with wood with preschool children

 • 3 years of a 5-part unique woodwork course for preschool teachers
 • 3 venues (Prague in 2022, South Moravia in 2023, North Moravia in 2024)
 • 60 trained participants equipped with a set of tools for working with wood.
 • Printed publication Woodworking ABCs (in czech language) and methodological sheets with techniques and procedures for the production of specific products.

 

Participant:

 • will be a good role model for the children.
 • will gain practical knowledge.
 • will learn how to react in case of an accident.
 • will learn how to prevent risks when working with wood.
 • will receive the Woodworking ABCs textbook and work sheets.
 • will receive basic tools for working with wood.

  

Why is it good to work with wood with preschool children?

 • Children can work with real tools and materials.
 • They learn to handle risks appropriate for their age.
 • By working regularly, they learn to use the tools correctly.
 • Children get great joy from things they make themselves.
 • Children learn to be humble and responsible for their actions.
 • When working with wood, children use their whole body.

 

What does the teacher need to work with wood? They need

 • to communicate well with colleagues and parents.
 • trust children that they can work with real tools.
 • for work safety, they need a first aid course and a well-equipped first aid kit.
 • a well-designed work space.
 • have simple rules applied while working.

 

This project is co-financed by the State Environmental Fund of the Czech Republic by the decision of the Minister of the Environment.

www.sfzp.cz | | | www.mzp.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se