Slabikář práce se dřevem

<  Zpět na výpis
 • 3 ročníky 5ti dílného unikátního kurzu práce se dřevem pro předškolní pedagogy 
 • 3 místa konání (Praha v r. 2022, jižní Morava v r. 2023, severní Morava v r. 2024)
 • 60 proškolených účastníků vybavených sadou nástrojů k práci se dřevem.
 • Tištěná publikace Slabikář práce se dřevem s předškolními dětmi.
 • Složka metodických listů s technikami a postupy výroby konkrétních výrobků.

Cílem projektu je rozšířit metodiku práce se dřevem s předškolními dětmi. Proškolený účastník bude dobrým vzorem dětem, získá praktické zkušenosti, bude vědět jak zareagovat při úrazu a jak jednotlivým rizikům při práci se dřevem předcházet. Proškolený účastník kurzu, průvodce/kyně či učitel/ka, pak práci se dřevem může pravidelně začlenit do života školky a propojit s jednotlivými tématy ŠVP. Díky opakování budou mít děti čas si jednotlivé techniky zažít a zvědomit.

Každý účastník kurzu obdrží základní nástroje pro práci se dřevem, publikaci a metodické listy k práci, aby mohli s dětmi kdykoliv se dřevem pracovat. Úspěšní absolventi si nástroje budou moci ponechat. 

 

Proč je dobré s dětmi ve školce pracovat se dřevem?

 • Děti mohou pracovat s opravdovými nástroji a materiálem.
 • Učí se pracovat s riziky úměrnými svému věku.
 • Pravidelnou prací se učí správně nástroje používat.
 • Co si děti samy vyrobí, jim přináší velkou radost.
 • Děti se učí zodpovědnosti za své chování a pokoře.
 • Práce se dřevem učí děti používat celé tělo.

 

Co pedagog k práci se dřevem potřebuje?

 • Dobrou komunikaci s kolegy a s rodiči
 • Důvěřovat dětem, že práci s opravdovými nástroji zvládnou
 • Pro bezpečnost práce potřebuje 
  • kurz 1. pomoci,
  • dobře vybavenou lékárničku,
  • dobře vytvořené pracovní hnízdo,
  • mít jednoduše formulovaná pravidla při práci.

V dnešní době jsou časté programy spojené s tříděním odpadů, péčí o rostliny a zvířata. Méně se vyskytují programy pro školky na to, jak odpad nevytvářet, nebo jak využívat obnovitelné materiály k tvoření. Schopnost sami si něco vytvořit již v předškolním věku vytváří důležitý základ pro soběstačnost, nekonzumní, udržitelný životní styl, citlivost k využívání zdrojů a důvěru ve vlastní schopnost měnit svět k lepšímu.
Děti znají dřevěné hračky, ale ty jsou opět hotovým herním prvkem. Se dřevem jakožto tvůrčím materiálem se děti ve školce setkávají spíše sporadicky. Záleží na entuziasmu pedagogů a odvaze ředitelek, zda se dřevem začnou pracovat. Dosud chyběla metodika, konkrétní pravidla bezpečnosti a hlavně praktické zkušenosti, které by pedagogům byly oporou při bezpečné práci s dětmi při začlenění práce se dřevem do vzdělávacího programu a nakonec i pro argumentaci při diskuzi s rodiči či kolegy.

 

Lektoři práce se dřevem: 
Martina Březinová - pedagog a praktik z LMŠ - je mámou dospělého syna a dcery v tom nejmilejším věku. Začátky její práce se dřevem se váží ke společným okamžikům s tatínkem v dílně, kdy nejdřív jen přihlížela a pak i přidávala ruku k dílu. Po narození syna se ke dřevu vrátila a vytvářela, co je se synem napadlo. 
Už 10 let vede a pracuje v lesní mateřské škole Lesmír v Liberci, kde se věnuje práci s dětmi a se dřevem pravidelně. Několikrát absolvovala řezbářský kurz u Marka Vodičky a v současné době spolu vedou liberecké řezbářské kurzy pro rodiče a děti. Velkou inspirací pro práci se dřevem s dětmi pro ni byli Günter Grün Oostiga a Rudolf Hettich, se kterými se setkala na kurzech Asociace lesních mateřských škol.
V roce 2020 dokončila pedagogické studium na Svatojánské koleji s absolventskou prací Práce se dřevem s dětmi předškolního věku a její význam. Má zkušenosti s vedením projektu Učíme řemesla, je součástí Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ. 

Marek Vodička - řezbář a odborník z oboru - je tátou dvou kluků a holčičky, živí se uměleckou truhlařinou. Po vystudování češtiny a němčiny studoval denní studium Akademie sociálního umění Tabor v Praze a tři roky působil jako třídní učitel na základní waldorfské škole. Pravidelně lektoruje kurzy práce se dřevem pro děti, rodiče s dětmi, nebo pro učitele a učitelky v mateřských i základních školách. V práci se dřevem se zaměřuje na výrobu dřevěných klik a přírodního nábytku.
Do Pravého domácího časopisu přispívá psaním článků o oslavách svátků v roce, které prožívá jak se svou malou, tak s velkou rodinou ve společenství v Nové Vsi nad Popelkou, kde mají Vodičkovi postavený slaměno-hliněný domeček. 

 

Ročník 2022
Místo konání: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10
Kapacita kurzu: 20 účastníků 


21. 3. 2022 - 22. 3. 2022
Zážitkový zdravotnický kurz
zaměřený na pomoc dětem a na práci s nástroji - prevence a podpora pedagoga (v kurzu bude kladen důraz na řezná a sečná zranění) realizovaný organizací ZDrSEM, která má již sestaven kurz přímo pro pedagogy v lesních školkách.

Seminář Práce s rizikem vedený Terezou Valkounovou - práce s obavami účastníků, jejich kolegů a rodičů dětí (děti mají právo se naučit, jak zvládat riziko úměrné jejich věku)

25. 4. 2022 - 26. 4. 2022
Seznámení se základními nástroji (předání sady nástrojů), materiály (které druhy dřev a kdy použít) a základními  technikami (jaké zvolit pracovní hnízdo s dětmi podle druhu zvolené techniky, práce s nožem, nebozezem, pilou a dalšími nástroji). Účastníci se dozvědí, co vše je nezbytné udělat před zavedením práce se dřevem do školky (zdravotnický kurz, práce s riziky - to je součástí prvního modulu, komunikace s kolegy a rodiči o případných obavách a rizicích)

23. 5. 2022 - 24. 5. 2022
Reflexe zkušeností s prací s dětmi ve školce, práce s metodickými listy Slabikáře a jejich provázání s RVP PV, ŠVP a EVVO
- písně, říkadla, tradice, řemesla a rozložení práce se dřevem v průběhu roku v návaznosti na roční období a biologickými cykly dřevin i přírody, práce obavami dětí, s jejich motivací a resiliencí (překonáváním výzev a osobním růstem).

19. 9. 2022 - 20. 9. 2022
Reflexe zkušeností s prací s dětmi ve školce, rozšíření a prohloubení dovedností.
Praktické vyrobení si jednotlivých výtvorů, vyzkoušení dalších náročnějších technik (práce s hoblíkem, vrtačkou) a osvojení si dalších možností práce se dřevem v MŠ, prohloubení praktických zkušeností a zručnosti - aby mohl účastník pracovat s jistotou, potřebuje si toho co nejvíce vyzkoušet a vyrobit, v této části si účastníci vyzkouší, jak vést skupinku při práci (jako kdyby vedli děti ve školce), aby měli praktickou zkušenost a nabyli vnitřní jistotu. 

17. 10. 2022 - 18. 10. 2022
Závěrečná práce
- pedagog se stává dobrým vzorem dětí pro řemeslné činnosti, když umí vytvořit složitější a náročnější věci, které s dětmi sice dělat nebude, ale bude díky tomu na náležité odborné úrovni. 

První den se kurz bude konat vždy od 10h do 18h, druhý den od 8h do 16h.

 

Přihláška zde. V přihlášce prosím věnujte pozornost storno podmínkám. 

Kurz je koncipován jako 5ti dílný cyklus pro uzavřenou skupinu účastníků. Nelze se přihlašovat na jednotlivé bloky.

Kurzovné: 
  9 490 Kč
pro členské organizace ALMŠ
11 190 Kč pro ostatní

Kurzovné zahrnuje:
- zdravotnický kurz (v hodnotě 1 790 Kč)
- kurz v rozsahu 72 hod. (v hodnotě min. 14 400 Kč)
sadu základních nástrojů pro práci se dřevem (v hodnotě 2 800 Kč)
2 ks publikace Slabikář práce se dřevem s předškolními dětmi knihu (v hodnotě 1 100 Kč)
2 sady metodických listů (v hodnotě 1 380 Kč)
ubytování v místě konání kurzu (v hodnotě 2 800 Kč)
Cena kurzu bez grantové podpory by činila cca 30 100 Kč. 

 

Zajímají-li Vás další ročníky kurzu, své nezávazné přihlášky můžete posílat již nyní prostřednictvím tohoto formulářeTermíny pro ročník 2023 na jižní Moravě budou zveřejněny na přelomu jara a léta 2022. Termíny pro ročník 2024 na severní Moravě budou známé v roce 2023.  

Kontaktní osoba: Martina Dvořáková, martina.dvorakova@lesnims.cz.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se