Supervizní skupina online 2023/2024

<  Zpět na výpis

Ve skupině se budete věnovat vašim případovým studiím z oblasti pedagogického přístupu a diagnostiky, výchovných stylů, komunikace, evaluace, týmové dynamiky a řízení organizace. Vy přinášíte témata, supervizor Vás provází.

Supervize je postavena na dobrovolnosti. Je velmi efektivním nástrojem pro zkvalitnění práce. Pomocí supervize získáváme možnost vnitřního náhledu na sebe sama v roli pedagoga a následně tak moci aktivně ovlivňovat všechny roviny vztahů, do kterých vstupujeme. V prostředí bezpečí a důvěry se pedagog necítí ohrožen, je podpořena jeho potřeba změny a vůle ji případně uskutečnit.

 

Vřele doporučuji a myslím, že má velký smysl a přínos zúčastnit se celého cyklu, ne pouze jednotlivých setkání.


Velmi bych ocenila samotné vedení supervizního setkání - každý měl dostatek prostoru pro své vyjádření, každý mohl přispívat k ostatním tématům - perfektně vedené i z hlediska časového. Skvělá práce Aleno! :-)


Úleva, že někdo ví, co mě pálí a ví, jak to řešit (pomoc s kazuistikou, s nastavením vedení školy).

O supervizorce:
Mgr. Alena Laláková, zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom z.ú. a členka Rady ALMŠ, etopedka a rodinná terapeutka. Alena řídí školy Jednoho stromu, učí děti i dospělé. Ve své poradenské a teraputické praxi poskytuje podporu rodinám s výchovnými problémy či závislostním jednáním. Věnuje se také práci s dětmi s PAS, vývojovou dysfázií a poruchami chování. Podporuje inkluzivní vzdělávání. Je absolventkou oboru speciální pedagogika, pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v integrativní skupinové psychoterapii, pětiletého psychoterapeutického výcviku v integrované rodinné terapii a dvouletého výcviku psychosociálních dovedností. Je také absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. Lesním školkám a klubům poskytuje podporu v oblasti řízení týmu, rozvoje komunikačních dovedností, etiky neziskového sektoru, vývojové psychologie předškolního věku a speciálně pedagogické diagnostiky. Alena ráda chodí po horách, jezdí na kole, dá si skleničku vína s přáteli nebo dobrou knihou.

Pro koho: Průvodce, průvodkyně a koordinátory LK a ředitele LMŠ. Maximální počet účastníků jedné skupiny je 15. Při přihlašování mají přednost zástupci členských organizací. Účastníci z přihlášené LMŠ nebo LK se mohou na jednotlivých setkáních střídat. Supervize je určena pro uzavřenou skupinu účastníků.

Supervizní skupina online se sejde pětkrát, vždy ve středu v čase 16:30 - 19:00:

  • středa 13. 9. 2023,
  • středa 8. 11. 2023,
  • středa 10. 1. 2024,
  • středa 6. 3. 2024,
  • středa 15. 5. 2024.

Kde a jak: Setkání se budou konat online. Přihlášení účastníci dostanou před konáním skupiny odkaz na online ZOOM konferenční skupinu. Je nezbytné zajistit si pouze dobré internetové připojení, stáhnutí ZOOMu se taky může hodit. 

Cena: 4 190 Kč pro členy ALMŠ / 5 290 Kč pro ostatní za cyklus 5 supervizních setkání. Standardní cena za hodinu supervize je 800 - 1500 Kč. Věříme, že naše nabídka Vás potěší! Při naplnění minimální kapacity webináře sleva na druhého účastníka z jedné školky 50%, pro třetího účastníka 70%, čtvrtý a další účastník z jedné školky zdarma.

Přihlásit se můžete zde. Minimální kapacita skupiny je naplněna, přihlášky i nadále přijímáme

Storno podmínky Školy lesem najdete zde.

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se