Erasmus+ 2017-2019

<  Zpět na výpis

Cílem projektu je sdílení zkušeností mezi partnery, kteří se podílí na šíření myšlenky vzdělávání předškolních dětí v kontinuálním přímém kontaktu s přírodou, zejména sdílení inovací a výměna osvědčených postupů mezi institucemi, které se věnují předškolnímu vzdělávání. Vzhledem k tomu, že lesní mateřské školy jsou zatím ze zúčastněných zemích zakotveny pouze v právních předpisech ČR, je velice důležité sdílet znalosti související s právními aspekty, překážkami a možnostmi legislativního ukotvení a maximální právní podporou v každé partnerské zemi.

V rámci přípravy žádosti byly analyzovány a shrnuty klíčové potřeby každého partnera následovně:

1. Standardy kvality ve venkovním vzdělávání v předškolním věku:

 • porozumění dynamice síťové organizace v různých legislativních souvislostech (dětský kontakt s přírodou, zkoumání a sdílení znalostí o právních překážkách a jejich řešení,
 • profesionální podpora venkovního vzdělávání;
 • profesionalizační proces;
 • potřebné inovace;
 • legislativní zázemí;
 • porozumění procesu rozšiřování počtu lesních mateřských škol a klubů;
 • vzájemná podpora v oblasti posílení základů zastřešujících národních organizací;
 • porozumění praktikám, politikám a systémům ve venkovním vzdělávání předškolního věku v jednotlivých zemích).

2. Zkvalitnění metodik vzdělávání pro udržitelný rozvoj a vzdělávání ve venkovním prostředí - inovace a výměna osvědčených postupů v různých oblastech:

 • rozvoj předmatematických a předčtecích schopností v předškolním vzdělávání v předškolním věku, prevence potenciálních pozdějších problémů s učením;
 • předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu pravidelného venkovního vzdělávání v kontinuálním přímém kontaktu s přírodou;
 • rozvoj a/nebo zdokonalení metodiky venkovního vzdělávání s důrazem na plynulý přechod do základního vzdělávání v souladu s vývojovými potřebami dětí;
 • sdílení zkušeností z každodenní praxe.

3. Vnitřní problémy partnerů:

 • nedostatek sdílených zkušeností z každodenní praxe;
 • možnosti a motivace celoživotního vzdělávání předškolních pedagogů, psychohygiena, kontinuální zlepšování pedagogických kompetencí;
 • potřeby kvalifikovaných pedagogů;
 • prevence velké fluktuace pedagogů a prevence vyhoření;
 • chybějící vůdčí schopnosti.

 

Partneři:

 • Komunitné vzdelávanie "Kalimba", provozovatel lesního klubu Tramtária na Slovensku
 • Lauko Darželis, provozovatel několika lesních/venkovních školek v Litvě

 

Hlavní projektové aktivity:

 • 3 vzdělávací akce pro partnery
 • 2 otevřené vzdělávací akce
 • 3 projektová setkání
   

Cílové skupiny:

Propagátoři vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou
Poskytovatelé vzdělávání pro pedagogy lesních mateřských škol a klubů
Partnerské organizace a jejich zaměstnanci
Pedagogové lesních MŠ a nepřímo také děti, které jsou jimi vzdělávány
Zákonodárné orgány
 

Projekt umožňuje výměnu osvědčených postupů mezi partnery z různých regionů a tak také různých kulturních, politických a přírodních prostředí. Spolupráce pomáhá nalézt více řešení klíčových otázek. Partneři budou moci prozkoumat zkušenosti z různých zemí a snadněji najít nejlepší řešení, které bude vyhovovat jejich potřebám. Sdílení cílů a společná práce přináší vzájemně prospěšné výsledky a výstupy.

Projekt podporuje prosazování evropských hodnot v souladu se Smlouvou o Evropské unii, zejména dodržování lidské důstojnosti, svobody, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

 

Projekt Inovativní vzdělávání ve venkovních mateřských školách je realizován v období 1. 10. 2017 – 31. 5. 2019 pod číslem 2017-1-CZ01-KA201-035499.

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se