Proces certifikace

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Skupiny pro kvalitu.

Proces certifikace /recertifikace probíhá následovně:

  • Vyplnění Sebehodnotící zprávy. Na základě jejího vyplnění můžete sami posoudit, zda jste na certifikaci dostatečně připraveni. Proces certifikace nenahrazuje konzultace (informace ke konzultacím najdete zde). 
  • Oslovení regionálního zástupce Skupiny pro kvalitu s prosbou o termín v horizontu 3 měsíců. Domluvení podmínek a ceny certifikace dle specifických podmínek školky. 
  • Zaslání ŠVP a dalších dvou dokumentů dle instrukcí členky Skupiny pro kvalitu, zaplacení faktury (splatnost faktury je 14 dní, zároveň musí být faktura zaplacena před termínem osobní návštěvy).
  • Ověření naplňování standardů kvality v zázemí školky.
  • Předsedkyně ALMŠ udělí na základě doporučení členky Skupiny pro kvalitu Certifikát kvality.

Část certifikace - kromě osobní návštěvy členky Skupiny pro kvalitu ve školce - lze realizovat online. 

Pokud školka standardy nesplní, zástupce Skupiny pro kvalitu určí, co je třeba napravit. LK/LMŠ má 3 měsíce na to, aby standardy naplnila. Pokud standardy nebude naplňovat ani po uplynutí této lhůty, nebude jí udělen Certifikát, popř. jí bude odebrán. Opravné pokusy mohou být zpoplatněny.

Cena certifikace /recertifikace: 

  • Základní cena certifikace jedné školky bez ohledu na počet tříd je 3 500 Kč. 
  • Z ceny je možné získat 50% slevu pro "sesterskou" organizaci, pokud certifikaci podstupují obě organizace u jedné členky SpK v jeden čas a zároveń pracují na základě stejného ŠVP a další dokumentace. Zda je možné slevu získat, posuzuje oslovená členka SpK na základě informací od zástupce školky. Cena za certifikaci dvou subjektů je v takovém případě 5 250 Kč.  
  • Pokud má školka více tříd a každá má zázemí na jiném místě, je třeba o tom informovat zástupkyni SpK již při domlouvání termínu a ujistit se, že je možné certifikaci realizovat ve stejné časové dotaci jako školku, která má zázemí pouze na jednom místě. Pokud ne, členka SpK navrhne školce konkrétní navýšení ceny.
  • Členové v tarifu T3 mají certifikaci zdarma jako jednu z výhod členského tarifu.

Platnost certifikátu je 3 roky.

Doporučujeme, aby školka prováděla sebehodnocení plnění Standardů každoročně, např. v přípravném týdnu a provedla si o aktualizaci vlastní zápis.

Obnovení certifikátu kvality
Proces hodnocení při obnovení certifikátu probíhá stejným postupem, který je popsán výše. Žádost o obnovení certifikátu posílá školka nejpozději 3 měsíce před vypršením platnosti certifikátu.

ALMŠ podporuje zavádění standardů kvality do praxe lesních školek vzdělávacími akcemi a konzultacemi.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se