Proces certifikace

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Skupiny pro kvalitu.

Proces certifikace probíhá následovně:

  • Vyplnění Sebehodnotící zprávy. Na základě jejího vyplnění můžete sami posoudit, zda jste na certifikaci dostatečně připraveni. Proces certifikace není určen ke konzultacím (informace ke konzultacím najdete zde). 
  • Oslovení regionálního zástupce Skupiny pro kvalitu s prosbou o termín v horizontu 3 měsíců.
  • Zaslání ŠVP a dalších dvou dokumentů dle instrukcí člena Skupiny pro kvalitu, zaplacení faktury (ve výši 3000 Kč), splatnost faktury je 14 dní, zároveň musí být faktura zaplacena před termínem osobní návštěvy)
  • Ověření naplňování standardů kvality v zázemí školky.
  • Skupina pro kvalitu po úspěšném vyhodnocení standardů školce udělí Certifikát kvality.

V průběhu nouzového stavu je možné celou certifikaci - kromě osobní návštěvy členky Skupiny pro kvalitu ve školce - realizovat online. 

Pokud školka standardy nesplní, zástupce Skupiny pro kvalitu určí, co je třeba napravit. LK/LMŠ má 3 měsíce na to, aby standardy naplnila. Pokud standardy nebude naplňovat ani po uplynutí této lhůty, nebude jí přidělen Certifikát, popř. jí bude odebrán. Opravné pokusy mohou být zpoplatněny.

Platnost certifikátu je 3 roky.

Doporučujeme, aby školka prováděla sebehodnocení plnění Standardů každoročně, např. v přípravném týdnu a provedla si o aktualizaci vlastní zápis.

Obnovení certifikátu kvality
Proces hodnocení při obnovení certifikátu probíhá stejným postupem, který je popsán výše. Žádost o obnovení certifikátu posílá školka nejpozději 3 měsíce před vypršením platnosti certifikátu.

LMŠ podporuje zavádění standardů kvality do praxe lesních MŠ semináři, přednáškami (aktuálně zejm. Cesta k dobré školce) a službou mentorské podpory.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se