Proces certifikace

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Skupiny pro kvalitu.

Proces certifikace /recertifikace probíhá následovně:

  • Vyplnění Sebehodnotící zprávy. Na základě jejího vyplnění můžete sami posoudit, zda jste na certifikaci dostatečně připraveni. Proces certifikace není určen ke konzultacím (informace ke konzultacím najdete zde). 
  • Oslovení regionálního zástupce Skupiny pro kvalitu s prosbou o termín v horizontu 3 měsíců. Domluvení podmínek a ceny certifikace dle specifických podmínek školky. 
  • Zaslání ŠVP a dalších dvou dokumentů dle instrukcí člena Skupiny pro kvalitu, zaplacení faktury (splatnost faktury je 14 dní, zároveň musí být faktura zaplacena před termínem osobní návštěvy).
  • Ověření naplňování standardů kvality v zázemí školky.
  • Skupina pro kvalitu po úspěšném vyhodnocení standardů školce udělí Certifikát kvality.

Část certifikace - kromě osobní návštěvy členky Skupiny pro kvalitu ve školce - lze realizovat online. 

Pokud školka standardy nesplní, zástupce Skupiny pro kvalitu určí, co je třeba napravit. LK/LMŠ má 3 měsíce na to, aby standardy naplnila. Pokud standardy nebude naplňovat ani po uplynutí této lhůty, nebude jí přidělen Certifikát, popř. jí bude odebrán. Opravné pokusy mohou být zpoplatněny.

Cena certifikace /recertifikace: 

  • Základní cena certifikace jedné školky bez ohledu na počet tříd je 3 500 Kč. 
  • Z ceny je možné získat 50% slevu pro “sesterskou” organizaci, pokud certifikaci podstupují obě organizace u jedné členky SpK v jeden čas a zároveń pracují na základě stejného ŠVP a další dokumentace. Zda je možné slevu získat, posuzuje oslovená členka SpK na základě informací od zástupce školky. Cena za certifikaci dvou subjektů je v takovém případě 5 250 Kč.  
  • Pokud má školka více tříd a každá má zázemí na jiném místě, je třeba o tom informovat zástupkyni SpK již při domlouvání termínu a ujistit se, že je možné certifikaci realizovat ve stejné časové dotaci jako školku, která má zázemí pouze na jednom místě. Pokud ne, členka SpK navrhne školce konkrétní navýšení ceny.

Platnost certifikátu je 3 roky.

Doporučujeme, aby školka prováděla sebehodnocení plnění Standardů každoročně, např. v přípravném týdnu a provedla si o aktualizaci vlastní zápis.

Obnovení certifikátu kvality
Proces hodnocení při obnovení certifikátu probíhá stejným postupem, který je popsán výše. Žádost o obnovení certifikátu posílá školka nejpozději 3 měsíce před vypršením platnosti certifikátu.

ALMŠ podporuje zavádění standardů kvality do praxe lesních školek vzdělávacími akcemi a konzultacemi.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se