Etická pravidla Asociace lesních mateřských škol

1. Asociace pracuje na neziskovém principu: veškeré příjmy využívá k zajištění udržitelného a co nejefektivnějšího prosazování cílů organizace.

2. Asociace je transparentní a své aktivity i finanční toky zveřejňuje formou transparentního účtu a formou výroční zprávy.

3. Neposkytuje ani nevyslovuje podporu žádnému politickému subjektu.

4. Na podporu své činnosti může mj. žádat o příspěvky formou darů od právnických osob. U daru právnické osoby je třeba prověřit, zda závažným způsobem neporušuje lidská práva, nepoškozuje práva zaměstnanců nebo zda neničí životní prostředí.

5. O přijetí/nepřijetí konkrétního daru od právnické osoby rozhoduje tříčlenná komise ve složení: předsedkyně, fundraiserka a jeden zástupce hlavních členů ALMŠ. Komisi svolává předsedkyně nebo fundraiserka výzvou zaslanou e-mailem. Pokud se místo v komisi na základě výzvy neobsadí zástupcem hlavních členů, může svolavatelka požádat o účast místopředsedkyně ALMŠ.

Projednáno a schváleno na členské schůzi v Liberci dne 11. října 2011 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se