Etická pravidla Asociace lesních mateřských škol

1. Asociace pracuje na neziskovém principu: veškeré příjmy využívá k zajištění udržitelného a co nejefektivnějšího prosazování cílů organizace.

2. Asociace je transparentní a své aktivity i finanční toky zveřejňuje formou transparentního účtu a formou výroční zprávy.

3. Neposkytuje ani nevyslovuje podporu žádnému politickému subjektu.

4. Na podporu své činnosti může mj. žádat o příspěvky formou darů od právnických osob. U daru právnické osoby je třeba prověřit, zda závažným způsobem neporušuje lidská práva, nepoškozuje práva zaměstnanců nebo zda neničí životní prostředí.

Projednáno a schváleno Radou ALMŠ dne 11. 4. 2019 v Brně.

 

Etický kodex ALMŠ se týká výhradně ALMŠ. Členské organizace se připojují k etickému kodexu pedagoga

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se