Studijní materiály a výzkumy

Lesní mateřské školy a lesní kluby jsou v České republice fenoménem, který přitahuje pozornost studentů/tek, odborníků/nic z různých oborů i rodičů. Nahlédněte pod pokličku tématu lesních mateřských škol. Na této stránce najdete: 

Další materiály můžete lze získat v rámci seminářů pořádaných pobočným spolkem ALMŠ - Školou lesem. Na přání poskytujeme také konzultace s odborníky.

 

WEBY VĚNUJÍCÍ SE KONTAKTU DĚTÍ S PŘÍRODOU

Český portál ekopsychologie, který se kontaktu dětí s přírodou dlouhodobě věnuje www.ekopsychologie.cz a www.facebook.com/ekopsychologie.

Portál vzdělávacího centra TEREZA, podporující pobyt dětí venku. Zahrnuje také stránku věnovanou výzkumům www.jdeteven.cz.

Portál ALMŠ, který vznikl v rámci projektu Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě, s cílem sjednocovat a rozvíjet dobré legislativní a administrativní podmínky pro vznik i provoz NNO provozujících LMŠ/LK a podporovat tak tuto formu vzdělávání. www.vlesejakodoma.cz.

Lesní terapie je směr, který vnímá přírodu jako místo, kde lze léčit člověka zasaženého civilizačními nemocemi, stresem, nejistotou. Shrnuje zkušenosti i výzkumy o přínosu kontaktu člověka s přírodou.

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů jsou důležitým východiskem. Propojují každodenní praxi s dětmi v lese s tím, co je celosvětovou výzvou do budoucnosti. Stránka vysvětluje, jaké globální cíle hrají stěžejní roli pro udržitelný život. 

Zásobník metodik využitelný zejména pro práci se staršími předškoláky naleznete na ucimeoklimatu.cz.  

Zahraniční weby:

Web učitele přírodní pedagogiky Rudolfa Hetticha, který na kurzech pořádaných ALMŠ a Školou lesem proškolil desítky průvodců v ČR. 

Stránka Mezinárodní asociace přírodní pedagogiky, kde lze nalézt záznamy z pořádaných konferencí. 

Britská autorka a propagátorka přírodní pedagogiky Claire Warden vydává blog a podcast

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY A LITERATURA

Nejlepší hry z lesních školek. Valkounová Tereza, Daniš Petr. Cpress, 2019. 
Kniha pro rodiče, průvodce a učitele předškolních dětí přináší výběr her, které se osvědčily v lesních školkách.

Děti v přírodě: ohrožený druh? Daniš Petr. TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., 2016. Krátká a významná kniha o významu kontaktu s přírodou pro zdraví a učení našich dětí. Ke stažení.

Ekoškolky a lesní mateřské školy. Vošahlíková (Valkounová) Tereza a kol., 2012.
Praktický manuál Ministerstva životního prostředí pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 

Pět zlatých klíčů. Helle Heckmann, 2019. Malvern.
Helle Heckmann po dlouhých letech zkušeností popisuje základní principy práce s dětmi. Patří mezi ně jasnost a srozumitelnost, péče a vnímání dospělého jako vzoru hodného nápodoby. V knize také jednoduše a prakticky popisuje potřeby malých dětí a nabízí cesty a řešení, jak jim my dospělí můžeme poskytnout co nejlepší péči. 

Der Waldindergarten. Ingrid Miklitz, 2011. Cornelsen.
Základní kniha pro zakládání a provoz lesních školek v Německu.

Forest School and Outdoor Learning in the Early Years. Sarah Knight, 2013. Sage Publishing. 

Risk & Adventure in Early Years Outdoor Play. Sarah Knight, 2011. Sage Publishing. 

No Fear. Growing up in a risk averse society. Tim Gill, 2007. Calouste Guberkian Foundation.
Ke stažení.

Last Child in the Woods. Richard Louv, 2005, (první vydání).

Děti, aby byly a žily. Emilie Strejčková a kolektiv. 2005, MŽP

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY ALMŠ

PROTOKOLY ZE ZÁKLADNÍ KURZU PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKY S RUDOLFEM HETTICHEM

Základní kurz Přírodní pedagogiky s Rudolfem Hettichem se uskutečnil v rámci projektu Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR, který byl podpořen v rámci operačního programu Zaměstnanost za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

METODIKA PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKY 

Metodická příručka z projektu Přírodní pedagogika pro pokročilé. Projekt a příručka byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy na podporu vzdělávání v regionálním školství a podporu aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.

PŘÍRUČKA PRO PRŮVODCE LESNÍ ŠKOLKY MATERIÁLY Z PROJEKTU ADVOKAČNÍ STRATEGIE VE V4 ZEMÍCH

Materiály z projektu Advokační strategie ve V4 zemích. Projekt byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM PRO PRŮVODCE LESNÍ ŠKOLKY 

Materiály z cyklu Provázet odborně a vědomě, pedagogicky-psychologické minimum pro pedagogy LMŠ/LK, který se konal v rámci projektu Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR. Podpořeno z ESF.

SKRIPTA KE VZDĚLÁVACÍMU CYKLU KOORDINÁTOR LESNÍ ŠKOLKY

Materiály z cyklu Koordinátor LMŠ, který se konal v rámci projektu Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR. Podpořeno z ESF.

PŘÍRODOVĚDNÉ METODICKÉ LISTY
(podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

MATERIÁLY Z PROJEKTU PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
(podpořeno z Fondu pro NNO)

MANUÁL VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU 
vznikl v roce 2020, kdy byla uzákoněna povinnost distančního vzdělávání, informace a samotné materiály najdete ZDE.

SEBEROZVOJOVÝ KOMPAS - AUTOEVALUAČNÍ NÁSTROJ PRO PRŮVODCE LESNÍCH ŠKOLEK
vznikl v rámci projektu Začínající průvodce dětí v roce 2023. K tisku na A3 si ho můžete stáhnout zde

 

PŘEHLED VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACÍ NA TÉMA LESNÍCH ŠKOLEK


Za kvalitu uvedených prací zodpovídá absolvent a vedoucí práce, zde uvádíme seznam realizovaných studentských prací pro možnost navázat na již zpracované informace.

LUNDEL, Ava: The Cultural Position of Forest Kindergartens in Czech Society. Villanova University, Pennsylvania. Arts & Social Change, SIT Study Abroad 2022.

FIALA, Jan. Právní aspekty lesních mateřských škol: rigorózní práce.  Praha, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2016/2017.

PASSERIN, Johana. Inkluze v lesních mateřských školách: bakalářská práce. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. Dostupná zde.

DOLEŽALOVÁ KŘEPELKOVÁ Šárka. Vliv kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte: disertační práce. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2023. Dostupná zde.

KAPUCIÁNOVÁ, Magdalena. Lesní mateřské školy: magisterská práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. Dostupná na vyžádání.

KRYLOVÁ, Vendula. Motivace matek k umístění dítěte do lesní mateřské školy: bakalářská práce. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2012. Dostupná na vyžádání.

MÁCHALOVÁ, Hana. Biotop lesa a jeho využití v mateřské škole: bakalářská práce. Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. Dostupná na vyžádání. 

 

VÝZKUMY

Obecné výzkumy k tématu významu kontaktu dětí s přírodou zpracoval PETR DANIŠ v publikaci DĚTI VENKU, OHROŽENÝ DRUH?

 

Výsledky pilotního výzkumu KOŘENY PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY.
Krajhanzl Jan, Valkounová Tereza, Vostradovská Helena. 2012. 

 

VNÍMÁNÍ LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL VEŘEJNOSTÍ.
Petra Vaňková. Sociologický výzkum na téma lesních školek, 2016. Závěrečná zpráva a článek o výzkumu

 

JAK SI VEDOU LESNÍ MŠ A KLUBY V DOBĚ KORONAVIROVÉ KRIZE?
Květen 2020.
Sběr dat: 7. 3. 2020 - 16. 4. 2020.
Realizovala Asociace lesních mateřských škol mezi svými členskými organizacemi. 
Výsledky písemného a telefonického dotazování. Zpracovaný výstup
Mapování je součástí projektu Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

 

MAPOVÁNÍ STAVU A POTŘEB LESNÍCH ŠKOLEK V ČR 

Do zpracovaných výsledků mapování se můžete začíst na projektových webových stránkách vlesejakodoma.cz nebo v novinkách na hlavní stránce tohoto webu

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

 1. Vybrané výsledky z roku 2023
 2. Souhrn otázek 2023
 3. Otevřená anonymizovaná data 2023
  Při analýze dat berte prosím na vědomí zkreslení, která byla odhalena při telefonickém dotazování při vyhodnocování sebraných dat.
  Q 22. Kolik hodin denně jste obvykle s dětmi v přírodě? Otázka nebyla položena jednoznačně, v důsledku toho někteří respondenti zahrnuli pouze čas přímo v lese, jiní i ostatní volné venkovní prostředí.
  Q 24. (pouze pro LK) Máte písemně zpracovanou pedagogickou koncepci? Meziroční snížení podílu LK s pedagogickou koncepcí bylo důsledkem vyššího počtu lesních klubů, které byly v roce 2023 teprve ve fázi vzniku a koncepci připravovaly. 

Rok 2024

 1. Vybrané výsledky z roku 2024
 2. Souhrn otázek 2024
 3. Otevřená anonymizovaná data 2024

Rádi poskytneme podrobněji zpracovaná data studentům pro další analýzu. Při práci s daty doporučujeme orientovat se podle dotazníku a vysvětlivek u jednotlivých otázek.

Mapování je součástí projektu Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se