Visegrad Fund

<  Zpět na výpis

Projekt Advokační strategie lesních MŠ ve visegrádských zemích se zaměřil na implementaci funkčních právních předpisů a na podporu společné advokační strategie ve čtyřech nejproblematičtějších otázkách: přístřeší a hygieně, bezpečnosti potravin, přístupu k rizikům a přínosům, pedagogice.

Výsledkem projektu bylo zlepšení legislativní situace lesních školek ve všech zemích V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko), které vede k otevřenému přístupu k lesním školkám pro všechny děti a rodiče. Nejvyšším cíl projektu směroval (a nadále směruje) k tomu, aby lesní mateřské školy byly plnohodnotnou součástí mainstreamového vzdělávání uznávaného státem ve všech zemích V4.

Projekt byl realizován od října 2018 do března 2020. 

Výstupy projektu: 

 

Podívejte se na video shrnující aktivity projektu.

 

 

Video o cílech projektu - přírodních a lesních školkách

 

Projekt byl kofinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu od Mezinárodního Visegrádského Fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

 

* * * * *

 

The project Advocacy Strategy in V4 Countries was focused on the implementation of functional legislation and regulations and fostering the common advocacy strategy in four most problematic issues: shelter and hygiene, food safety, risk-benefit approach, pedagogy. The result of the project was improvement of legislative situation of forest kindergartens in all V4 countries (Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland) which leads towards good access to forest kindergartens for all children and parents. The ultimate goal of the project leads towards forest kindergarten as a part of mainstream preschool state approved education.

The project was realized from October 2018 until March 2020.

  • Get inspired by the Toolkit  - a material for all practitioners as well as decision makers.
  • Watch the video to see a summary of the project activities.
  • Watch the video about the project goal - Nature / Forest Kindergartens.
  • Have an quick overview in the Infosheet, about the struggles and solutions of Nature and Forest kindergartens in V4 region.

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Grant support | Výše grantové podpory: 30.000 EUR

 

Project coordinator | Koordinátorka projektu: Tereza Valkounová

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se