Začínající průvodce - roční kurz

<  Zpět na výpis

Další informace hledejte v levém menu. 

V posledních letech ovlivněných opakovanými lockdowny si veřejnost i odborné kruhy více uvědomují význam a nenahraditelnost pobytu v přírodě. Rozvíjí se debata o vzdělávání venku a výchově dětí v oblasti EVVO a společnosti k udržitelnému životu. Lesní školky přirozeně rozvíjejí cíle EVVO v každodenní praxi už pro generaci dětí předškolního věku. Počet lesních školek roste, na trhu práce je však nedostatek kompetentních pedagogů pro kvalitní environmentální výuku. Zájemci o pozici jsou zejména zapálení laici, kterým chybí odborné know-how a aktuálně nemají možnost si systematicky vzdělání doplnit.

Kurz předá začínajícím pedagogů nejen lesních školek kvalitní informace k problematice EVVO, naučí je fakta zpracovat, vytvořit a realizovat kvalitní a nosný program pro danou věkovou skupinu. V neposlední řadě dovede pedagoga ke kvalitní evaluaci, aby mohl svou práci samostatně rozvíjet a zvyšovat její kvalitu.

Kurz "Začínající průvodce" je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem jednacím 21775/2022-3-665.

Projekt sestává ze dvou po sobě následujících vzdělávacích cyklů, každý na jeden školní rok. Vzdělávacími cykly se prolíná samostatná aktivita, která spočívá tvorbě autoevaluačního nástroje v průběhu prvního ročníku a jeho ověření v průběhu druhého ročníku.

7 víkendových setkání (106,5 vzdělávacích hodin)

propojuje základy pedagogické psychologie, praktických dovedností v EVVO a tvořivých technik s přírodninami a dalším materiálem a vytváří tak vhodnou cestu, jak prakticky zprostředkovat environmentální témata dětem. Součástí kurzu je i školení první pomoci zážitkovou metodou jakožto nezbytný základ práce s rizikem s dětmi v terénu. Každé víkendové setkání se skládá z odborného semináře z oblastí EVVO vybraných tak, aby výsledný pedagogický proces byl podložen odbornou znalostí, nikoliv nahodilostí.

Tematická zaměření kurzu: 

 • Základy pedagogiky a psychologie - potřeby dětí jako východisko pro realizaci EVVO, základy vývojové psychologie, metodicko-didaktická příprava (lektorka Mgr. Alena Laláková).
 • Environmentální vzdělávání v předškolním věku: Senzitivní učení a badatelská výchova (lektor Ing. Martin Kříž), Příroda kolem nás - les, pobytová znamení, ekologie lesa (lektor Ing. Aleš Straka), Rostlinná společenství v našem okolí - byliny v zahradě a v lese (lektorka Magdalena Staňková).
 • Bezpečně v přírodě: podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání celoročně venku (lektorka PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.) a zážitkový Kurz první pomoci (lektoři ZdrSem – první pomoc zážitkem).
 • Výchova hudební, výtvarná a dramatická jako prostředek k předání témat EVVO: jednotlivé výchovy a jejich metody se pro nás stávají návodem, prostředníkem k praktickému předání informací, témat EVVO dítěti. Hudební výchova (lektorka Soňa Štoudková), dramatická výchova (lektoři Hana a Tomáš Volkmerovi), výtvarné techniky a práce s přírodninami (lektorka Mgr. Klára Krchňavá).
 • Díky praktické části kurzů v rámci výchovy hudební, výtvarné a dramatické načerpají účastníci inspiraci, jak prakticky dětem přiblížit témata EVVO. Podporou jim v tomto bude balíček základního materiálu, jehož jednotlivé části využijí v praxi hned po absolvování témat. Součástí balíčku jsou odborné publikace z oblasti pedagogiky a psychologie dítěte, díky kterým může účastník vzdělávacího cyklu studovat téma do větší hloubky. Kromě publikací balíček obsahuje 3 určovací klíče rostlin a hmyzu, kelímkové lupy, materiál (vlna, jehly) a nůž jako základ pro praktické ukázky a náměty. Baliček dostane každý účastník kurzu na prvním setkání, nespotřební části balíčku budou účastníkům v první fázi zapůjčeny, po úspěšném absolvování kurzu budou účastníkům darovány.

PODROBNÝ PROGRAM A MEDAILONY LEKTORŮ NAJDETE V LEVÉM MENU. 

Pro koho?
Kurz je určen pro začínající pedagogy (průvodce) pracující v lesní MŠ nebo lesním klubu s dětmi předškolního věku. Projektové aktivity budou provázet pedagoga školním rokem jeho práce v lesní školce a ten tak bude mít možnost reflektovat svoji práci ve skupině a s odborníky a evaluovat svůj vlastní profesní posun. Kapacita jednoho cyklu je 23 účastníků.

Co získáte? 

 • 106,5 hod. vzdělávání
 • podporu odborníků s více než 10letou praxí v lesních školkách
 • zážitkový zdravotnický kurz
 • balíček materiálů a nástrojů
 • ubytování při víkendových setkáních

 

Termíny ve školním roce 2022/2023

 • 1. setkání: pátek 23. - neděle 25. 9. 2022, LMŠ Stromík Pozořice
 • 2. setkání: pátek 21. - neděle 23. 10. 2022, LMŠ Stromík, Pozořice
 • 3. setkání: pátek 18. - sobota 19. 11. 2022, LMŠ Stromík, Pozořice
 • 4. setkání: pátek 20. – neděle 22. 1. 2023, Ekocentrum Na Pasece, Zlín
 • 5.setkání: pátek 3. – neděle 5. 3. 2023, Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna
 • 6.setkání: pátek 14. - neděle 16. 4. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice
 • 7. setkání: pátek 26. - neděle 28. 5. 2023, LMŠ Stromík, Pozořice

Ročník 2023/2024 se uskuteční v podobném uspořádání na stejných místech. Máte-li zájem o rezervaci místa již nyní, napište Martině Dvořákové

 

Cena: 6 900 Kč 

Přihlašovat se můžete ZDE.   

 

Kontaktní osoby:

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

www.mzp.cz

 

 

 

www.sfzp.cz

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se