Začínající průvodce - roční kurz

<  Zpět na výpis

Další informace hledejte v levém menu. 

V posledních letech ovlivněných opakovanými lockdowny si veřejnost i odborné kruhy více uvědomují význam a nenahraditelnost pobytu v přírodě. Rozvíjí se debata o vzdělávání venku a výchově dětí v oblasti EVVO a společnosti k udržitelnému životu. Lesní školky přirozeně rozvíjejí cíle EVVO v každodenní praxi už pro generaci dětí předškolního věku. Počet lesních školek roste, na trhu práce je však nedostatek kompetentních pedagogů pro kvalitní environmentální výuku. Zájemci o pozici jsou zejména zapálení laici, kterým chybí odborné know-how a aktuálně nemají možnost si systematicky vzdělání doplnit.

Kurz předá začínajícím pedagogů nejen lesních školek kvalitní informace k problematice EVVO, naučí je fakta zpracovat, vytvořit a realizovat kvalitní a nosný program pro danou věkovou skupinu. V neposlední řadě dovede pedagoga ke kvalitní evaluaci, aby mohl svou práci samostatně rozvíjet a zvyšovat její kvalitu.

Kurz "Začínající průvodce" je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem jednacím 21775/2022-3-665.

Projekt sestává ze dvou po sobě následujících vzdělávacích cyklů, každý na jeden školní rok. Vzdělávacími cykly se prolíná samostatná aktivita, která spočívá tvorbě autoevaluačního nástroje v průběhu prvního ročníku a jeho ověření v průběhu druhého ročníku.

7 víkendových setkání

propojuje základy pedagogické psychologie, praktických dovedností v EVVO a tvořivých technik s přírodninami a dalším materiálem a vytváří tak vhodnou cestu, jak prakticky zprostředkovat environmentální témata dětem. Součástí kurzu je i školení první pomoci zážitkovou metodou jakožto nezbytný základ práce s rizikem s dětmi v terénu. Každé víkendové setkání se skládá z odborného semináře z oblastí EVVO vybraných tak, aby výsledný pedagogický proces byl podložen odbornou znalostí, nikoliv nahodilostí.

Tematická zaměření kurzu: 

  • Základy pedagogiky a psychologie - potřeby dětí jako východisko pro realizaci EVVO, základy vývojové psychologie, metodicko-didaktická příprava (lektorka Mgr. Alena Laláková).
  • Environmentální vzdělávání v předškolním věku: Senzitivní učení a badatelská výchova (lektor Ing. Martin Kříž), Příroda kolem nás - les, pobytová znamení, ekologie lesa (lektor Ing. Aleš Straka), Rostlinná společenství v našem okolí - byliny v zahradě a v lese (lektorka Magdalena Staňková).
  • Bezpečně v přírodě: podmínky a pravidla bezpečného vzdělávání celoročně venku (lektorka PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.) a zážitkový Kurz první pomoci (lektoři ZdrSem – první pomoc zážitkem).
  • Výchova hudební, výtvarná a dramatická jako prostředek k předání témat EVVO: jednotlivé výchovy a jejich metody se pro nás stávají návodem, prostředníkem k praktickému předání informací, témat EVVO dítěti. Hudební výchova (lektorka Soňa (Štoudková) Marková), dramatická výchova (lektoři Hana a Tomáš Volkmerovi), výtvarné techniky a práce s přírodninami (lektorka Mgr. Klára Krchňavá).
  • Díky praktické části kurzů v rámci výchovy hudební, výtvarné a dramatické načerpají účastníci inspiraci, jak prakticky dětem přiblížit témata EVVO. Podporou jim v tomto bude balíček základního materiálu, jehož jednotlivé části využijí v praxi hned po absolvování témat. Součástí balíčku jsou odborné publikace z oblasti pedagogiky a psychologie dítěte, díky kterým může účastník vzdělávacího cyklu studovat téma do větší hloubky. Kromě publikací balíček obsahuje 3 určovací klíče rostlin a hmyzu, kelímkové lupy, materiál (vlna, jehly) a nůž jako základ pro praktické ukázky a náměty. Baliček dostane každý účastník kurzu na prvním setkání, nespotřební části balíčku budou účastníkům v první fázi zapůjčeny, po úspěšném absolvování kurzu budou účastníkům darovány.

PODROBNÝ PROGRAM A MEDAILONY LEKTORŮ NAJDETE V LEVÉM MENU. 

Pro koho?
Kurz je určen pro začínající pedagogy (průvodce) pracující v lesní MŠ nebo lesním klubu s dětmi předškolního věku. Projektové aktivity budou provázet pedagoga školním rokem jeho práce v lesní školce a ten tak bude mít možnost reflektovat svoji práci ve skupině a s odborníky a evaluovat svůj vlastní profesní posun. Kapacita jednoho cyklu je 23 účastníků.

Co získáte? 

  • až 106,5 hod. vzdělávání
  • podporu odborníků s více než 10letou praxí v lesních školkách
  • zážitkový zdravotnický kurz
  • balíček materiálů a nástrojů
  • ubytování při víkendových setkáních

 

Termíny ve školním roce 2023/2024 (termíny pro aktuální školní rok hledejte v levém menu a v kalendáři)

 

 

Cena: 6 900 Kč pro členy ALMŠ / 8 900 Kč pro ostatní

Přihlašovat se můžete ZDE.   

 

Kontaktní osoby:

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se