Ohlédnutí za 12. Letní školou

Zveřejněno: 16. 8. 2021

<  Zpět na výpis

12. Letní školu jsme připravovali s nadějí, že se bude moci uskutečnit s osobní přítomností všech 110 účastníků a týmu v krásném prostředí Ekocentra Loutí. A podařilo se! V posledním červencovém týdnu se do Loutí sjeli učitelé a učitelky z lesních školek ze všech koutů České republiky. Jedna účastnice připutovala dokonce až z Rumunska, kde jsou lesní školky teprve snem.

Na Letní školu, která je pro mnohé již prázdninovou tradicí, se lidé přijíždějí poznat, osvěžit, být spolu jako tým, načerpat nové poznatky, vyměnit si zkušenosti, inspirovat se, hledat smysl své práce, vrátit se ke kořenům a setkat se se spřízněnými dušemi. Klíčová slova jsou sdílení a inspirace. A právě toho se nám v izolaci a samotě posledních dvou “covidových” zim nedostávalo. Lidé proto přijížděli vděční, pokorní a ohleduplní. Letní školu bylo nutné realizovat za přísných protiepidemických opatření; vstup byl povolen až po testování. Účastníci se ubytovávali ve stanovém městečku pod širým nebem. V rámci předběžné opatrnosti k epidemické situaci byly všechny hlavní přednášky a vybrané dílny streamovány - účastnit se tak mohli lidé, kteří ze zdravotních nebo časových důvodů nemohli přijet na celou Letní školu. Na poslední chvíli svou účast ze zdravotních důvodů omluvil také jeden z hlavních přednášejících, německý lektor Karl-Heinz Bittl a lektor kontinuální dílny prof. Karel Rýdl. Jen co se organizačnímu týmu podařilo zajistit náhradní lektory, svou účast byly ze stejných důvodů nuceny omluvit ještě dvě lektorky. I za ty se podařilo najít adekvátní náhradu a program dvanáctého ročníku zůstal téměř beze změn. 

Rostou děti jako dříví v lese? A je o dobře, nebo to má nějaká úskalí? Jakou roli v tom hraje dospělý? Stačí jen les, nebo je potřeba i nějakých zvláštních schopností průvodce, aby se vývoj dítěte ubíral správným směrem? 

Petra Jäger, zakladatelka první oficiálně uznané německé lesní školky (1993) Waldkindergarten ve Flensburgu začala svou přednášku slovy: Děti ještě vidí krásu světa. A úkolem dospělých je být toho empatickými a přejícími svědky. Klíčovým tématem letní školy se stalo ocenění (An), uznání a otevřenost. Nejen otevřenost dětem, ale i rodičům a situacím. Mnozí přítomní byli pohnuti, protože sami jako děti nezažili mnoho ocenění. Nyní slyšeli, že to je možné a nutné dopečovat, aby pak takto nasycení a uklidnění mohli dávat láskyplnou pozornost svěřeným dětem. Příroda je k tomu ideálním dějištěm. Téma pozornosti, mindfullness, bytí tady a teď a sebepéče rezonovalo i v několika dílnách zaměřených na prožitek přírody - prožitek sebe.  

Na Petru Jäger navázala zkušená lektorka Nadja Hillgruber ze švýcarské organizace Feuervogel, zaměřené na vzdělávání dětí v přírodě. Prezentovala klíčové principy přístupu k dětem a jejich rodičům: spokojenost (wellbeing), spojení s přírodou, sociální učení, zapojení všech smyslů, příroda jako prostor pro svobodný pohyb, vědomé zacházení s rizikem. V další části lektorka prezentovala několik projektů komunitních zahrad a škol, které pěstují vzdělávání v kontaktu s přírodou, přičemž do něj zapojují i rodiče. Na závěr Johana Passerin představila český příklad takového využití zahrady ve vzdělávání, kde je zahrada nositelkou hodnot péče a empatie.

Velký výběr z dílen zahrnoval jak umělecká, tak didaktická a prožitková témata, vždy propojená s EVVO.

Ze zpětné vazby vyplynulo, že mezi nejoceňovanější dílny patřila dílna zpívání a tvoření s Olou Závadovou a Alicí Hlaváčkovou (účastníci se na příští Letní školu přejí více hudebně zaměřených dílen, zpěvu a říkadel) a dílna Dramatická výchova v MŠ jako efektivní nástroj v ochraně přírody a životního prostředí. Více zpěvu a divadla!

“Přírodní pedagog je umělcem změny!” řekla na své přednášce Najda Hillgruber. Spojení umění a přírody bylo na dílnách všudypřítomné: na recyklační dílně se šily oděvy z recyklovaných starých svetrů, na artefiletické Blátivé dílně se experimentovalo s lokálním jílovým materiálem, jinde se lidé učili plstit z ovčí vlny panáčky, které mohou využít jako pomůcku k ekovýchovně zaměřeným aktivitám; Nadja Hillgruber ukázala, jak získávat barvy z přírodnin, najít stopy zvěře a nebo jak vařit na ohni - všichni zjistili, jaká laskomina jsou kopřivové chipsy. Co nesmí chybět žádnému lesnímu průvodci? Například kvalitní nůž, s nímž se dá vyřezávat i vařit polévku v kotlíku nebo pláštěnka, která opravdu uchrání před deštěm. Dílna Bushcraft ukázala, jak se vybavit na lesní dobrodružství.

V badatelské dílně Učení s radostí poznávali účastníci malé i velké živáčky u vody i v lese. Mazi slavné účastníky patřili i manželé Kopřivovi, autoři známého konceptu Respektovat a být respektován, nebo rodinná terapeutka Alena Laláková, která měla dílnu na téma Rodinné systémy. Žádná lesní školka nemůže dobře fungovat bez dobrého rozpočtu a zvládnuté administrativy! Proto zde byly dílny Jak si udělat pořádek v papírech a Finanční řízení v praxi - udržitelné financování lesní mateřské školy.

Letní škola je i bohatý doprovodný program společné večerní plénum s lektory, kulaté stoly, hudba - ranní zpívání, koncert kapely Světlomat i hraní a zpět při večerních ohních a tržiště s knihami nakladatelství Malvern a Dharmagaia, didaktickými pomůckami, vybavením do přírody i kosmetickou s příběhem. 

12. Letní škola se loučí s přáním, abychom se všichni ve zdraví za rok zase sešli.

 

 

Letní školy v letech 2019, 2021 a 2022 budou z rozhodnutí (č. 14541862) ministra životního prostředí podpořeny ze Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy 4/2018 (NP ŽP). 

        

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se