Uplynulé ročníky

2019 - ZLATÝ VĚK

10. Letní škola byla věnována tématu dětství jako zlatého věku člověka. Hra je hlavním úkolem dítěte, které se učí a poznává svět. Jak podpořit hru a jaké podmínky vytvořit dětem, aby si mohly svobodně hrát? Touto otázkou se zabývaly obě hlavní lektorky. Helle Heckmann z Dánska navštívila Českou republiku již počtvrté a na Letní škole byla také slavnostně uvedena její kniha Pět zlatých klíčů, kterou vydalo nakladatelství Malvern. Justina Danišová zahrnula publikum množstvím výzkumných dat o tom, jak se dítě učí v procesu hry, proč je hra tak důležitá a jak ji obhájit a ochránit v dnešním na výkon zaměřeném světě.
Odpolední program tvořily tradičné různorodé praktické a didaktické dílny. Účastníci nejvíce ocenili dílny Rodinné systémy, Obrazná řeč pohádek, Práce se dřevem a Blátivý workshop. Večery zpestřil křest knihy Nejlepší hry z lesních školek, tombola, pození u ohně s kytarou i koupání v nedaleké přehradě. O zázemí a skvělé jídlo se postaralo Ekocentrum Loutí. Letní škola je místem setkání všech, kteří se snaží podporovat vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. Loučení na konci se podobá tomu, jaké jsme zažívali při odjezdu z letních táborů: srdce otevřené dokořán, hlava v oblacích a pocit něčeho velice skutečného. Přátelství. Více zde
10. ročník Letní školy podpořil Státní fond životního prostředí a workshopy s Helle Heckmann MŠMT

 
 

2018 - POMALU, ALE JISTĚ

Pomalu, ale jistě. Tohle rčení jsme zvolili jako podtitul 9. Letní školy proto, že se lesní školky v Čechách a na Moravě pomalu ale jistě staly přijímanou součástí vzdělávacího systému a uznávanou alternativou. Přibývalo členů a také zájem o Letní školu pro pedagogy LMŠ rok od roku rostl. Již v roce 2017 překročil kapacitu Toulcova dvora. Se zažitým místem jsme se neloučili lehko. Novým místem konání se stalo Ekocentrum Loutí, které se nachází v lůně přírody u Slapské přehrady a účastníci zde mohou zažít něco jako letní příměstský tábor pro učitele nebo vzdělávací festival.
Svou návštěvou poctil Letní školu už podruhé norský pedagog Godi Keller, který často upozorňuje na to, jak je důležité chránit a podporovat zvědavost dětí. Mluvil o důležitosti humoru, důvěry, vřelosti a vytváření bezpečného prostředí pro dítě. Druhým hvězdným hostem Letní školy byla Juliet Robertson ze Skotska, autorka celosvětově slavných knih Špinavé učení: průvodce učením venku pro začátečníky a Bláznivá matematika: venkovní hravý přístup pro malé děti. Její přednášky, prodchnuté humorem a laskavostí, byly plné praktických tipů, vědeckých argumentů pro vzdělávání venku a příběhů z praxe. Letní škola 2018 podrobněji zde.

 

2017 - KOJOTÍ UČENÍ

Na Letní škole 2017 jsme se setkali se stopaři a znalci přírody. S Gregem Sommerem, který umí napodobovat hlasy ptáků, stopovat zvířata a je zkušeným průvodcem dětí v berlínské školce Robin Hood. Druhým hlavním hostem byl Rudolf Hettich, který také umí číst v otevřené knize přírody. Příroda ve vzdělávání je pro nás v lesních školkách bezesporu klíčovým prvkem, mnohé souvislosti zatím neznáme, nebo je jen matně tušíme. Šli jsme po stopách kojota hlouběji a dál do divočiny. Podrobněji zde.

 

2016 - ŠKOL(K)A SRDCEM

Děláte svou práci srdcem? Ale jak u toho neztratit hlavu? Ústředním tématem Letní školy 2016 byla otázka, jak spojit profesionalitu a autenticitu v práci pedagoga a jak učinit vzdělávání propojeným, nejen na intelekt zaměřeným procesem. Godi Keller často upozorňuje na to, jak je důležité chránit a podporovat zvědavost dětí a na důležitost celostního vzdělávání, v němž ruce a srdce jsou stejně důležité jako hlava. Godi Keller hovořil o životních kompetencích, o tom, že prací průvodců je především děti nadchnout a udržet jejich zájem o svět. Poskytl také rozhovor Idnes. Siegfried Oeter hovořil o tom o kritériích kvalitní školky a managementu kvality a Oldřich Hozmann se zabýval estetikou vzdělávacích prostor - zahrad a objektů. Ůčastníci se mohli zůčastnit 14 různých pracovních skupin a celou letní školu hudbou doprovázela Štěpánka Trojská Čížková.

 

2015 - SMYSLU PLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tématem smyslů se zabývá německý psycholog a léčebný pedaogog Hennig Köhler, který na šesté Letní škole hovořil o tématu kontaktu s přírodou a vývoji smyslů. Peter Živý představil intuitivní pedaogogiku a intuitivní hry a doc. Eva Opravilová hovořila o proměnách výchovy předškolního dítěte. 
Pro více než sto účastníků bylo kromě přednášek nachystáno šest paralelních kontinuálních dílen a dohromady deset různých jednorázových workshopů, například Storytelling - Vyprávění příběhů, téma agresivity, přírodovědné exkurze, time management, ale také ranní zpívání se Štěpánkou Čížkovou, večerní koncert, jam session u ohně a jako každý rok neopakovatelná atmosféra sdílení a soudržnosti.

2014 - NEZTRAŤME KOŘENY

Letní škola byla poprvé pro 100 účastníků a část programu se přestěhoval do větších prostor – stájí na Toulcově dvoře. Z ciziny přijeli Sabine Polatschek (Rakousko) a Gunter Grün-Oostinga (Německo) . Ten posluchače seznámil nejen s okouzlujícím konceptem Friluftliv, ale také s myšlenkou lesní družiny. Kromě hlavních přednášek se uskutečnily kontinuální a jednorázové dílny, které doplnily program každého z účastníků.

 

2013 - CO DĚTI SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ?

Letní škola hostila věhlasnou dánskou pedagožku Helle Heckmann, která si klade klíčovou otázku – Jaké jsou potřeby malých dětí? Dále přednášely: Jitka Nešporová, Karolina Joiner, Kateřina Filipová (češky žijící v Anglii) na téma péče o nejmenší děti v podmínkách lesní MŠ, Hana Perglerová
představila život a dílo maďarské lékařky a pedagožky Emmi Pikler. Jana Knotková a Kateřina Kotková sdílely své zkušenosti se zakládáním komunitní školy jako pokračování vzdělávání dítěte v lesní MŠ. Letní škola 2013 je přelomová. Zaprvé se ukazuje, že zakladatele a pedagogy už začínají hlouběji zajímat pedagogické otázky, nejen to, jak fungovat venku. Zároveň začínají vznikat první lesní školy – komunitní projekty, které umožňují rodičům vzdělávat děti v přímém kontaktu s přírodou i po skončení předškolní docházky. Dále se české publikum seznamuje s možností pečovat v podmínkách lesní školky i o děti mladší tří let.

 

2012 - 3. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY LMŠ

Poprvé se letní škola uskutečnila jako třídenní a přijeli i zahraniční hosté, kteří přinesli účastníkům podporu a naději, že jsme na správné cestě: Andreas Schade  a Sven Schulz z Německa,
 Jitka Nešporová z Velké Británie. Přednášek a volitelných dílen se zúčastnilo téměr padesát pedagogů z českých a slovenských lesních mateřských škol.

 

2011 – 2. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY LMŠ

Ze setkání na Toulcově dvoře se stává tradice. Letní škola trvala dva dny a zúčastnilo se jí přibližně 30 lidí. Na programu bylo zejména sdílení dobré praxe a vzájemná podpora, účastníci byli zároveň lektory.

 

2010 – LES JAKO TŘÍDA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jak to všechno začalo? V červnu 2010 MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. V srpnu 2010 byl v MŠ Semínko uspořádán workshop pro pedagogy lesních mateřských škol Les jako třída pro předškoláky. Workshop vedli pedagogové z Univerzity Freiburg a Univerzity Kiel a zúčastnili se jej pedagogové z mateřských škol i z občanských sdružení, které provozují kluby po vzoru lesních mateřských škol. To byla první Letní škola – Asociace lesních MŠ vznikla o čtyři měsíce později, také na půdě MŠ Semínko – Lesníček.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se