Uplynulé ročníky

2017 - KOJOTÍ UČENÍ

Na Letní škole 2017 jsme se setkali se stopaři a znalci přírody. S Gregem Sommerem, který umí napodobovat hlasy ptáků, stopovat zvířata a je zkušeným průvodcem dětí v berlínské školce Robin Hood. Druhým hlavním hostem byl Rudolf Hettich, který také umí číst v otevřené knize přírody. Příroda ve vzdělávání je pro nás v lesních školkách bezesporu klíčovým prvkem, mnohé souvislosti zatím neznáme, nebo je jen matně tušíme. Šli jsme po stopách kojota hlouběji a dál do divočiny. Podrobněji zde.

 

2016 - ŠKOL(K)A SRDCEM

Děláte svou práci srdcem? Ale jak u toho neztratit hlavu? Ústředním tématem Letní školy 2016 byla otázka, jak spojit profesionalitu a autenticitu v práci pedagoga a jak učinit vzdělávání propojeným, nejen na intelekt zaměřeným procesem. Godi Keller často upozorňuje na to, jak je důležité chránit a podporovat zvědavost dětí a na důležitost celostního vzdělávání, v němž ruce a srdce jsou stejně důležité jako hlava. Godi Keller hovořil o životních kompetencích, o tom, že prací průvodců je především děti nadchnout a udržet jejich zájem o svět. Poskytl také rozhovor Idnes. Siegfried Oeter hovořil o tom o kritériích kvalitní školky a managementu kvality a Oldřich Hozmann se zabýval estetikou vzdělávacích prostor - zahrad a objektů. Ůčastníci se mohli zůčastnit 14 různých pracovních skupin a celou letní školu hudbou doprovázela Štěpánka Trojská Čížková.

 

2015 - SMYSLU PLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tématem smyslů se zabývá německý psycholog a léčebný pedaogog Hennig Köhler, který na šesté Letní škole hovořil o tématu kontaktu s přírodou a vývoji smyslů. Peter Živý představil intuitivní pedaogogiku a intuitivní hry a doc. Eva Opravilová hovořila o proměnách výchovy předškolního dítěte. 
Pro více než sto účastníků bylo kromě přednášek nachystáno šest paralelních kontinuálních dílen a dohromady deset různých jednorázových workshopů, například Storytelling - Vyprávění příběhů, téma agresivity, přírodovědné exkurze, time management, ale také ranní zpívání se Štěpánkou Čížkovou, večerní koncert, jam session u ohně a jako každý rok neopakovatelná atmosféra sdílení a soudržnosti.

2014 - NEZTRAŤME KOŘENY

Letní škola byla poprvé pro 100 účastníků a část programu se přestěhoval do větších prostor – stájí na Toulcově dvoře. Z ciziny přijeli Sabine Polatschek (Rakousko) a Gunter Grün-Oostinga (Německo) . Ten posluchače seznámil nejen s okouzlujícím konceptem Friluftliv, ale také s myšlenkou lesní družiny. Kromě hlavních přednášek se uskutečnily kontinuální a jednorázové dílny, které doplnily program každého z účastníků.

 

2013 - CO DĚTI SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ?

Letní škola hostila věhlasnou dánskou pedagožku Helle Heckmann, která si klade klíčovou otázku – Jaké jsou potřeby malých dětí? Dále přednášely: Jitka Nešporová, Karolina Joiner, Kateřina Filipová (češky žijící v Anglii) na téma péče o nejmenší děti v podmínkách lesní MŠ, Hana Perglerová
představila život a dílo maďarské lékařky a pedagožky Emmi Pikler. Jana Knotková a Kateřina Kotková sdílely své zkušenosti se zakládáním komunitní školy jako pokračování vzdělávání dítěte v lesní MŠ. Letní škola 2013 je přelomová. Zaprvé se ukazuje, že zakladatele a pedagogy už začínají hlouběji zajímat pedagogické otázky, nejen to, jak fungovat venku. Zároveň začínají vznikat první lesní školy – komunitní projekty, které umožňují rodičům vzdělávat děti v přímém kontaktu s přírodou i po skončení předškolní docházky. Dále se české publikum seznamuje s možností pečovat v podmínkách lesní školky i o děti mladší tří let.

 

2012 - 3. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY LMŠ

Poprvé se letní škola uskutečnila jako třídenní a přijeli i zahraniční hosté, kteří přinesli účastníkům podporu a naději, že jsme na správné cestě: Andreas Schade  a Sven Schulz z Německa,
 Jitka Nešporová z Velké Británie. Přednášek a volitelných dílen se zúčastnilo téměr padesát pedagogů z českých a slovenských lesních mateřských škol.

 

2011 – 2. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY LMŠ

Ze setkání na Toulcově dvoře se stává tradice. Letní škola trvala dva dny a zúčastnilo se jí přibližně 30 lidí. Na programu bylo zejména sdílení dobré praxe a vzájemná podpora, účastníci byli zároveň lektory.

 

2010 – LES JAKO TŘÍDA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jak to všechno začalo? V červnu 2010 MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. V srpnu 2010 byl v MŠ Semínko uspořádán workshop pro pedagogy lesních mateřských škol Les jako třída pro předškoláky. Workshop vedli pedagogové z Univerzity Freiburg a Univerzity Kiel a zúčastnili se jej pedagogové z mateřských škol i z občanských sdružení, které provozují kluby po vzoru lesních mateřských škol. To byla první Letní škola – Asociace lesních MŠ vznikla o čtyři měsíce později, také na půdě MŠ Semínko – Lesníček.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se