Uplynulé ročníky

2023 - VNÍMÁM SEBE - VNÍMÁM PŘÍRODU

“Letní škola mi přinesla uvědomění, že lesní školky mají opravdu moc změnit svět a já jsem toho součástí, jupí!”
(ze zpětné vazby účastníků)

Po skončení 14. Letní školy jsme si uvědomili, že Letní škola se proměnila v “oslavu našeho poslání” a stala se tak trochu festivalem. A to nejen množstvím účastníků, ale hlavně svou pestrostí a různorodostí. Nejvíce lidí přijíždí na LŠ jako na konferenci – čerpat vědomosti, inspiraci, ale také propojit se s lidmi z oboru, sdílet a potkávat se. Týmy školek pojímají účast na LŠ jako teambuilding. Letní školy se zúčastnilo 146 lidí, dalších téměř 50 osob byli lektoři a tým (lidé, kteří připravovali program, zajišťovali technickou stránku jeho realizace, starali se jídlo a úklid). 46 lidí se zúčastnilo Letní školy online. Uvítali jsme tři hlavní hosty z Dánska – Helle Jensen, Katinku Gøtzsche a Michaela Stubberupa. Ti měli dopolední přednášky k tématu empatie, vnímavosti k sobě navzájem, která je podmínkou pro environmentální senzitivitu. V pondělí večer jsme pokřtili novou knihu paní Jensen, vydanou v češtině – Dialog. Paralelně s dopoledními přednáškami probíhal program v lese, přírodovědné exkurze vedl Gregory Sommer z Berlínské školky Robin Hood.

Odpoledne bylo na výběr z mnoha dílen, diskusních skupin a kontinuálních dílen. Nejvíce lidé ocenili přírodovědné exkurze Grega Sommera, Jana Kršňáka (Digi děti) a Katinky Gøtzsche (Empatie), divadlo v přírodě, řemeslné, rukodělné dílny a prožitkové dílny. Díky laskavé finanční podpoře Státního fondu životního prostředí jsme letos mohli zajistit skvělé zahraniční lektory a zachovat cenu Letní školy na úrovni dostupné všem, zároveň ale musíme plnit časovou dotaci 8 hodin vzdělávání na den. Díky tomu je program skutečně nabitý. Opět se potvrdilo, že formální a neformální část jsou stejně důležité. Večer se zpívalo u ohně a tančilo v hlavním sále. Letní škola má totiž ještě jednu velmi důležitou úlohu a tou je setkání lektorů, týmu Asociace lesních MŠ a průvodců v jednom kruhu. Slovy jedné účastnice: “Neznala jsem vás z blízka a Letní škola mi to umožnila”.

Na příští rok je plánována mezinárodní 15. Letní škola otevřená účastníkům i lektorům z celého světa. První taková konference pod širým nebem se odehrála v roce 2019 v Zürichu a je nám velkou ctí, že můžeme být hostitelskou zemí dalšího takového setkání. Více o 14. Letní škole si můžete přečíst zde.

2022 - LESumění

Třináctý ročník Letní školy se konal v Ekocentru Loutí 26. - 29.7. 2022 a věnoval se kultuře v přírodě a přírodě v kultuře. Katia Hueso přijela s přednáškou Inkluzivní příroda - jak příroda prospívá zranitelným lidem. Uvedla konkrétní příklady, jak vzdělávání v přírodě přinést znevýhodněným skupinám. V své druhé přednášce představila dosavadní vývoj lesních školek ve Španělsku. Na ni pak navázala panelová diskuse o kulturních překážkách kontaktu s přírodou. 
Druhým zahraničním hostem byli Karl-Heinz Bittl a Sybille Weiler. První přednášku Co to je resilience a kde se bere? měli společně. Druhou, která se věnovala tématu interkulturní výchovy, vedl pan Bittl.
Odpoledne účastníci mohli zažívat rozličná témata prakticky: přežití v přírodě, lanové hrátky v lese, zpívání, básničky a říkanky v přírodě a o přírodě, poradní kruh ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj, základy fyziologie pohybu, evaluace vzdělávacího procesu v přírodním prostředí, dílna španělské lektorky na téma Environmentální gramotnost, volná hra a riziko v pedagogice v kontextu inkluzivní přírodní pedagogiky, klubíčka a provázky jako didaktický materiál v environmentální výchově. V kontinuální dílně se s Karl-Heinz Bittlem věnovali tématu resilience prakticky, s Martinou Březinovou vyráběli ze dřeva a inspirovali se pro práci se dřevem v MŠ; Blanka Dymáčková a Veronika Formánková vedly dílnu Dramatická výchova v lesní MŠ jako efektivní nástroj EVVO, Alena Laláková se věnovala možné přínosu a rizikům konfliktu, Magda Kvítková vedla dílnu na téma 10 kritických bodů hygienického minima. Pro účastníky byl připraven rovněž bohatý doprovodný program: oheň, tržiště, hudba k tanci i poslechu, tatér a kadeřnice i skvělé jídlo. Jako vždy se nám podařilo vytvořit přátelskou atmosféru. Všechny přednášky a vybrané dílny byly streamovány online. 
13. ročník Letní školy podpořil Státní fond životního prostředí. Kompletní program Letní školy 2022 najdete zde.

 

2021 - ROSTOU DĚTI JAKO DŘÍVÍ V LESE?

V posledním červencovém týdnu se do Loutí sjeli učitelé a učitelky ze skoro všech lesních školek v České republice. 
Na Letní školu se lidé přijíždějí poznat, osvěžit, být spolu jako tým, načerpat nové poznatky, vyměnit si zkušenosti, inspirovat se, hledat smysl své práce, vrátit se ke kořenům a setkat se se spřízněnými dušemi. Klíčová slova jsou sdílení a inspirace. A právě toho se nám v izolaci a samotě posledních dvou “covidových” zim nedostávalo. Účastníci se ubytovávali ve stanovém městečku pod širým nebem. Zároveň byly všechny přednášky a vybrané dílny streamovány – účastnit se tak mohli lidé, kteří ze zdravotních nebo časových důvodů nemohli přijet na celou Letní školu. Na poslední chvíli svou účast ze zdravotních důvodů omluvil také jeden z hlavních přednášejících, německý lektor Karl-Heinz Bittl, lektor kontinuální dílny prof. Karel Rýdl a dvě lektorky. Produkčnímu týmu se podařilo zvládnout i tyto výzvy program byl uskutečněn v plné šíři. 
Rostou děti jako dříví v lese? A je o dobře, nebo to má nějaká úskalí? Jakou roli v tom hraje dospělý? Stačí jen les, nebo je potřeba i nějakých zvláštních schopností průvodce, aby se vývoj dítěte ubíral správným směrem? 
Petra Jäger,
zakladatelka první oficiálně uznané německé lesní školky (*1993) Waldkindergarten ve Flensburgu, začala svou přednášku slovy: Děti ještě vidí krásu světa. A úkolem dospělých je být toho empatickými a přejícími svědky. Klíčovým tématem letní školy se stalo ocenění, uznání a otevřenost. Nejen otevřenost dětem, ale i rodičům a situacím. Na Petru Jäger navázala zkušená lektorka Nadja Hillgruber ze švýcarské organizace Feuervogel, zaměřené na vzdělávání dětí v přírodě. Prezentovala klíčové principy přístupu k dětem a jejich rodičům: spokojenost (wellbeing), spojení s přírodou, sociální učení, zapojení všech smyslů, příroda jako prostor pro svobodný pohyb, vědomé zacházení s rizikem. V další části lektorka prezentovala několik projektů komunitních zahrad a škol, které pěstují vzdělávání v kontaktu s přírodou, přičemž do něj zapojují i rodiče. Na závěr Johana Passerin představila český příklad takového využití zahrady ve vzdělávání, kde je zahrada nositelkou hodnot péče a empatie. Velký výběr z dílen zahrnoval jak umělecká, tak didaktická a prožitková témata environmentální výchovy, vždy propojená s EVVO. 12. ročník Letní školy podpořil Státní fond životního prostředí.
Kompletní program si můžete prohlédnout ZDE.

 

2020 - All you need is LES

Slovní hříčka v názvu letní školy 2020 vznikla z anglického All you need is less – vše, co potřebujete, je méně. S tím souzníme a myslíme si, že vše, co potřebujete, je také les, tj. méně spěchu, méně času u obrazovek, méně věcí a víc zážitků a víc přírody. Rok 2020 přinesl mnohé změny a mnoho věcí, na které jsme byli po léta zvyklí, se kvůli pandemii koronaviru rázem stala utopií. Ovlivnil také Letní školu 2020, která se nemohla konat v původně naplánovaném formátu s podporou Státního fondu životního prostředí, se zahraničními lektory a 100 a více účastníky. Také zde jsme museli zvolit strategii „méně je více.“ Vytvořili jsme alternativní program s lektory z ČR a otevřeli přihlašování pro pouhých 50 lidí, program trval 3 dny namísto 5. Letní škola se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
Kompletní program si můžete prohlédnout ZDE.

 

2019 - ZLATÝ VĚK

10. Letní škola byla věnována tématu dětství jako zlatého věku člověka. Hra je hlavním úkolem dítěte, které se učí a poznává svět. Jak podpořit hru a jaké podmínky vytvořit dětem, aby si mohly svobodně hrát? Touto otázkou se zabývaly obě hlavní lektorky. Helle Heckmann z Dánska navštívila Českou republiku již počtvrté a na Letní škole byla také slavnostně uvedena její kniha Pět zlatých klíčů (plakát ke stažení), kterou vydalo nakladatelství Malvern. Justina Danišová zahrnula publikum množstvím výzkumných dat o tom, jak se dítě učí v procesu hry, proč je hra tak důležitá a jak ji obhájit a ochránit v dnešním na výkon zaměřeném světě.
Odpolední program tvořily tradičné různorodé praktické a didaktické dílny. Účastníci nejvíce ocenili dílny Rodinné systémy, Obrazná řeč pohádek, Práce se dřevem a Blátivý workshop. Večery zpestřil křest knihy Nejlepší hry z lesních školek, tombola, posezení u ohně s kytarou i koupání v nedaleké přehradě. O zázemí a skvělé jídlo se postaralo Ekocentrum Loutí. Letní škola je místem setkání všech, kteří se snaží podporovat vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. Loučení na konci se podobá tomu, jaké jsme zažívali při odjezdu z letních táborů: srdce otevřené dokořán, hlava v oblacích a pocit něčeho velice skutečného. Přátelství. Více zde
10. ročník Letní školy podpořil Státní fond životního prostředí a workshopy s Helle Heckmann MŠMT

 

2018 - POMALU, ALE JISTĚ

Pomalu, ale jistě. Tohle rčení jsme zvolili jako podtitul 9. Letní školy proto, že se lesní školky v Čechách a na Moravě pomalu ale jistě staly přijímanou součástí vzdělávacího systému a uznávanou alternativou. Přibývalo členů a také zájem o Letní školu pro pedagogy LMŠ rok od roku rostl. Již v roce 2017 překročil kapacitu Toulcova dvora. Se zažitým místem jsme se neloučili lehko. Novým místem konání se stalo Ekocentrum Loutí, které se nachází v lůně přírody u Slapské přehrady a účastníci zde mohou zažít něco jako letní příměstský tábor pro učitele nebo vzdělávací festival.
Svou návštěvou poctil Letní školu už podruhé norský pedagog Godi Keller, který často upozorňuje na to, jak je důležité chránit a podporovat zvědavost dětí. Mluvil o důležitosti humoru, důvěry, vřelosti a vytváření bezpečného prostředí pro dítě. Druhým hvězdným hostem Letní školy byla Juliet Robertson ze Skotska, autorka celosvětově slavných knih Špinavé učení: průvodce učením venku pro začátečníky a Bláznivá matematika: venkovní hravý přístup pro malé děti. Její přednášky, prodchnuté humorem a laskavostí, byly plné praktických tipů, vědeckých argumentů pro vzdělávání venku a příběhů z praxe. Letní škola 2018 podrobněji zde.

 

2017 - KOJOTÍ UČENÍ

Na Letní škole 2017 jsme se setkali se stopaři a znalci přírody. S Gregem Sommerem, který umí napodobovat hlasy ptáků, stopovat zvířata a je zkušeným průvodcem dětí v berlínské školce Robin Hood. Druhým hlavním hostem byl Rudolf Hettich, který také umí číst v otevřené knize přírody. Příroda ve vzdělávání je pro nás v lesních školkách bezesporu klíčovým prvkem, mnohé souvislosti zatím neznáme, nebo je jen matně tušíme. Šli jsme po stopách kojota hlouběji a dál do divočiny. Podrobněji zde.

 

2016 - ŠKOL(K)A SRDCEM

Děláte svou práci srdcem? Ale jak u toho neztratit hlavu? Ústředním tématem Letní školy 2016 byla otázka, jak spojit profesionalitu a autenticitu v práci pedagoga a jak učinit vzdělávání propojeným, nejen na intelekt zaměřeným procesem. Godi Keller často upozorňuje na to, jak je důležité chránit a podporovat zvědavost dětí a na důležitost celostního vzdělávání, v němž ruce a srdce jsou stejně důležité jako hlava. Godi Keller hovořil o životních kompetencích, o tom, že prací průvodců je především děti nadchnout a udržet jejich zájem o svět. Poskytl také rozhovor Idnes. Siegfried Oeter hovořil o tom o kritériích kvalitní školky a managementu kvality a Oldřich Hozmann se zabýval estetikou vzdělávacích prostor - zahrad a objektů. Účastníci se mohli zůčastnit 14 různých pracovních skupin a celou letní školu hudbou doprovázela Štěpánka Trojská Čížková.

 

2015 - SMYSLU PLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tématem smyslů se zabývá německý psycholog a léčebný pedagog Hennig Köhler, který na šesté Letní škole hovořil o tématu kontaktu s přírodou a vývoji smyslů. Peter Živý představil intuitivní pedagogiku a intuitivní hry a doc. Eva Opravilová hovořila o proměnách výchovy předškolního dítěte. 
Pro více než sto účastníků bylo kromě přednášek nachystáno šest paralelních kontinuálních dílen a dohromady deset různých jednorázových workshopů, například Storytelling - Vyprávění příběhů, téma agresivity, přírodovědné exkurze, time management, ale také ranní zpívání se Štěpánkou Čížkovou, večerní koncert, jam session u ohně a jako každý rok neopakovatelná atmosféra sdílení a soudržnosti.

2014 - NEZTRAŤME KOŘENY

Letní škola byla poprvé pro 100 účastníků a část programu se přestěhoval do větších prostor – stájí na Toulcově dvoře. Z ciziny přijeli Sabine Polatschek (Rakousko) a Gunter Grün-Oostinga (Německo) . Ten posluchače seznámil nejen s okouzlujícím konceptem Friluftsliv, ale také s myšlenkou lesní družiny. Kromě hlavních přednášek se uskutečnily kontinuální a jednorázové dílny, které doplnily program každého z účastníků.

 

2013 - CO DĚTI SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ?

Letní škola hostila věhlasnou dánskou pedagožku Helle Heckmann, která si klade klíčovou otázku – Jaké jsou potřeby malých dětí? Dále přednášely: Jitka Nešporová, Karolina Joiner, Kateřina Filipová (češky žijící v Anglii) na téma péče o nejmenší děti v podmínkách lesní MŠ, Hana Perglerová
představila život a dílo maďarské lékařky a pedagožky Emmi Pikler. Jana Knotková a Kateřina Kotková sdílely své zkušenosti se zakládáním komunitní školy jako pokračování vzdělávání dítěte v lesní MŠ. Letní škola 2013 je přelomová. Zaprvé se ukazuje, že zakladatele a pedagogy už začínají hlouběji zajímat pedagogické otázky, nejen to, jak fungovat venku. Zároveň začínají vznikat první lesní školy – komunitní projekty, které umožňují rodičům vzdělávat děti v přímém kontaktu s přírodou i po skončení předškolní docházky. Dále se české publikum seznamuje s možností pečovat v podmínkách lesní školky i o děti mladší tří let.

 

2012 - 3. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY LMŠ

Poprvé se letní škola uskutečnila jako třídenní a přijeli i zahraniční hosté, kteří přinesli účastníkům podporu a naději, že jsme na správné cestě: Andreas Schade  a Sven Schulz z Německa,
 Jitka Nešporová z Velké Británie. Přednášek a volitelných dílen se zúčastnilo téměř padesát pedagogů z českých a slovenských lesních mateřských škol.

 

2011 – 2. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY LMŠ

Ze setkání na Toulcově dvoře se stává tradice. Letní škola trvala dva dny a zúčastnilo se jí přibližně 30 lidí. Na programu bylo zejména sdílení dobré praxe a vzájemná podpora, účastníci byli zároveň lektory.

 

2010 – LES JAKO TŘÍDA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jak to všechno začalo? V červnu 2010 MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. V srpnu 2010 byl v MŠ Semínko uspořádán workshop pro pedagogy lesních mateřských škol Les jako třída pro předškoláky. Workshop vedli pedagogové z Univerzity Freiburg a Univerzity Kiel a zúčastnili se jej pedagogové z mateřských škol i z občanských sdružení, které provozují kluby po vzoru lesních mateřských škol. To byla první Letní škola – Asociace lesních MŠ vznikla o čtyři měsíce později, také na půdě MŠ Semínko – Lesníček.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se