Zkouška k získání profesní kvalifikace CHŮVA PRO DĚTI - Praha

29.8.2017 9:00

ALMŠ pořádá kvalifikační zkoušku pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje např. k práci v roli asistenta pedagoga v lesní MŠ zařazené do školského rejstříku.

Pro získání profesní kvalifikace stačí úspěšné absolvování zkoušky, není podmíněno absolvováním žádného kurzu.  V případě, že si chcete zopakovat okruhy prověřované zkouškou, nabízíme opakovací kurz zde. Okruhy témat vč. modelových otázek naleznete zde

 

Úplný název

Zkouška k získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M.

 

Cena

3 900,-Kč pro členy ALMŠ (včetně vznikajících iniciativ a subjektů využívajících informační servis ALMŠ) / 4900,-Kč pro nečleny.

Zkouška se koná pouze, přihlásí-li se min. 4 účastníci/e. 

 

Kdy a kde

28.srpna - kapacita naplněna

29. srpna - kapacita naplněna

2. září - kapacita naplněna

15. září   - poslední místa

16. září - poslední místa

Říjnové termíny budou upřesněny.

Uvedené termíny platí pro Prahu. Místo konání a přesný čas budou přihlášeným upřesněny. Zkouška je celodenní.

Zkouška se bude konat při dostatečném počtu zájemců.

 

Přihlášku prosím vyplňte zde.

 

Kdo se může přihlásit

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od praktického lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou.

 

Obsah zkoušky

Zkouška je zaměřena na 3 hlavní oblasti: První pomoc a zdravověda, Pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy.

V dostatečném časovém předstihu získá uchazeč o zkoušky seznam doporučené literatury a přesné tematické okruhy, které budou předmětem zkoušky.

 

Forma zkoušky

Zkouška je dělena do 3 částí. Písemného testu, ústní části a praktické části.

 

Poznámka

Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kursu a složením zkoušky. Na kurz přispívá Úřad práce. Jeho výsledek - získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M - je však stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí. Nabízíme přípravný kurz, více viz. tento kalendář akcí. Pozor, nejedná se o kvalifikaci Chůva pro dětské koutky, která není pro práci v lesní MŠ dostatečná.

 

Kontaktní osoba

Martina Dvořáková, martina.dvorakova@lesnims.cz 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se