Přípravný kurz CHŮVA PRO DĚTI a zkouška

23.7.2017 10:00 - 24.7.2017 18:00

ALMŠ pořádá přípravný kurz a zkoušku pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje např. k práci v roli asistenta pedagoga v lesní MŠ zařazené do školského rejstříku.

Obsah kurzu

Kurz je rozdělen do tematických bloků: bezpečnost při práci s dětmi, pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy. Kurz nezahrnuje školení první pomoci. Další informace ke kurzu naleznete zde.

 

Lektorky

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D. a Johana Passerin

  

Termín

Přípravný kurz se bude konat od 23. července do 24. července v MŠ Semínko na Toulcově dvoře, na adrese Kubatova 1, Praha 10. V neděli před Letní školou začínáme v 10h a v pondělí skončíme kolem 18h. 

 

Přihlášky

Zájemce prosíme o přihlášení přes tento přihlašovací formulář. Ve školce je možné přespat. Spacáky s sebou.

 

Rozsah

2 dny kurz + zkouška. Termíny zkoušek naleznete v kalendáři akcí a přihlášeným budou zájemcům upřesněny emailem.

 

Cena

Cena zahrnuje kurz a zkoušku. 6 000,-Kč pro členy ALMŠ (včetně vznikajících iniciativ a subjektů využívajících informační servis ALMŠ), 8 000,-Kč pro nečleny. 

 

Kdo se může přihlásit

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou. Proto doporučujeme, aby se na kurz přihlašovali pouze ti zájemci, kteří splňují tyto základní předpoklady pro přistoupení ke zkoušce.

 

Obsah zkoušky

Zkouška je zaměřena na 3 hlavní oblasti: první pomoc a zdravověda, pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy.

Další informace o zkoušce naleznete zde.

 

Poznámka

Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kurzu a složením zkoušky. Na kurz Vám může přispět Úřad práce. Jeho výsledek - získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti" do zahájení školní docházky 69-017-M je stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí. Pozor, nejedná se o kvalifikací Chůva pro dětské koutky. Tato kvalifikace není pro práci v lesní MŠ dostatečná.

 

Kontaktní osoba

Martina Dvořáková, martina.dvorakova@lesnims.cz 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se