HACCP aneb hygiena v oblasti stravování - ZMĚNA TERMÍNU

13.1.2022 9:00 - 13.1.2022 13:00

Tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti.

Stále potřebný seminář na téma HACCP - systém sledování kritických bodů bezpečnosti potravin se bude věnovat těmto okruhům systému HACCP:

  • druhy nebezpečí, činitelé způsobující onemocnění strávníků a možné způsoby ochrany,
  • jaké zásady je třeba dodržovat, aby nedošlo k onemocnění strávníků (požadavky osobní a provozní hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe),
  • rozdíl mezi tzv. plným a zjednodušeným systémem HACCP, resp. zavádění systémů založených na principech HACCP,
  • základní principy systému HACCP a jejich praktické využití,
  • postupy zavádění systému HACCP (společné vypracování základních bodů HACCP vlastní školky),
  • ověřování systému HACCP.

Absolvent získá certifikát o absolvování odborného semináře, čímž naplní svou povinnost dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb. Proškolení je povinné pro všechny zaměstnance i pracovníky školky. Je nezbytné, aby absolvent semináře následně proškolil další členy týmu, nebo aby i další osoby prošly podobným odborným školením.

Absolvent webináře bude schopen vypracovat a hodnotit systém HACCP svého lesního klubu/MŠ a obhájit jej.

V případě zájmu je možné věnovat krátký časový úsek také možnostem zajištění školního stravování v lesní MŠ (papírům).

Podmínkou pro přihlášení je absolvování webináře Zázemí lesního klubu z pohledu hygieny nebo obdobného semináře hygienického minima v minulosti.

Webinář povede Bc. Magda Kvítková, členka týmu ALMŠ, která se dlouhodobě věnuje legislativě související s lesními MŠ a kluby v ČR a vyjednává o nich se zákonodárci. V přednáškách a konzultacích se zaměřuje na otázky provozu lesních školek z hlediska dokumentace a tématům hygieny provozu lesních MŠ a klubů. Je matkou dvou dcer, absolventek lesních školek.

 

Pro koho: provozovatelé či zakladatelé lesních školek (členové i nečlenové ALMŠ). Před webinářem doporučujeme přečíst související kapitoly Infobalíčku.

Kdy: čtvrtek 13. 1. 2021 9:00 - 13:00 (původní termín 9. 12. 2021, 9:00 - 13:00 byl z důvodu nemoci lektorky zrušen). 

Kde a jak: Setkání se bude konat online. Přihlášení účastníci dostanou před konáním webináře odkaz na online ZOOM konferenční skupinu. Je nezbytné zajistit si pouze dobré internetové připojení. Webinář není organizátory nahráván pro pozdější poslech.

Cena: 990 Kč pro členy ALMŠ a příjemce Informačního servisu / 1290 Kč pro ostatní.. Sleva na druhého účastníka z jedné školky 50%, pro třetího účastníka 70%, čtvrtý a další účastník z jedné školky zdarma. Slevy je možné uplatnit až po naplnění nezbytné minimální kapacity. 

 

Přihlásit se můžete ZDE

Kontakt: Zuzana Knap

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se