Život je neustálá změna, pohyb. Tak tomu je i v životě skřítka Pohádky.

Zveřejněno: 3. 11. 2023

<  Zpět na výpis

Martina Švejdová se pro lesní školky nadchla již před několika lety. Dlouho o nich snila a pak nadešel okamžik, kdy jí nejrůznější okolnosti daly najevo, aby do toho šla. A tak s kamarádkou založily Dětský lesní klub skřítka Pohádky, jehož jednou z činností je provozování lesní školky. A staly se také členem Asociace lesních mateřských škol. Tento rok oslavili desáté výročí, společně s téměř 100 dětmi a dospělými. Společně jsme si povídali o tom, jaká je cesta k fungování lesní školky, která trvá již dekádu.

Co vás vedlo k založení lesní školky?
Založení lesní školky předcházelo několik motivů. Nejdůležitějším byla potřeba žít spojení přírody, svobodného pohybu (samozřejmě s nastavením vhodných hranic), svobodné hry a výchovy dětí, žít utváření dětského společenství i společenství – komunity dospělých. Potřeba živená láskou k přírodě a touhou předávat ji dál.  Dalšími motivy bylo nadšení pro pohádky a příběhy, pro dětské hry a tvoření. Později tyto motivy našly širší pojmenování a soulad s myšlenkami Jana Krajhanzla, ekopsychologa: „Kdy jindy mohou děti jen tak pobývat v přírodě, než před nástupem do školy?". Sama jsem si často říkala, že potřebuji "darovat dětem dětství". Dětstvím je pro mne příroda, svoboda a láskyplné přijímající společenství. A neméně důležitým motivem byla upřímnost sama k sobě – nekritizovat, nestěžovat si, že vzdělávací nabídka a společenství rodičů s dětmi v přírodě mi v místě mého bydliště schází, ale místo toho konat a tvořit. Děkuji za tu odvahu. 

Proč si myslíte že právě tento způsob vzdělávání je pro děti vhodný?
Vhodný?  Je naprosto přirozený. Vždycky tomu tak bylo. Děti odpradávna běhaly po venku, zažívaly kamarádství, dobrodružství, tajemství. A vše v té naprosté a jedinečné harmonii, souladu, rytmu a pestrosti podnětů. Člověk pochází z přírody a patří do ní. Příroda je mu určující, byť se dnes může zdát, že člověk vše ovládá.

Lesní školka skřítka Pohádky tento rok slaví 10 let od jejího založení. Co se během tohoto času změnilo? Potkaly vás nějaké významné milníky?
Život je neustálá změna, pohyb. Tak tomu je i v životě skřítka Pohádky. 
Skřítek Pohádka uvítal první dětičky a jejich maminky nebo tatínky na zahradě v Rovné ulici ve Zvoli – v takovém malém klubíčku. Zázemím bylo týpí a na zahradě byla možnost rozdělat oheň na otevřeném ohništi. První rok se scházelo dopoledne od pondělí do středy okolo 5 dětí se svými rodiči. Přes letní prázdniny skřítek Pohádka dospěl v lesní klub s provozem od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin. To už se přihlásilo dětí více. A rodiče zůstávali za brankou. Děti v průběhu dne doprovázely 2 nadšené maminky. Dopolední provoz byl vždy venku, oběd a odpočinek v případě nepříznivého počasí děti trávily v sousedním rodinném domě.
V září roku 2015 skřítek Pohádka přivítal zase o poznání více dětí, o které od pondělí do čtvrtka pečovali již pedagogové. Tuto třetí zimu zázemí obohatila celoročně obyvatelná jurta, kterou skřítek Pohádka získal z grantové podpory Evropské Unie. Skřítek se zaradoval, že může dětem nabídnout celoroční pobyt ve školce za každého počasí. Zatím stále formou lesního klubu.
A pak již běžel rok za rokem dál a dál. Velmi důležitým byl rok 2017, kdy v září toho se lesní klub stal lesní mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení. Provoz byl rozšířen na 5 dní v týdnu od 8 do 16 hodin. Nastalo mnoho povinností. Odměnou však byla záštita a podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jistota pro rodiče, možnost zajišťovat výchovu a vzdělávání pro děti i v povinném posledním roce před nástupem do školy. Také jistota pro pedagogy a možnost zaměstnání formou pracovní poměru. Na jaře 2018 sotva narozená lesní školka úspěšně prošla kontrolou ČŠI.
V roce 2019 se lesní školka přestěhovala ze zázemí v Rovné ulici na kraj lesa v západní části obce Zvole. Děti i všichni návštěvníci školky se na tu chvíli stávali opravdovými malými či většími lesními skřítky. V tomto zázemí skřítek Pohádka strávil také čas covidových omezení provozu. Pro děti spolu s pedagogy připravoval nejrůznější stezky a úkoly, tvoření, ale také video prezentace v době nařízených karantén, kdy jsme se nikdo nesměli scházet. Nicméně byla skřítkovi předpovězena další cesta, a tak se v srpnu 2022 přestěhoval do současného zázemí do komunitní zahrady na konci ulice Černická v osadě Černíky.
V květnu 2021 lesní školka skřítka Pohádky prošla certifikací u Asociace lesních mateřských škol a získala Certifikát kvality.

Velikou jistotou lesní školky, takovým jejím pokladem, je tým pedagogů – průvodců. Jeho jádro nese hlavní myšlenky skřítka Pohádky již od roku 2015. Cítím velikou vděčnost za tento poklad a dar.

Letos jste k této příležitosti pořádali také velikou oslavu. Jaké bylo setkání s absolventy?
10 let je 10 let a oslavit toto výročí bylo potřeba, tak to k nám ve Zlatém údolí přišlo.
Na oslavě se sešlo téměř 100 dětí a dospělých. Oslavit 10 let s námi přišlo mnoho z našich absolventů. Velikou radost mi udělalo setkání s těmi, se kterými jsme před 10 lety utvářeli první setkávání se skřítkem Pohádkou – rodiči i dětmi. A těmto dětem letos bylo již 13 let! Pak jsme se na oslavě setkali s mnohými "dlouholetými" příznivci – rodinami, se kterými jsme se setkávali v průběhu mnoha let při výchově a vzdělávání jejich více dětí. Přijeli i naši absolventi, kteří se na školní věk svých dětí odstěhovali, cestu vážili i několik hodin. Slavit s námi přišlo i několik rodin z blízkého okolí, které se se skřítkem Pohádkou setkali poprvé. Také několik prarodičů a rodinných příslušníků současného týmu skřítka Pohádky a nově vzniklého komunitního centra Jurta u potoka. Prostě nádherné radostné setkání.
Skřítek Pohádka dostal 3 veliké dary. Prvním největším darem jsou všichni příznivci skřítka Pohádky. Také pedagogové, z nichž většina je se skřítkem Pohádkou již od roku 2015. Všichni, kteří se se skřítkem Pohádkou setkávali a setkávají, ať již v lesní školce, na letních příměstských táborech, na slavnostech, pracovních setkáních či se jen potkají při svých procházkách po okolí a popřejí si pěkný den. Druhým velikánským darem je ono místo v komunitní zahradě v Černíkách. Tam, v olšemi a habry lemovaném údolí Zlatého potoka, pod svahy skvějícími se dubovými háji je skřítkovi Pohádkovi opravdu dobře. A tím třetím velikým darem je komunitní centrum "Jurta u potoka", které vzniklo letos v září. Zázemí lesní školky se tak otevírá i dospělým.

K čemu komunitní centrum Jurta u potoka slouží?
Myšlenka založení komunitního centra Jurta u potoka vznikala průběžně a spontánně poté, co jsme se přestěhovali s Lesní mateřskou školou skřítka Pohádky na krásné místo v Černíkách. Bylo nám nabídnuto k užívání místo v nádherné přírodě, v objetí stromů, paprsků odpoledního slunce, vůně trávy i vlhkého bláta, jemného zurčení blízkého potůčku. Toto místo procházelo v průběhu desetiletí různými obměnami. Zprvu sloužilo jako místo setkávání místních chatařů a osadníků. Poté na mnoho let zpustlo, zarostlo. Po dlouhých letech neutěšeného zarostlého místa, sloužícího jako skládka, bylo pak znovu asi před 30 lety místními vytvořeno hřiště, kde mohli lidé ze sousedství hrát fotbal a posedět u ohně. Pak toto místo na nějaký čas opět zarostlo a utichlo. Nový kabát dostalo až díky novému majiteli a jeho aktivitě v posledních pár letech. V průběhu prvního roku pobytu lesní školky skřítka Pohádky ve Zlatém údolí jsme si stále více uvědomovali, jak může být těžké, přijít na místo, kde se někdo "zabydlel". Je pro nás důležité zvát do tohoto prostoru další lidi, obyvatele ze sousedství, ale i z okolí, aby se zde cítili dobře a přirozeně, tak, jako dříve. Přemýšleli jsme, jakým způsobem nabídnout prostor všem: mladým, starším, jednotlivcům i rodinám… Cílem komunitního centra je vytvářet lidem prostor, kde se mohou setkávat, tvořit, pečovat o tělo i duši, vzdělávat se a kde mohou využít krásnou energii místa pro své aktivity.

Máte nějaké další plány do budoucna?
Plánů a vizí je třeba. Jsou takovým hybatelem. Plány lesní školky skřítka Pohádky jsou nadále láskyplná a trpělivá péče o děti, neustálé zkvalitňování této péče, ať již přímo – dalším vzděláváním, či nepřímo –  teambuildingovými aktivitami, supervizními setkáními a podobně. V plánu je určitě také pokračování vytváření prostoru pro komunitu rodičů a dětí školky. Stále trvajícím plánem je zvelebování zázemí. Podtématem pro školní rok 2023/2024 je péče a všechny její podoby, jako jsou sebepéče, péče o prostředí, péče o vztahy mezi sebou. Jsme si vědomi, že toto vše spolu velmi úzce souvisí. Dlouhodobým a již několikaletým plánem skřítka Pohádky je vznik komunitní školy. Taková v blízkém okolí schází.
Plány komunitního centra Jurta u potoka jsou zjišťování poptávky místních obyvatel, rozšiřování nabídky aktivit a vytváření možností pro setkávání lidí všeho věku. V návaznosti na toto utváření společenství, navazování nových sousedských a přátelských vztahů. Plánem je také trpělivost a vytrvalost při vytváření nově vznikajícího společenství.
Společnými plány lesní školky a komunitního centra jsou péče o prostor komunitní zahrady a oblasti Zlatého potoka.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se