Stanovisko ALMŠ k výstražné stávce

Zveřejněno: 22. 11. 2023

<  Zpět na výpis

Asociace lesních MŠ doporučuje svým členským organizacím, aby své zaměstnance podpořily v záměru účastnit se stávky školských odborů ohlášené na pondělí 27.11.2023. Odklon ministerstva školství od realizace Strategie 2030+, zejména pak rušení míst asistentů pedagoga a neúměrné snižování rozpočtů škol považujeme za ohrožující pro vzdělávání dětí v ČR. Svým členům doporučujeme účastnit se stávky symbolickou cestou, zveřejněním důvodů svého protestu v prostorách školky a na sociálních sítích. Současně vyzýváme členské organizace, aby zvážily svůj podpis pod peticí k podpoře otevřeného dopisu Učitelské platformy Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství, s jehož zněním se Asociace lesních MŠ plně ztotožňuje. 

Znění otevřeného dopisu zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství:

Vážený pane prezidente, vládo, poslanci, senátoři,
my ředitelé, učitelé a rodiče dětí z českých škol se na vás obracíme s naléhavou výzvou.

V příštím roce budou dle navrhovaného rozpočtu chybět školství miliardy korun. Dobře rozumíme aktuální ekonomické situaci, ale šetřit na vzdělávání dětí je extrémně krátkozraké a velmi se nám do budoucna vymstí. 
Domníváme se, že v posledních letech školy zvládly extrémní situace (covid, váleční uprchlíci, podpora duševního zdraví dětí i zaměstnanců) a vždy se k nim snažily postavit energicky a s cílem je zvládnout. Plánovaný nedostatečný rozpočet školství na příští rok nás však nutí se hlasitě ozvat.
Nedostatek financí způsobí ve školách:

  • výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol
  • výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné), a to zcela zničujícím způsobem u škol, které se dobře naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a kvalitní inkluze je pro ně samozřejmostí
  • absolutně nedostatečnou péči o duševní zdraví dětí – přitom více než 40 procent dětí a mládeže čelí vážným psychickým problémům
  • obrovskou nejistotu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
  • bude silně ohrožující pro malé školy

Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, a zejména jdou proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání.
Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a na jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Žádné z ministerstvem navrhovaných opatření nebylo dopředu konzultováno se zástupci škol ani není opřeno o relevantní data z výzkumů.
Tímto otevřeným dopisem upozorňujeme na reálnou hrozbu drastických zásahů do školství, které zvrátí pozitivní vývoj, jenž ve školách v posledních letech získává na síle a který nastal jednoznačně v souvislosti s tím, že se ředitelé mohli opřít o srozumitelný systém financování a věřili, že školství bude deklarovanou vládní prioritou.  
Ještě není pozdě: ptejme se svých volených zástupců, co udělají pro to, abychom mohli ve školách rozvíjet a vzdělávat sebevědomé mladé lidi v podmínkách srovnatelných s vyspělými evropskými zeměmi. Žádejme o přehodnocení plánovaných kroků proti našim školám, proti jejich pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, proti vašim dětem!

Ve spolupráci se zástupci základních, středních a mateřských škol
Mgr. Petra Mazancová, Mgr. Jan Kuzebauch, Mgr. Lenka Iserová, Mgr. Sofia Hladíková, Mgr. Jana Servusová
výkonný výbor Učitelské platformy, z. s.

K otevřenému dopisu se připojuje Society for All.

 

Petici můžete podepsat zde.

 

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se