Rok 2023: výzvy přijímáme i vytváříme

Zveřejněno: 6. 11. 2022

<  Zpět na výpis

Dvanáct žen, které tvoří výkonný tým a poradní kruh ALMŠ, se v říjnu sešlo v Lesním Hlubokém. Dva dny jsme hledaly odpovědi na to, co je pro lesní školky v roce 2023 důležité a jak jim může být ALMŠ nápomocná. Součástí této otázky bylo i to, jak udržet ALMŠ v dobré kondici. Zkrátka proběhlo strategické plánování na rok 2023, při kterém zazněla i věta o výzvách z titulku. Vycházíme při tom z vizí a dlouhodobých záměrů, v nich se po letošní revizi mění jen detaily. Nahlédněte do plánů na rok 2023.

Zevnitř ven
Začínáme u sebe, u každé jednotlivé členky týmu ALMŠ. Spojují nás hodnoty, které se propisují do každého kroku, který činíme. Z obecně přijímaných hodnot (viz box) se nám "vylouply" i trochu nezvyklé, ale pro naši práci skutečně klíčové hodnoty toho, co vnímáme jako jádro naší práce:

  • příroda,
  • dětství, 
  • občanská společnost.

 

Jádro ALMŠ tvoří výkonný tým. Jeho členky si oživily zásadu, kterou si v roce 2023 budou opět mít příležitost trénovat: neplnit své kapacity na 100% naplánovanými úkoly, ale nechávat rezervy pro nečekané výzvy, o kterých víme jen to, že přijdou. Širší tým ALMŠ (výkonný tým, Rada a Skupina pro kvalitu) na rok 2023 dal vzniknout novému záměru neformálně se setkávat ať už s rodinami nebo mezi sebou navzájem - je nám spolu dobře a to je ten největší poklad, který ALMŠ ve svém jádru má - dobré mezilidské vztahy. Stará se o ně aktivně na supervizích, dodržováním etického kodexu a velkou transparentností, otevřeností a důvěrou. A pokud vám v příštím roce přijde email od některé členky týmu s hrdým podpisem, že patří k ALMŠ, vězte, že i to je výstup z této části strategického plánování.

Jedno velké podhoubí
Lesní školky rostou jako houby po dešti. Příští rok však hlásí náročné podnební podmínky. Když jsme sepsali vše, co ALMŠ dělá pro nové a stávající členy, vznikl opravdu dlouhý seznam. A tak jsme se rozhodli, že ho přetavíme v checklist, abyste si i vy mohli ověřit, v čem je právě vám ALMŠ živnou půdou. Podobným výstupem bude pomůcka pro rodiče, aby vás mohli podpořit v záměru být členy ALMŠ. V roce 2023 nás čeká velký úkol hledat finanční podporu, která obdobně jako nyní grant z programu Active Citizens Fund pomůže výrazně zlevnit členské příspěvky. Zároveň plánujeme na podzim 2023 členům představit nové modely členských příspěvků. Už teď víme, co bude pro členy v roce 2023 zdarma: plánujeme pokračovat v podpůrných skupinách, při dubnovém Sletu se můžete těšit na bezplatný seminář k tématu Dne lesních MŠ (kdo dočte skoro nakonec, dočte se téma), chceme členům také zdarma pomoci v domlouvání výměnných stáží. Všechny tyto činnosti uvedli členové v únorovém mapování potřeb a i to je důvod, proč se zaměříme právě na ně. Na své si přijdou i ti, kdo se potřebují posunout v kvalitě - čeká nás skvělá mezinárodní Letní škola, pokračují grantové vzdělávací programy Začínající průvodce a Slabikář práce se dřevem - k němu v příštím roce vyjde nová metodika.

Zbytek světa
Takto "skromně" nazýváme veškerý kontakt Asociace lesních MŠ s okolím. Patří sem zejména advokační činnost a vytváření dobrého jména lesních školek mezi širokou veřejností. V roce 2023 by měl být dokončen dlouhotrvající legislativní oříšek ukotvení zázemí lesních školek ve stavebním zákoně. Díky avizovaným plánům MŠMT se chceme chopit příležitosti k postupnému vzniku vysokoškolského studijního oboru předškolní přírodní pedagogiky. Zároveň jsme součástí týmu, který reviduje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. V neposlední řadě bychom rádi posunuli otázku kompostování odpadů. V oblasti komunikace se budeme novými cestami soustředit na rodiče předškolních dětí. S tím souvisí téma Dne lesních MŠ pro rok 2023, které bylo rozhodnuto na podzimním Sletu: LesSnění (tedy odpočinek, spánek, klid jako jeden z benefitů lesních školek).Těšit se můžete na další infografiky a když vše dobře dopadne, tak i na celý nový web. 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se