Otevřený dopis hlavní hygieničce MUDr. Rážové

Zveřejněno: 11. 1. 2021

<  Zpět na výpis

Dnes jsme jsme zaslali odpověď hlavní hygieničce MUDr. Rážové na její dopis ze dne 18. 12. 2020, který nám byl doručen 29. 12. 2020. Plně si uvědomujeme závažnost epidemiologické situace a potřebu opatření, zároveň však odmítáme diskriminaci předškolních dětí navštěvujících lesní kluby a budeme se i nadále snažit, aby byla ukončena. Ostatně i ministr Blatný v Poslanecké sněmovně zmínil, že povolení provozu lesních klubů brání jen právní technikálie, nikoliv epidemiologická rizika.

Vážená paní doktorko Rážová,

děkuji, že jste se na naši žádost věnovala otázce provozu lesních klubů. Věřím, že je toho mnoho, co žádá Vaši pozornost. Vzhledem k obsahu Vašeho vyjádření, je mi líto, že jste Vy nebo tým, který podklady připravoval, nenašli čas na (online) setkání, o které jsme Vás opakovaně žádali. V zaslaném vyjádření bohužel nenacházíme reakci na podněty, které jsme Vám a panu ministrovi Blatnému již vícekrát různými způsoby předávali. Zároveň v něm narážíme na nesoulad s právními výklady, které máme k dispozici.

V úvodu mi dovolte připomenout, co je naším cílem: zrovnoprávnit možnost vzdělávání a péče o všechny děti předškolního věku v nově vydávaných nouzových opatřeních, která nyní obsahují výjimku pouze pro mateřské školy. Lesní kluby jsou jedním z typů předškolní péče, která jak dobře víte, není zajišťována pouze mateřskými školami. 

Nesouhlasíme s argumentem, že lesní kluby nejsou pod dohledem státního zdravotního dozoru - tento není podmínkou pro provoz a fungování mnohých segmentů a sám o sobě negarantuje vyšší bezpečnost. V případě podezření nebo potvrzení nákazy COVID 19 lesní klub postupuje dle doporučení pro mateřské školy - je v kontaktu s místní hygienickou stanicí a řídí se pokyny. Lesní kluby podléhají povinnostem vyplývajícím ze zákona o ochraně veřejného zdraví, dodržují přísná hygienická opatření a to nikoli z důvodu vnějšího dozoru, ale v zájmu dětí a zajištění bezpečné kontinuální péče. Pokud trváte na nezbytnosti možnosti kontroly ze strany státního zdravotního dozoru,  lze v nouzových opatřeních nařídit např. povinnost  nahlásit provoz příslušné hygienické stanici. Může tomu tak být i ve Vámi zmiňovaných “dalších obdobných aktivitách” - tedy v zařízeních denně pečujících o předškolní děti. Rovný přístup, kterým argumentujete, je nyní nikoli dodržován, ale naopak narušen tím, že je povolen provoz pouze mateřským školám. Diskriminace dětí se děje tím, že mají přístup ke vzdělání selektivně a bez odůvodnění vyššího epidemiologického rizika v jiných typech pravidelné péče. 

Ve Vašem dopisu předjímáte, že děti v lesních klubech jsou nejen venku, ale i ve vnitřních prostorách při stravování a odpočinku. Opět zde nevyplývá vyšší epidemiologické riziko než je v budovách mateřských škol. A věřím, že se shodneme na tom, že převládající pobyt venku má pozitivní vliv na zdraví dětí a menší rizikovost přenosu nákazy. To je mimo jiné hlavní důvod, proč rodiče dětí v lesních klubech nevnímají odůvodnění ministerstva zdravotnictví jako legitimní. Pan ministr Blatný v poslanecké sněmovně zmínil, že zajištění provozu lesních klubů brání jen právní technikálie. Je to z Vašeho pohledu legitimní důvod pro pozastavení péče o tisíce dětí?

Problémy, které aktuální nerovný přístup Ministerstva zdravotnictví vyvolává, tímto zůstávají nevyřešené:

  1. Jak mají rodiče dětí, které z různých (např. i kapacitních) důvodů nenavštěvují mateřské školy řešit zaměstnání a péči o malé dítě v domácnosti? A pokud to vnímáte jako důsledek svobodné volby, mohou nyní mateřské školy nabídnout kapacity všem potřebným dětem?
  2. Tisíce dětí zákazem provozu všech předškolních zařízení mimo MŠ přijdou o možnost rozvoje mnoha kompetencí. Týdny a měsíce jsou v životě malého dítěte dlouhá doba a nemůže ji trávit bez kontaktu s vrstevníky a bez přístupu ke vzdělávání, na které je zvyklé nebo si zvykat potřebuje. Je epidemiologické riziko těchto jiných zařízení o tolik vyšší, že je adekvátní žádat takto zásadní zásah do jejich rozvoje?

Nadále uvítáme možnost řešit tuto problematiku s Vámi. Přes vážnost aktuální situace jsme přesvědčeni o tom, že lze najít dobré a bezpečné řešení.


Za Asociace lesních MŠ
Tereza Valkounová

 

DOPIS MUDR. RÁŽOVÉ ze dne 18. 12. 2020 (doručen 29. 12. 2020).

 

 

Naše advokační aktivity jsou v rámci projektu "Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě" podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSFVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se