Oslavy Mezinárodního dne lesních školek již po sedmé. Tentokrát na téma Sklízíme, co jsme zaseli

Zveřejněno: 7. 5. 2024

<  Zpět na výpis

V lesních školkách se děti vzdělávají ve venkovním prostředí celý školní rok. Děti tráví většinu času (70–90 %) venku, a to nejčastěji v lese, či lesoparku. Významnou částí programu je ale také péče o zahradu. Poslední mapování situace lesních školek ukázalo, že 85 % lesních školek má zahradu, kde s dětmi zahradničí. Zahrady mají školky ve svém zázemí, odkud obvykle ráno vycházejí do lesa a kam se vrací na oběd. Primárním cílem péče o zahradu není produkce zeleniny, ale především podpora učení a rozvoje klíčových kompetencí dětí. K příležitosti oslav Mezinárodního dne lesních školek tak s tématem Sklízíme, co jsme zaseli, přibližovali lesní školky po celé republice skrytý význam této aktivity.

„Děti díky péči o zahradu v opakujících se přírodních cyklech poznávají, že péče přináší radost z viditelné práce i plody dlouhodobé činnosti. Z hlediska vzdělávání je v péči o zahradu obsaženo široké spektrum klíčových kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu. Děti poznávají, co vše je potřeba k tomu, aby vznikly běžně známé potraviny, jako např. chléb z obilí, nebo oblíbená zelenina a ovoce, učí se zacházet s pracovními nástroji, plánovat prostor i postupy a trpělivě se starat o rostliny, než dozrají ke sklizni. Proto je také péče o zahradu součástí Školního vzdělávacího programu mnoha lesních školek,” říká předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Oslavy připadají na den 3. května, kdy se v roce 1993 otevřela první oficiálně uznaná lesní mateřská škola v německém Flensburgu. Lesní školky proto v tento den přibližují veřejnosti aktivity, které lze s dětmi na zahradě vykonávat a jejich přínos pro vzdělávání a rozvoj. Součástí oslav byla výroba semínkoulí, ale také doprovodné aktivity pro děti a rodiče.

Návod na výrobu semínkoulí

Tipy na aktivity s dětmi na zahradě

Zahrada jako ideální vzdělávací prostředí

 „Pobyt na zahradě má pozitivní vliv na fyzické i duševní zdraví. Poskytuje prostor pro pohyb a fyzickou aktivitu a tím přirozeně rozvíjí motorické dovednosti, které mají přímou souvislost s rozvojem nervové soustavy, tedy i učení. Pobyt na zahradě díky zeleni, prostoru a čerstvému vzduchu podporuje psychickou pohodu, emoční rozvoj, sebepojetí a rozvoj kognitivních schopností. Společné aktivity v zahradě navíc podporují rozvoj sociálních dovedností jako je ohleduplnost, komunikace a spolupráce mezi dětmi i dospělými,” dodává Tereza Valkounová.

Zahrada nabízí bohaté možnosti pro objevování a učení na základě přímé zkušenosti, kdy pozorování života rostlin a zvířat dává dětem možnost poznat koloběh látek a života v přírodě. Péče o zahradu zároveň podporuje odpovědné chování k životnímu prostředí a dává prostor pro environmentální výchovu, která je neustále přítomná (například v podobě hospodaření s vodou, půdou a s dalšími pro život nezbytnými zdroji).

Zdroj: rizeniskoly.cz

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se