Náš 2017 aneb malá rekapitulace

Zveřejněno: 30. 12. 2017

<  Zpět na výpis

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) podporuje své členy již sedm let. Od počátku bylo jejím hlavním cílem legislativní ukotvení vzdělávání v lesních mateřských školách. Podařilo se to a v roce 2017 jsme poprvé zažili uplatnění vstupu do školského rejstříku v praxi, když se tři desítky členů ALMŠ stalo průkopníky pro vyzkoušení parametrů nové legislativy.

„Čekali jsme sedm let a pracovalo na tom více lidí z různých resortů, takže to byl veliký úspěch, což se letos ukázalo na pro nás zásadní akci, kde se setkali lídři hnutí lesních mateřských škol z celé Evropy. Česká republika je v tomto směru vlastně průkopníkem,“ řekla předsedkyně ALMŠ Tereza Valkounová ve vysílání Českého rozhlasu Plus (celý záznam rozhovoru si můžete poslechnout zde).

Na dvaadvacet se v roce 2017 zvýšil počet školek, které pro svou profesionalizaci zvolili cestu Standardů kvality. „Nečekáme už, že by se měl nějak dramaticky zvyšovat počet lesních školek, za to se těšíme na prohlubování kvality těch stávajících a připravujeme se na jejich podporu," dodává Valkounová.

 

Nabízíme Vám k nahlédnutí některá zajímavá čísla, která mapují současný stav počtu lesních mateřských škol i dětí, které je navštěvují.

Ve 110 lesních mateřských školách a lesních klubech, které jsou řádnými členy ALMŠ, se pravidelně vzdělává 2477 dětí. Kvalifikovaný odhad celkového počtu dětí předškolního věku, které se v lesních klubech a školách vzdělávají, je kolem čtyř a půl tisíce.

V roce 2017 vstoupilo 30 lesních mateřských škol do Rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávají 661 dětí a dalších 88 mají zapsáno v režimu individuálního předškolního vzdělávání. V následujících dvou letech plánuje vstup do školského rejstříku dalších 19 subjektů. „Řada lesních mateřských škol nevstoupila do rejstříku hned v prvním roce, kdy jim tato šance byla nabídnuta, ale rozhodla se rok vyčkat, až se vyjasní výklad všech pravidel, například stravování v prostředí lesa a zázemí lesní mateřské školy," říká členka týmu ALMŠ Magda Kvítková.

190 pětiletých dětí si v lesních mateřských školách plní povinný rok předškolního vzdělávání a dalších 88 je do lesních MŠ zapsáno k individuálnímu vzdělávání.

218 dětí z lesních klubů je zapsáno na individuální režim v jiné mateřské škole. „Lesní kluby na rozdíl od lesních mateřských škol nejsou ministerstvem školství uznávány jako plnohodnotná varianta vzdělávání dětí předškolního věku. Vysoký počet pětiletých dětí v lesních klubech znamená, že rodiče dětí z lesních klubů si vzdělání, které je jejich dětem v klubech poskytováno váží a stojí jim za administrativní nesnáze, které jsou s individuálním režimem spojeny," říká Kvítková.

61 % lesních klubů a mateřských škol má již nyní průvodce s kvalifikací učitele pro mateřské školy. „V lesních mateřských školách bývá standardem jeden pedagog plus jeden nepedagogický pracovník na 15 dětí. V lesních klubech toto zákonem stanovené pravidlo není vyžadováno, přesto řada klubů již nyní průvodci s odpovídající kvalifikací disponuje. Navíc, je poměrně běžné, že v týmu není jen jeden pedagog, ale většinou rovnou dva, z nichž každý vede vlastní průvodcovský tandem," říká Kvítková.

Průměrné školné v lesní mateřských školách je 4700 Kč/měsíc, přičemž je zásadní rozdíl v jeho výši napříč Českou republikou. Nejnižší jsme zaznamenali ve Zlínském kraji (2250 Kč), nejvyšší pak v Praze (9990 Kč). U lesních klubů je průměr příspěvku 5200 Kč při rozmezí 2 500 Kč v Pardubickém kraji až 9480 Kč v Praze. „Nižší cenu za docházku si můžou lesní mateřské školy dovolit díky možnosti získávat příspěvek na provoz od státu (MŠMT). Částečně jej však používají na vyšší administrativní výdaje spojené s chodem rejstříkového zařízení. Výše příspěvku je navíc proměnlivá a není dopředu známá, nelze na něj tedy zcela spoléhat a je třeba zachovat školné placené rodiči. Při uvažování nad financemi je zásadní si uvědomit, že lesní mateřské školy i kluby zaměstnávají dva průvodce na 15 dětí, přičemž v klasických mateřských školách je to jeden pedagog na 26 dětí," upřesňuje Kvítková.

 

Tisková zpráva ke stažení

 

Asociace lesních MŠ v roce 2017 i v roce 2018 těší z finanční podpory státního podniku Lesy ČR.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se