Zahrada jako ideální vzdělávací prostředí

27.4.2023 16:30 - 27.4.2023 19:30

Zahrada v kurikulu lesní mateřské školy aneb jak být šťasten snadno a rychle.

Zahrada jako integrovaný blok ve školním vzdělávacím plánu? Mnozí slavní pedagogové minulosti (například Komenský, Froebel a Pestalozzi) považovali zahradu za ideální vzdělávací prostředí pro malé děti. Péče o stromy a rostliny byla alegorií pro péči o děti a dala vzniknout i pojmu Kindergarten - dětská zahrádka. V češtině se později ujal pojem školka, tj. sad pro malé stromečky. Školka je místem, kde sadař stromky roubuje, štěpuje a prořezává, aby později nesly hojnost ovoce a nezplaněly. První německá lesní školka, založená Petrou Jäger, nese název Wald-Kinder-Garten, což doslova znamená les-děti-zahrada.
Lektorka bude prezentovat myšlenku, že vzdělávání je hledáním rovnováhy mezi aspekty divokosti a kultivovanosti. Les je metaforou pro neupravenou, volnou, divokou přírodu, kterou máme spojenou s ideálem moudrého divocha (známého z děl J. J. Rosseaua), a zahradu jako místo ohrazené, které je obrazem bezpečí, kultivace, ochočení. Tato zahrada je místem, odkud děti vycházejí a kam se vracejí, kde mohou v opakujících se přírodních cyklech vidět, že péče přináší užitek, že dospělí pracují rukama a dělají smysluplné věci. Zahrada je místem láskyplné péče. Seminář přinese účastníkům zkušenosti s tím, že v zahradě jako kulturním prostoru jsou obsažena všechny průřezová témata RVP PV a také je seznámí s důležitostí láskyplné péče ve vzdělávání.

První část semináře je věnována RVP PV v kontextu kontaktu s přírodou. Pochopení kurikula předškolního vzdělávání a jeho principů je základem pro úspěšné napsání školního vzdělávacího programu obsahujícího zahradu. Nejde jen o environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro klimatickou adaptabilitu, ale zejména k prožitkové učení vedoucí k osvojení hodnot a postojů, které jsou jak humanistické, tak proenvironmentální.
Druhá část je zaměřena prakticky. Přímo na místě bude lektorka s účastníky vytvářet příklady tematických celků v zahradě. Budou se učit, jak jednoduše a srozumitelně formulovat cíle a očekávané výstupy.

Podíváme se i na následující body:

  • Zahrada jako místo pro rozvoj kompetencí pro předškolní vzdělávání.
  • Důležitost péče a laskavosti.
  • Důležitost kontinuity a koloběhu.
  • Jak zahradničit ve školce s dětmi aneb "A to vám ty záhony nepošlapou? a to vám nesnědí všechen hrášek dřív, než dozraje?". 
  • Zahrada jako integrovaný blok. 

 

O lektorce:
Johana Passerin působí jako průvodkyně v lesních MŠ již od roku 2010, od roku 2014 pak v lesní mateřské škole Hvězdy v lese, kterou založila a vede. Cenné zkušenosti získává na studijních stážích v zahraničí. Dosud navštívila školky např. v Německu, Dánsku, Izraeli, Švédsku, Skotsku a na Islandu. V ALMŠ má na starosti oblast vzdělávání, věnuje se také budování kontaktů se zahraničními lesními školkami a budování mezinárodní spolupráce. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky, mnoho stáží v předškolních zařízeních a je kvalifikovanou chůvou pro děti od narození do začátku školní docházky. Absolvovala obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého, kde dále studuje muzikoterapii. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu, přednáší zejména na téma volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte.

Termín konání:  čtvrtek 27. 4. 2023 od 16:30 do 19:30

Místo konání: LMŠ Hvězdy v lese, Huberova ul. (naproti domu č. 1), Praha 6 (mapa)

Cena: 1 090 Kč pro členy ALMŠ / 1 390 Kč pro ostatní

Seminář Zahrada jako ideální vzdělávací prostředí získal akreditaci v systému DVPP MŠMT ČR

Přihlásit se můžete zde

 

Storno podmínky Školy lesem najdete zde.

V případě otázek kontaktujte Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz).

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se