Přírodní pedagogika - základní kurz

<  Zpět na výpis

VÍCE HLEDEJTE V LEVÉM MENU!

Základní kurz Přírodní pedagogiky je nyní obsazen.

Pedagogická práce v přírodě má svá specifika a vyžaduje, aby průvodce/pedagog byl připravený a dokázal zvolit vhodné prostředí, měl určité minimální přírodovědné, pedagogické a psychologické znalosti. Nestačí prostě děti odvést do lesa a očekávat, že tím je zajištěno vzdělávání. V ČR zatím není možnost systematicky studovat didaktiku pedagogické práce v přírodě. 

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům, kteří již nějakou zkušenost se vzděláváním dětí v přírodě mají, porozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry. Účastníci se budou zabývat řemesly, základy didaktiky biologie, přírodovědy, geologie a zopakují si základní znalosti o lese a přírodě. Nebudou chybět hry, příběhy a písně.

 

Průřezová témata základního kurzu:

 • Praktické a metodické kompetence v lesní a přírodní pedagogice
 • Práce ve skupinách a samostudium
 • Výměna zkušeností mezi účastníky, sdílení dobré praxe
 • Sebepoznávání a učení se sebepozorováním
 • Bytí ve svém středu. Příroda jako prostředek proti stresu. Zkoušení a zažívání metod spojených s přírodou.
 • Rozdíly mezi prací uvnitř a venku
 • Reflexe - co je použitelné pro práci s dětmi a co pro práci s dospělými? Co se hodí pro jakou věkovou skupinu
 • Doprovázení při dalším rozvoji přírodněpedagogických projektů a plánů

 

Přírodní pedagogika je obor rozšířený zejména v Německu, odkud pochází i lektor celého cyklu RUDOLF HETTICH. Zabývá se fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních herních prostor, vedoucí svobodného vzdělávacího zařízení neziskové org. Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel.

 

Přihlášky: přihlašování je uzavřeno. 

Místo konání posledního setkání: Nenačovice, Středočeský kraj

 

PROGRAM ZÁKLADNÍHO KURZU: 

V důsledku koronavirové epidemie se aktuální ročník kurzu rozložil do 3 školních let. 

Úvod do přírodní pedagogiky, stopy zvířat a lesní hry
čtvrtek 30. 1. - sobota 1. 2. 2020

Základní vědění o lese a práce se dřevem
čtvrtek 10. 9. - sobota 12. 9. 2020

Základní vědění o lese, pohádky, divadlo v lese
čtvrtek 30. 9. 2021 - neděle 3. 10. 2021 
Součástí posledního setkání jsou závěrečné prezentace účastníků.

 

Obsah jednotlivých setkání bude tvořen následujícími okruhy, témata budou volena podle ročního období a přírodních podmínek:

Úvod. Vliv lesa a přírody na život dítěte

 • Emoční, psychický a fyzický vývoj dítěte v lese
 • Dítě a PraHra – potenciál pro sociálně pedagogické jednání
 • Původní dětské formy setkání s lesem
 • Dítě a jeho vztah ke zvířatům a rostlinám
 • O hlubším smyslu hraní si s jednoduchými a elementárními prvky
 • Přírodní věda a zkoumání přírodních jevů pro děti v lese
 • Psychický účinek lesa a přírody na dospělé
 • Spojení s přírodou jako spojení sebe samého s evolučními procesy
 • Reflexe a další rozvoj vlastního přístupu k lesní pedagogice

Řemeslo v přírodě

 • Malá násobilka vyřezávání z čerstvého dřeva
 • Výstavba a základní vybavení lesní řezbářské dílny
 • Přírodní umění pro řemeslníky
 • Vyřezávání jako za doby kamenné
 • Výroba přírodních hraček pro každý den: hra, voda, hudba, šperky, dobrodružství, umění, zvířata a roční období
 • Kreativní zacházení s přírodním materiálem a odřezky
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

Základní principy a poznatky v lese a přírodě

 • Neprobádaný les, stromy a keře
 • Ptáci, ptačí hlasy, stopy zvířat a jejich tajemství
 • Geologie, poznávání počasí a hvězdné nebe
 • Přírodní fenomény experimentální přírodní badatelna v lese
 • Bylinkářství a přírodní lékárna
 • Respektující přístup k lesu a přírodě
 • Příroda jako lék pro poraněnou duši
 • Batoh do lesa
 • Ekologický otisk lesních projektů
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

Lesní a přírodní hry pro děti a dospělé

 • Druhy a původ různých forem hry
 • Vývojové fáze hry
 • Plánování nebo procesně orientovaný přístup?
 • Hry pro zkušenost s přírodou, dobrodružné hry a smyslové hry v lese a přírodě
 • Hry s lanem, dřevem a stromy
 • Herní návody k vlastnímu zpracování
 • Cvičení pozornosti a smyslového vnímání s dětmi a dospělými v přírodě
 • Kvalita nadšení, zvědavosti, vnitřního klidu, radosti a štěstí v lese a přírodě
 • Co říká výzkum mozku a stresu o přírodě
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

Příběhy, pohádky a písně spojené s přírodou

 • Objevování divadla v přírodě, tvorba a hraní
 • Rytmizování a hudba v lese
 • Příběhy o přírodě a pohádky v životě dítěte
 • Porozumění symbolům v pohádkách o rostlinách a zvířatech
 • Praktické navedení k vyprávění pohádek a příběhů
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

Pokud ani v levém menu nenajdete odpověď na to, co Vás zajímá, kontaktujte produkční Zuzanu Knap.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se