Pedagogicko-psychologické minimum

<  Zpět na výpis

VÍCE V LEVÉM MENU

 

Provázet vědomě a odborně: kurz pedagogicko-psychologického minima pro pedagogy lesních mateřských škol.

Co znamená být profesionál? Je to někdo, kdo v rámci své profese plní odpovědně všechny své pracovní úkoly, orientuje se ve svém oboru, stále se vzdělává, hledá odpovědi na svoje profesní otázky, umí nést odpovědnost za svou práci a je schopen sebereflexe? Nebo je to někdo, kdo se v rámci své profese nebojí riskovat, hledat nové postupy a cesty, nikdy nepřestává diskutovat o etických aspektech a filozofickém rozměru své práce? A nebo je to vše dohromady?
My víme, že pokud chcete být vědomým a erudovaným průvodcem lesní mateřské školy, je nezbytně nutné, abyste měli hlubší znalosti v oblasti předškolní pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky. Cílem vzdělávacího programu PROVÁZET VĚDOMĚ A ODBORNĚ je umožnit průvodcům získat nebo prohloubit profesní dovednosti, které by eliminovaly nežádoucí intervence v rámci přístupu k dětem či rodinám a podpořili ty žádoucí, které umožní dítěti jeho komplexní a zdravý rozvoj.

Skripta ke vzdělávacímu programu si můžete stáhnout zde.

 

Místo konání:

školní rok 2016/2017 - Komunitní škole JEDEN STROM, Střední 367, Černošice
školní rok 2017/2018 - Poradenské centrum TRIADA, Orlí 20, Brno
Ve školním roce 2018/2019 na kurz pedagogicko-psychologického minima volně navazují Supervizní skupiny pro průvodce LMŠ a LK.

 

Kurz je určen pro 25 účastníků. Celková časová dotace programu je 48 hodin.

Odborným garantem programu je místopředsedkyně Asociace LMŠ a ředitelka organizace Jeden strom z.ú. Alena Laláková.

S případnými dotazy na kurz se můžete obracet na Hanku Ježkovou.

 

 

Lektorovat budou Mgr. Alena Laláková a PhDr. Kateřina Fořtová.

Mgr. Alena Laláková, nar. 1972, pedagog, poradenský speciální pedagog, rodinný terapeut, mentor a supervizor ve vzdělávání, lektor v oblasti vývojové psychologie, komunikačních dovedností, řízení týmů a speciálně pedagogických institucí. Zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom, z.ú. Místopředsedkyně Asociace LMŠ. Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování. Podporuje inkluzivní vzdělávání. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii a dvouletý výcvik psychosociálních dovedností. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rodinné integrativní terapii. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese.

„Mám ráda hory, kolo, hudbu. Věřím v proaktivitu a sílu dětské fantazie, ze které si i v dospělosti stále mohu něco brát, a tak si vlastně stále hrát.“


PhDr. Kateřina Fořtová, nar. 1976, poradenská, školní psycholožka, lektorka odborného vzdělávání v oblasti psychologie pro zaměstnance ve veřejné správě. Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematika rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerské krize, nemoc, smrt blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutického výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Vzdělávací program je součástí projektu Rozvíjení kapacit lesních MŠ v ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002245).

Logo OPZ

Kalendář akcí

  • Říjen 2019

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Listopad 2019

    2/11 - 3/11 Ahlbom & Passerin: Volná hra

  • Prosinec 2019

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se