Přihlašování do nového ročníku ŠBP bylo spuštěno! (aktuálně uzavřeno)

Zveřejněno: 9. 2. 2017

<  Zpět na výpis

Příjem přihlášek uzavřen. Máte možnost je přihlásit do již šestého ročníku vzdělávacího cyklu akreditovaného MŠMT, který čerpá z praxe lesních mateřských škol v České republice i v zahraničí. Je založen na principech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které je celosvětovým trendem a zaručuje plnohodnotné předškolní vzdělávání podle platného kurikula a v souladu s přírodou. V rámci vzdělávacího cyklu jsou pořádány celodenní semináře, jejichž součástí je aktivní didaktická podpora ze strany koordinátorky projektu (vždy na úvod každého semináře, nebo průběžně po e-mailu). 

 

 

Kdo se může přihlásit?

ŠBP je určena všem, kdo pracují s dětmi v lesních mateřských školách a klubech (práce v LMŠ/klubu je podmínkou přihlášení, není podmínkou být zaměstnancem, dobrovolník je také v pořádku).

 

Postup přihlašování

Skrze přihlašovací formulář na následujícím odkaze: http://goo.gl/forms/WOgCufMtUmN0crdj1. Součástí formuláře je motivační dopis, který bude jedním z hodnotících kritérií pro výběr studentů. Druhým hodnotícím kritériem je čas registrace. Lhůta pro přihlášení v 1. kole je 30.6.2016. Druhé kolo bude vyhlášeno začátkem září v případě nenaplnění kapacity v prvním kole.

 

Místo realizace:

ŠBP probíhá paralelně v Brně (Lipka, Kamenná 20) a Praze (Říčanská hájovna, Říčany 375, dostupná ze zastávky Světice). Každá skupina má kapacitu 20 osob.

 

Koncept vzdělávacího cyklu:

Každý měsíc je realizován jeden celodenní seminář a to vždy v pátek. Úvodní a závěrečný seminář jsou dvoudenní, tj. pátek + sobota, Úvodní seminář je pro obě skupiny v Říčanech. V lednu probíhá třídenní exkurse, proto není realizován žádný lednový seminář.

 

Termín: 

říjen 2016 – červen 2017

Cena: Kurs je díky podpoře SFŽP zdarma, účastníci exkurse do Berlína si hradí ubytování a MHD po Berlíně (ubytování cca 3x15 EUR, doprava cca 7 EUR/ den). V rámci exkurse je studentům hrazena doprava do Berlína a ubytování v Berlíně. Stravu a dopravu po Berlíně si účastníci hradí sami. 

 

Podmínka absolvování:

  • účast na přednáškách (povoleny jsou 2 absence)
  • Povinná účast na exkursi do berlínských lesních MŠ
  • Každý účastník si musí vést „kroniku“ jakožto evaluační nástroj. 
  • Absolvování hospitace (každý student navštíví 1 LMŠ jiného studenta v rámci cyklu a 1 návštěvu ve své LMŠ přijme, z návštěv bude vypracována zpráva- reflexe)

 

Témata vzdělávacího cyklu:

1.a 2. seminář Vzdělávání pro udržitelný rozvoj- východiska a metodika (zahraniční lektor Gunter Grün Oostinga, překlad zajištěn) a zážitkový seminář: Práce s přírodními materiály (lektorka Lenka Hřibová)

Termín: pá 14.10 a so 15.10 pro obě skupiny v Říčanské hájovně (každá skupina bude mít jedno téma a druhý den se prohodí)

 

3.Sebepéče při pravidelném pobytu s dětmi v přírodě (pro Prahu lektorka Daniela Kořínková, pro Brno lektorka Alena Laláková)

Termín:Brno: 11.11.2016 

Praha: 18.11.2016

 

4.Ekopsychologie- vztah člověka k přírodě, lektorka Šárka Křepelková

Termín: Brno 16.12.2016 

Praha 9.12.2016 

 

5.Exkurse do berlínských lesních MŠ (překlad zajištěn)

Termín pro Prahu i Brno pravděpodobně v týdnu 15-21.1. 2017

 

6.Volná hra a příprava na školu v prostředí přírody (lektorky Magdalena Kapuciánová a Johana Passerin) 

7.Svátky a tradice ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (lektorka Johana Passerin)

8.Komunikace s rodiči jako podmínka programu v přírodě (lektorka Alena Laláková)

9.Rizikové situace s dětmi v přírodě a jejich pedagogický potenciál (lektorka Tereza Valkounová)

10.Návazný zážitkový seminář: Kurz první pomoci ZDrSEM (tým ZDrSEM) 

 

Poznámka: termíny konání seminářů v roce 2016 budou průběžně upřesňovány. Změna termínů vyhrazena. Oproti předešlým ročníkům ŠBP není možné, aby za přihlášeného studenta docházeli náhradníci. Vzdělávací cyklus musí být navštěvován jednou osobou. 

Prosíme, nepřihlašujte se do vzdělávacího cyklu v případě, že již nyní víte, že se některých seminářů a zejména exkurse nebudete moci zúčastnit. 

Případné dotazy zasílejte na e-mail johana.passerin@lesnims.cz, nebo magda.kvitkova@lesnims.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se