Program

1. blok

Gunter Grün Oostinga – Vzdělávání pro udržitelný (osobnostní) rozvoj. Hledání zdroje. Umělec učitelem, učitel umělcem. Znalosti přírody a jejích zákonitostí.

(2x 6 hodin)

 

2. blok

Alena Laláková - Sebepéče (6 hodin)

Martina Turečková - práce s osobním prostorem a časem, time managemet (6 hodin)

 

3. blok

Alena Laláková - Vývojová psychologie a potřeby dítěte v kontextu 21. Století. Alternativní pedagogické směry, kazuistický seminář, práce s jazykem pedagogické diagnostiky a jednoduchými technikami pro práci s kazuistikou (např. Balintovská skupina) (6 hodin)

Václav Šneberger - agresivita vs. násilí (6 hodin)

 

4. blok

Marie Rumlenová - Nenásilná komunikace (2x6 hodin)

 

5. blok (pozor 3 denní! Příroda venku, hory)

Gunter Grün Oostinga – Friluftsliv jarní modul (3 dny putování + táboření). Sebepoznání skrze putování v přírodě. Práce s pozorností. Midfullness – bdělá přítomnost.

 

6. blok

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. - Pedagogická etika, Tvorba vlastního etického kodexu průvodce lesní školky (3 hodiny)

Alena Laláková - Rodina jako základní kámen - téma výchovných stylů, co výchovný styl ovlivňuje a jak se daný styl podílí na formování osobnosti dítěte,  komunikační jazyk rodiny, hierarchie vztahů v rodině, téma rodiny jako sociální dělohy. Vhodné znalosti pro tzv. celostní přístup k sledování vývoje dítěte) (3 hodiny)

Karel Rýdl - Kvalita vzdělávání a její hodnocení. Evaluace. Evaluační metodiky (6 hodin)

 

7. blok

Robert Janč - Klaun. Divadlo. Řeč, pohyb, slovo. Příběh. (3 hodiny)

Johana Passerin - Volná hra (3 hodiny)

Tereza Valkounová - Rizikové situace v pedagogické profesi a jejich pedagogický potenciál (6 hodin)

 

8. blok

T. Valkounová, J. Passerin - Hledání a vytváření vlastní vzdělávací koncepce v návaznosti na RVPPV (6 hodin)

Prezentace osobních portfolií studentů (6 hodin)

 

Předpokládáme, že jednotlivé bloky se uskuteční vždy v pátek a sobotu.

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se