Program Cesta

Blok 1/5
Vzdělávací koncepce jako živý dokument
Pátek 11. 10. 2019, 10:00 - 18:00
Lektorka: Johana Passerin
Školka stojí na vizi a na tom, zda najde správné lidi na její uskutečnění. Jak přenést ideály na zem? Školní vzdělávací program, integrované bloky, pedagogické přípravy. Řízená činnost a volná hra. Jak pracovat s pedagogickým slovníkem? Vyzkoušíme si několik modelových situací a naučíme se pojmenovávat a definovat proces učení. Vyhodnocování naplňování ŠVP. SWOT analýza. Praktický průvodce tvorbou dokumentu, který vystihuje Vaši lesní školku - propojenou práci s dětmi, týmem, místem. 

Evaluace výchovně-vzdělávacího procesu
Sobota 12. 10. 2019, 8:30 - 16:30
Lektorka: Alena Laláková
Jak vysledujeme, zda rozvíjíme děti všestranně? A poznáme, zda dítě potřebuje pomoc specializovaného odborníka? Reflexe vývoje dětí a pedagogická diagnostika; portfolia. Záznamy o rozvoji klíčových kompetencí dětí. Jak si vybudovat adresář školských poradenských pracovišť (PPP, SPC) a odborného multidisciplinárního týmu (dětský psycholog, logoped, speciální pedagog, pediatr, fyzioterapeut).


Blok 2/5
Jak vést tým
Pátek 6. 12. 2019, 10:00 - 18:00
Lektorky: Martina Březinová, Johana Passerin

 • Hierarchie nebo plošná struktura? Chtěli byste vybudovat demokratickou školku - je to vůbec možné? Rozhodovací procesy.
 • Porady a zápisy z porad. Jak často se scházet a jak strukturovat porady.
 • Jak vybrat nového průvodce? Co nestačí si jen říct na začátku? Jak vyhodnocovat, zda je dodržováno to, na čem jste se domluvili? 
 • Komunikace uvnitř týmu. Jak pracovat s týmem, aby táhl za jeden provaz? Jak předávat informace a nezbláznit se z toho, že se lidi ptají pořád na to samé?
 • Vedení týmu je hledání rovnováhy mezi despotismem a chaosem.

Etický kodex pedagoga v LK/LMŠ, evaluace pedagoga, evaluace organizace
Sobota 7. 12. 2019, 8:30 - 16:30
Lektorka: Alena Laláková
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Dobrý tým má jasno v tom, co dělá, ale také co nedělá. Pravidelně se dívá zpět a reaguje. Aneb jak předejít rozpadu týmu. Seminář předkládá účastníkům základní přehled o etickém přístupu v práci pedagoga, jednotlivých rovinách vztahů, do kterých pedagog vstupuje, etických dilematech dané profese a o metodách aplikované etiky, mezi něž patří především etický kodex. Seznámíme se s příkladem procesu tvorby etického kodexu organizace zabývající se výchovou a vzděláváním dětí.

 

Blok 3/5
Negrantový fundraising
Pátek 24. 1. 2020, 10:00 - 18:00
Lektor: Petr Machálek
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Výhody a nevýhody jednotlivých fundraisingových metod, základy individuálního fundraisingu, základní principy, dárcovská pyramida, získávání kontaktů na potenciální dárce. Jak oslovit dárce, jak sestavit dobrý fundraisingový dopis nebo email. Péče o dárce, dárcovské databáze. On-line fundraising a crowdfunding. Fundraisingové on-line kampaně. Základy firemního fundraisingu. S čím na schůzku s potenciálním firemním dárcem. Jak vytvořit fundraisingovou strategii. Příklady dobré praxe a praktické nácviky.

Bez peněz to nejde
Sobota 25. 1. 2020, 8:30 - 16:30
Lektorka: Pavla Štindlová
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Seminář je určen pro všechny, kteří se potýkají s řízením chodu organizace a jejích finančních toků. Dozvíte se:

 • Co je a co není finanční řízení.
 • Jaké jsou znaky udržitelného rozpočtu, jak jej sestavit a sledovat jeho čerpání, ať už jste v jakékoliv fázi životního cyklu organizace. 
 • Nezbytné pracovněprávní a ekonomické minimum
 • Pracovní smlouvy a povinnosti zaměstnavatele. 

 

Blok 4/5
Krizová komunikace
Pátek 20. 3. 2020, 10:00 - 18:00
Lektoři: Tereza Valkounová, Filip Kršiak 
Štěstí přeje připraveným a strach dobře prodává! Připravte se s námi na to, jak budete reagovat, až se vás zeptají, co se ve školce stalo. Krok za krokem rozebereme situace, o kterých často raději nepřemýšlíme (úrazy, nehody). Připravíme plán, co dělat, jakmile jste zavolali záchrannou službu a řešíte otázku, jak celou situaci komunikovat, aby emoce nepřerostly v nový konflikt. Kdo a kdy má mluvit s rodiči a jak se připravit na to, že se záchrannou službou může přijet rovnou i novinář s kamerou? Vycházet budeme z krizových situací, které lesní kluby a MŠ skutečně zažily.

Vědomé riziko
Sobota 21. 3. 2020
Lektorka: Tereza Valkounová, 8:30 - 16:30
Pokud do rizikových situací jdeme připraveni, máme tolik potřebnou pozornost pro to, aby se nic vážného nestalo. Co to znamená být připravený na riziko, když ne vyhnout se mu? Naučíme se naslouchat osobní hranici nepřijatelného rizika, tvořit krizový plán, použijeme tabulku pro vyhodnocování rizik a přínosů. Budeme sdílet praktická řešení rizikových situací tak, abychom na jedné straně nehazardovali se zdravím a na druhé straně zachovali výchovně-vzdělávací přínos reálných situací, které život přináší.

Blok 5/5
Nenásilná komunikace aneb jak být OPRAVDU SPOLU
Pátek 15. 5. 2020, 10:00 - 18:00
Lektorka: Marie Rumlenová
"Přežití lidského druhu závisí na naší schopnosti rozpoznat, že naše dobro a dobro těch ostatních je ve skutečnosti jedno a to samé." M. Rosenberg

Co je nenásilná komunikace?
Metodu nenásilné komunikace (NVC) rozvinul Marshall B. Rosenberg. Je založená na naslouchání sobě a partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity své i druhých. Pomáhá překonávat navyklé vzorce, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na úctě a spolupráci. 

Na co se v kurzu zaměříme:

 • Jak tvořit harmonii ve vztazích okolo sebe a uvnitř sebe?
 • Kde vlastně vzniká násilí? Proč se k němu někdy uchylujeme?
 • Jak si zachovat integritu a lidskost ve vypjatých situacích? Kde hledat podporu?
 • Jaké kompetence můžeme dětem předat, aby jim pomáhaly efektivně řešit konflikty? 

Co je cílem kurzu:  

 • Osvojit si způsoby vyjadřování, které vedou k větší spokojenosti ve vztazích, prohlubují důvěru a blízkost.
 • Naučit se jak přistupovat ke konfliktům s ohledem na potřeby všech zúčastněných.
 • Naučit se být ve spojení sám se sebou a neztratit se v náročných situacích. 
 • Rozvíjet schopnost empaticky naslouchat druhým.

Co probereme:

 • Vysvětlíme si principy a východiska nenásilné komunikace.
 • Probereme a prakticky vyzkoušíme základní techniky nenásilné komunikace.
 • Proces empatického nasloucháni a jeho role v dialogu.
 • Jak se orientovat v konfliktu.
 • Dovednosti k vytvářeni podmínek pro úspěšné řešení konfliktů.
 • Návody na trénink a řešení situací s dětmi, partnerem a v práci.

Použité techniky: výklad, diskuse, brainstorming, rolová hra, imaginace, práce s tělem a gestem, praktický nácvik situací ve dvojicích a ve skupinách.

Pro koho: pro všechny, kteří si přejí mít hluboké a spokojené vztahy s rodinou, blízkými i vzdálenějšími lidmi, s dětmi i s dospělými. 

Lektorka Mgr. Marie Rumlenová Vystudovala obor kulturologie na FFUK. Studovala herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Prošla řadu výcviků v umělecké pedagogice, terapii a koučování. Deset let se věnovala vedení kreativních programů pro rodiče s malými dětmi. Nyní pracuje s jednotlivci, skupinami a firmami jako lektorka komunikace, osobního rozvoje a aromaterapie.  Žije v Praze, 15 let v manželství, s mužem vychovává 3 dcery.

 

Les a zahrada
Sobota 16. 5. 2020, 8:30 - 11:30
Lektorka: Johana Passerin
Ten les a ta zahrada - dvě polarity. Dva principy ve výchově - dobrodružství a péče. Abychom žili v rovnováze, potřebujeme oba. Podíváme se, čeho máme málo a čemu potřebujeme věnovat pozornost. 

Diskuzní panel se členkami Skupiny pro kvalitu
Sobota 16. 5. 2020, 12:30 - 16:30
Sdílení odpovědí na praktické otázky s průvodkyněmi, které dlouhá léta vedou lesní školky a certifikují je podle Standardů kvality lesních školek. 

 

Přihlašovat se můžete zde.

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se