Proč vstoupit do rejstříku - webinář pro členy zdarma

12.5.2020 14:00 - 12.5.2020 16:30

Z mapování potřeb lesních klubů a lesních MŠ v době pandemie vyplynulo, že situace lesní MŠ je organizačně a finančně snazší než situace lesních klubů, které nejsou zákonem definované.

V čem jsou výhody lesních MŠ v Rejstříku škol a školských zařízení? Zvažovali jste vstup do rejstříku již dříve? Pořádáme webinář pro členské kluby ALMŠ, které zvažují vstup do rejstříku jako prvek stabilizace klubu do budoucna a potřebují vědět, co vše by se změnilo - ve vybavení zázemí, administrativně i finančně, pokud by se pro krok rozhodly.

Důraz bude kladen na otázky konkrétních klubů, zda je to či ono ještě akceptovatelné, a co se musí po vstupu do rejstříku změnit.  Uzávěrka pro podání žádostí pro vstup do rejstříku je konec září 2020. Je tedy nejvyšší čas začít připravovat dokumenty, pokud tak chcete učinit. Podání dokumentů v září 2020 znamená stát se lesní MŠ od září 2021, a teoreticky je možné, že by vám povolili spuštění od ledna 2021. Součástí semináře je i rozebrání konkrétních dokumentů, které je nutné předložit pro zápis. 

Mezi to nejdůležitější, co se na webináři dozvíte, patří:

  • výhody a nevýhody vstupu do rejstříku škol a školských zařízení, upozornění na nejčastější změny, ke kterým musí v klubech většinou dojít; 
  • výběr správné právní formy školy (založení ŠPO nebo transformace klubu na lesní MŠ, další varianty); 
  • role původního spolku a jeho členů, nebo ústavu, role zakladatelů a kdo bude ředitel, stanovy a název;
  • stručný návod na zpracování všech částí dokumentace, kterou v souvislosti se vstupem do školského rejstříku budete odevzdávat (konkrétní body, termíny, záludnosti) včetně nových požadavků platných od roku 2020; 
  • zacílení na roli hygieny v procesu schválení žádosti i provozu lesní MŠ;  
  • optimální varianta řešení stravování s ohledem na konkrétní potřeby a možnosti účastníků; 
  • nástin nezbytné provozní agendy - administrativa, kterou musí vést školka v rejstříku; 
  • role ČŠI a čerpání normativu od MŠMT.

Webinář povede Bc. Magda Kvítková. Magda strávila školní část svého studia na oboru Studia občanského sektoru. Věnovala se však zejména praxi (NROS, NNO poskytující sociální služby, MŠMT), která jí pomohla získat přehled o českém neziskovém sektoru a bariérách jeho fungování. Od začátku svého působení v Asociaci lesních MŠ má na starosti zejména oblast legislativy. Je v kontaktu s lesními i kamennými MŠ, zajímá se o jejich potřeby a zejména legislativní překážky jejich fungování. V oblasti legislativy Magda poskytuje také konzultace, lesní kluby její služby oceňují zejména při zakládání či transformaci na lesní MŠ. V době pandemie intenzivně sleduje opatření vlády a jejich dopad na lesní školky, o kterých ALMŠ své členy pravidelně informuje.

Kdy: 12. 5. 2020 14:00 - 16:30

Kde a jak: Setkání se bude konat online. Přihlášení účastníci dostanou den před konáním webináře odkaz na online ZOOM konferenční skupinu. Je nezbytné zajistit si pouze dobré internetové připojení. Webinář není organizátory nahráván pro pozdější poslech.

Cena: pro členy ALMŠ zdarma.

Přihlášky: zde.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se