Práce s egem pedagoga, Brno

1.10.2021 18:00 - 3.10.2021 12:30

Má-li průvodce vytvářet zdravý vztah s dětmi a rodiči, měl by rozumět svému nitru. Cílem setkání je získání náhledu na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi.

"To, jak vnímáme svět může být hodnoceno ze 4 různých úhlů pohledu. Prostřednictvím definice vztahu, osoby, výkladem události a postojem ke změně. Tyto čtyři fenomény jsou univerzální a lze jimi charakterizovat osobnost všech lidí i jejich vzájemné vztahy."

V. Satirová

 

Má-li průvodce vytvářet zdravý vztah s dětmi a rodiči, měl by mít dobrý vztah sám se sebou a rozumět svému nitru. Žijeme ve světě, kterému se představujeme pomocí svých rolí a nálepek. Tyto odvádí pozornost od naší identity a celistvosti.

Mnozí z nás formovali svou identitu v modelu trestu a odměny. To vytvářelo náš vztah k sobě samotným i ke svému okolí. Často cítíme, že jsme něčím a měli bychom být někým. Nahlížíme sami sebe v kontextu svého okolí a pokud od něj dostáváme signály, které vyhodnocujeme jako kritické, přizpůsobujeme se jim a snažíme se být akceptovatelní. Toto přizpůsobování vede k pocitům úzkosti a změnám v našem jednání.  To odvádí pozornost od naší vlastní identity.

Cílem setkání je získání náhledu na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi. Hlavním úkolem je hledání sebe sama, bez očekávání druhých, aniž bychom se proti nim vzbouřili. Návrat k autenticitě je cestou k vytváření zdravých vztahů. 

Naše vztahy jsou obrazem našeho vnitřního světa. Má-li pedagog/průvodce vytvářet zdravý a plnohodnotný vztah s dětmi a rodiči, měl by rozumět svému nitru, vědět, kdy není v souladu sám se sebou a která témata mu vnitřní soulad narušují.

Východiskem pro práci na víkendovém setkání bude Model růstu Virginie Satirové. Ta věřila, že:

 • Na světě není nikdo, kdo by se nemohl, bez ohledu na vnější podmínky, změnit.
 • Změna je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena změna vnější.
 • Rodiče dělají věci tak, jak v danou chvíli nejlépe dovedou.
 • Všichni máme své vnitřní zdroje potřebné k úspěšnému „zacházení se sebou" a růstu.
 • Máme možnost volby - především ve smyslu vědomé odpovědi na stres místo pouhého reagování na situaci.
 • Naděje je zjevnou a nedílnou součástí procesu změny.
 • Lidé se sjednocují na základě podobnosti a rostou na základě rozdílnosti.
 • Všichni jsme projevem téže životní síly.
 • Většina lidí volí to, co zná, namísto pohodlí, zvláště ve stresových situacích.
 • Problém není problém. Problémem jsou sebezáchovné rámce jednání.
 • Naše pocity patří nám. Všechny.
 • Lidé jsou od podstaty dobří. Na to, aby se spojili a ocenili svou vlastní hodnotu, musí nalézt svůj vnitřní poklad.
 • Rodiče opakují rodinné vzorce, které dostali jako děti, a to i přesto, že jsou tyto vzorce často disfunkční.
 • Nemůžeme změnit minulost. Můžeme změnit její dopad na nás.
 • Přijetí a ocenění našich minulých krůčků kupředu zvyšuje naši schopnost zvládat přítomnost.
 • Jedním z cílů na naší cestě k celistvosti je přijmout rodiče jako lidi a setkávat se s nimi na úrovni lidství, nikoliv na úrovni rolí.
 • Vnitřní lidské procesy jsou univerzální, i když se odehrávají v různých situacích, kulturách a za různých okolností.
 • Hlavním cílem Modelu růstu je soulad sám se sebou a vysoká sebeúcta.
 • Zdravý lidský vztah stojí na rovnocennosti.

Do Modelu růstu zkusíme nahlédnout pomocí sebezkušenostních aktivit. Seznámíte se a vyzkoušíte si techniku osobního ledovce, rodinné rekonstrukce, žebříčku hodnot, mandala self i hledání zdrojů sebeúcty. Cílem setkání je seberozvoj, získání náhledu na vlastní problematická témata a hledání vnitřních zdrojů pro práci s nimi. Víkendové setkání nemůže nahradit sebezkušenostní výcvik. Je ochutnávkou a pootevřením dveří k sebepoznání. Je postaveno na vaší ochotě vystavit se osobním tématům a pracovat se sebou. Nebude čas hledat odpovědi na otázku PROČ? Zkusíme najít odpovědi na otázky KDY, JAKÝM ZPŮSOBEM, S KÝM a CO? Vezmeme za kliku ke dveřím s nápisem PROČ.

 

O lektorce: 
Mgr. Alena Laláková, je speciální pedagog, certifikovaný rodinný terapeut, lektor, mentor a supervizor ve vzdělávání. Zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom, členka Rady Asociace LMŠ. Zaměřuje se na práci s rodinami s výchovnými problémy či závislostním jednáním, s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami vývoje řeči a chování. Absolvovala 5letý psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, 5letý psychoterapeutický výcvik v integrované rodinné terapii a dvouletý výcvik psychosociálních dovedností. Je absolventkou rekvalifikačního vzdělávacího cyklu Řízení neziskových organizací. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese. Máma dvou dětí. Má ráda hory, kolo, jógu a hudbu. Věří v proaktivitu a sílu dětské fantazie, ze které si i v dospělosti stále může něco brát, a tak si vlastně pořád hrát.


Termín konání: 1. - 3. 10. 2021, pátek 18:00 - 20:00, sobota 8:30 - 18:00 vč. 1,5 hod. pauzy na oběd, neděle 8:30 - 12:30.

Místo konání:  LMŠ Stromík, Hostěnická 626, 664 07 Pozořice u Brna

Cena: 2 690 Kč pro členy a příjemce Informačního servisu / 3 590 Kč pro ostatní


Kapacita kurzu je naplněna. 

Kontakt: Zuzana Knap 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se