Neveřejný seminář: EXKURZE DO BERLÍNSKÝCH LESNÍCH MŠ

15.1.2017 7:00 - 21.1.2017 13:00

Týdenní exkurze pro účastníky vzdělávací cyklu Školka blízká přírodě.

Akreditovaný vzdělávací cyklus pro pedagogy předškolních zařízení je založen na principech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které je celosvětovým trendem a zaručuje plnohodnotné předškolní vzdělávání podle platného kurikula a v kontaktu s přírodou.

Je nejstarším vzdělávacím cyklem, který ALMŠ vytvořila. Je zaměřen na aktivní podporu zejména začínajících pedagogů lesních mateřských škol. Témata jednotlivých seminářů jsou zaměřena na rozvíjení pedagogických kompetencí, vnímání potřeb dítěte a jeho vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, důraz je kladen na efektivní předškolní přípravu realizovanou mimo budovu, v prostředí lesa. Součástí ŠBP je exkurse do Berlínských LMŠ s mnohaletou tradicí. Zásadní prostor je věnován didaktické podpoře účastníků a to v průběhu celého roku. ŠBP je realizována paralelně ve dvou skupinách, v Praze a v Brně. Vzdělávací cyklus je roční a je realizován díky podpoře Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Další informace naleznete v sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se