TZ: Vzdělávejte se s námi i v roce 2018

Zveřejněno: 18. 12. 2017

<  Zpět na výpis

Jedním z nejdůležitějších úkolů Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) je práce s pedagogy, a tak jsme i pro rok 2018 připravili kurzy, které rozvíjejí jejich odbornost. Pomáháme také vedení lesních mateřských škol s lepší orientací v legislativě a v řízení organizací. A v neposlední řadě nabízíme otevřené semináře, které umožňují také rodičům lepší porozumění přírodní pedagogice.

Tři celoroční cykly kurzů (kurz pro koordinátory, přírodní pedagogika a pedagogicko-psychologické minimum) pokračují v roce 2018 díky podpoře Evropského sociálního fondu. „Víme ale, že tato podpora nebude trvat dlouho. Proto nabízíme jednorázové kurzy, u kterých jsme přesvědčeni, že účastníky obohatí. K tomu zveme do České republiky i zahraniční hosty - v únoru Veru Oostinga a v květnu Johana Ahlboma a Godiho Kellera," říká předsedkyně ALMŠ Tereza Valkounová. „Je pro nás důležité podpořit jak nové kolegy zakládající lesní školky, tak zkušené bardy. Ceníme si každého, kdo na sobě chce pracovat, ať je to pedagog, koordinátor nebo rodič."

Pedagogická práce v přírodě má svá specifika a vyžaduje, aby průvodce/pedagog byl připravený a dokázal zvolit vhodné prostředí, měl určité minimální přírodovědné, pedagogické a psychologické znalosti. Nestačí prostě děti odvést do lesa a očekávat, že tím je zajištěno vzdělávání. „Příroda je často místem, kde člověk pocítí sám sebe. Malé proměny skrze zažívání přírody, souznění a pocit naladění v přírodě posilují sebeuvědomění. Napojení do vztahového kontextu s ostatními lidmi je důležité, aby bylo posílení sebe samého udržitelné," popisuje náplň semináře nazvaného Naturterapie jako léčebná metoda a sebeposílení zahraniční lektorka Vera Oostinga, na který se lze přihlásit na webu ALMŠ.

Na květen plánujeme pokračování kurzu s pedagogy Johanem Ahlbomem a Godi Kellerem. Poprvé ve dvojici přednášeli letos na podzim v Praze ve vyprodaném kurzu nazvaném Výchova mezi důvěrou a strachem.
Spolu s otcem Pärem patří Johan Ahlbom k zakladatelům a průkopníkům intuitivní pedagogiky. Od poloviny osmdesátých let vyučoval ve Skandinávii na několika školách waldorfského typu. Nyní působí v západním Norsku nedaleko Bergenu, kde pracuje s mladými lidmi, kterým se z různých důvodů v běžném systému škol nedaří. A v intencích intuitivní pedagogiky se snaží působit i na osobnostní rozvoj svých žáků – zejména hrami, které prohlubují bdělou pozornost, ale také celkovým přístupem. „Člověka, ať je dospělý nebo dítě, nemůžu změnit, ani opravit. Mám ale možnost změnit svůj vlastní vztah k němu a své reakce," říká Ahlbom.
Godi Keller v Norsku pracuje s dětmi, které vypadly ze školského systému, neboť nebyly schopné uspět v soutěživém prostředí. „Soutěživost je opakem tvořivosti. Škola budoucnosti musí být úplně jiná, musí to být místo podporující kreativitu," říká Keller, který se do Čech pravidelně vrací, aby vzdělával pedagogy lesních mateřských škol, ale také waldorfských mateřských škol.

Ve snaze podpořit týmy lesních mateřských škol ve vstupu do Rejstříku škol a školských zařízení máme v plánu také kurzy zaměřené na profesní kvalifikaci chůva a kurzy zaměřené na dovednosti ředitelů mateřských škol s ohledem na specifika lesních mateřských škol.

„Už čtyři roky máme Standardy kvality lesní mateřské školy, v nich doporučujeme optimální úroveň, které by měly jednotlivé školky dosáhnout. Můžou tak získat náš certifikát kvality, který je samozřejmě důležitou informací pro rodiče. Asi nejdůležitější částí hodnotícího procesu je rozhovor mentora s koordinátorem školky. Posuzujeme například, zda školka má svá vnitřní hodnotící kritéria, personální standardy, komunikaci s rodiči, kontrolní mechanismy – odkaz na stránky. Je to pro školky dobrovolné, ale chceme, aby si co nejvíce školek uvědomilo, že je to dobré splnit," říká Johana Passerin, členka rady ALMŠ, která se věnuje především oblasti vzdělávání pedagogů.
Součástí nabídky ALMŠ je proto možnost domluvit si individuální konzultaci či kontinuální mentoring ve školce. "Tato forma růstu kvality školky je čím dál vyhledávanější pro svoji účinnost, je to takové školení a podpora ušitá na míru,” říká Tereza Valkounová. "Bohužel nás školky se žádostí o konzultaci oslovují až ve chvíli, kdy řeší nějaký rozběhnutý problém. Ideální příležitostí k nastavení dobrého fungování je mentoring vedoucí k naplnění Standardů kvality nebo vstupu do školského rejstříku,” doplňuje Valkounová.

 

Pro členy Asociace lesních MŠ včetně rodičů z členských školek je vždy stanovena výhodnější cena kurzů. To je možné i díky podpoře Lesů ČR, a.s., které Asociaci lesních MŠ dlouhodobě podporují.

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se