LesníClass: A. WOITHE & S. OETER - Management kvality lesní MŠ

28.7.2016 9:30

Jak si vybudovat vědomý vztah k rizikům? Jak řídit tým a vypracovávat klíčové dokumenty? Přednáška bude velice cenná zejména v kontextu se Standardy kvality LMŠ, v nichž se nachází řada dokumentů týkajících se rizika.

Pro koho: pro pedagogy lesních MŠ a koordinátory. Na každé z přednášek je kromě účastníků Letní školy prostor pro 50 osob. Cena: 100 Kč členové Asociace lesních MŠ / 150 Kč nečlenové.

Toulcův dvůr v rámci Letní školy pro pedagogy LMŠ.

Přihláška zde

 

Vztah mezi průvodcem a dítětem je důležitější než prostory, ve kterých se o děti pečuje. Mateřské školy s pevným zázemím lze mnohem snáze regulovat, opatřit předpisy a kontrolovat. Naproti tomu přírodu a člověka nikdy nebude možné úplně ovládat či kontrolovat. Ani pomocí bezpečnostních předpisů. I proto budou rizika školky v lese vždy teoreticky vyšší než v běžné mateřské škole. Toto riziko je však opodstatněné a smysluplné. Nelze žít ani provozovat školku v absolutním bezpečí, bez rizik. Naopak přísné bezpečnostní předpisy ale nenaučí děti schopnosti hodnotit rizika. Děti v lesní mateřské škole se mohou naučit dobře rizika rozeznávat - díky vztahu s průvodcem. Obvykle menší počet dětí a vždy minimálně dva průvodci zajišťují vědomé pojetí rizika. Individuální odpovědnost dospělého je zde zřetelnější, dohled a péče je tedy někdy v lesní mateřské škole splnitelná snáze než v běžné mateřské škole. 


Lektoři budou při přednášce prezentovat téma rizika a jeho vyhodnocování jako základ pro dobře ošetřený provoz školky. Jak si vybudovat vědomý vztah k rizikům? Jak řídit tým a vypracovávat klíčové dokumenty? Přednáška bude velice cenná zejména v kontextu se Standardy kvality LMŠ, v nichž se nachází řada dokumentů týkajících se rizika. Díky přednášce zjistíte, že BOZP a krizový plán nejsou strašidla, ale užiteční pomocníci! 
Siegfried Oeter pracoval je uznávaný výchovný poradce na řadě míst; souběžně si zvyšoval kvalifikaci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a jako case manažer v oblasti péče o dítě. Spolu se svou partnerkou Anjou Wointhe založil organizaci  Kitaberatung.com, ve které poskytují  konzultační služby školkám po celém Německu, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), a působí jako poradce mateřských škol a státních orgánů při řešení otázek vývojových koncepcí, řízení kvality, financí a provozních nákladů. Zákony a způsoby vyřizování povolení k provozování se v jednotlivých spolkových zemích značně liší. Vzhledem k tomu, že působí jako poradce v různých zemích, zná všechny možnosti a alternativy, které jsou v Německu k dispozici.

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se