Lesní chůva: dvoudenní přípravný kurz ke zkoušce - ZRUŠENO

11.3.2023 10:00 - 12.3.2023 17:00

Přípravný kurz pro průvodce - nepedagogy v LMŠ, který je připraví na zkoušku k získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ALMŠ pořádá přípravný kurz pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje např. k práci nepedagogického pracovníka v lesní MŠ.

Kurz je rozdělen do tematických bloků:

  • bezpečnost při práci s dětmi,
  • pedagogika a psychologie, 
  • pracovněprávní vztahy.

Kurz nezahrnuje školení první pomoci ani samotnou zkoušku.

Po předchozích  zkušenostech zdůrazňujeme doporučení absolvovat kurz první pomoci jako nevyhnutelnou součást příprav na zkoušku. Z našich zkušeností můžeme doporučit zážitkový kurz první pomoci ZDrSEM Mama, přihlásit se můžete zde 

 

O lektorkách:
Martina Březinová je ředitelkou a průvodkyní v LMŠ Lesmír a LK Lewandulka v Liberci. Je členkou Skupiny pro kvalitu, poradního orgánu ALMŠ, lektoruje kurzy o lesních školkách a práci se dřevem s dětmi, konzultuje. V roce 2012 dokončila doplňkové pedagogické studium Speciální pedagogika, obor Etopedie. V roce 2020 absolvovala Svatojánskou kolej, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.  Od roku 2012 jezdí pravidelně na waldorfské letní akademie pro předškolní vzdělávání v Semilech, kde čerpá sílu a inspiraci pro svou práci s dětmi.
Miluje děti, knihy, přírodu, divadlo, dobré filmy, pohyb. Ráda zahradničí, plete, vaří, maluje, šije, pracuje se dřevem, cvičí a přetváří staré věci na nové. Zajímá se o pedagogiku a její směry, alternativní medicínu, permakulturu, psychologii, ekologii a člověka. Práce v lesní mateřské školce je její splněný sen. 

Mgr. Tereza Vavrečková se činnosti kolem dětí věnuje od roku 2004, kdy začala studovat obor fyzioterapie na 2. LF UK v Praze. Již během studia se věnovala pohybu dětí a to ji zůstalo i po škole. Po narození vlastních děti došlo k vnitřnímu přerodu a potřebě založit místo, kde mohou být šťastné děti, pedagogové i rodiče. Nejdříve převzala dětský klub, který měl sídlo v domě. Poté založila lesní klub a následně lesní mateřskou školu Jaata v Dolních Chabrech a lesní mateřskou školu Vhaaji v Ďáblicích. Každá školka je jiná, ale něco je přesto spojuje - jistota, důvěra a bezpečí pro děti. Inspirací pro Terezu byla Montessori pedagogika, která je součástí dětského klubu. Lesní školky se již inspirovali waldorfskou a přírodní pedagogikou. Tereza prošla řadou kurzů, které obohatily nejen ji ale i její školky - např. přírodní pedagogika s R. Hettichem, intuitivní pedagogika s T. Pedrolim, intuitivní hry s J. Ahlbomem a P. Živým, kurzem Respektovat a být respektován. V roce 2021 se stala členkou Skupiny pro kvalitu Asociace lesních MŠ. Kromě vedení školek a průvodcování se věnuje ještě horokroužkům a jiným pohybovým aktivitám s dětmi do 15 let.

 

Termín konání: 11. - 12. 3. 2023, sobota 10 - 18 hod., neděle 9 - 17 hod.  

Místo konání: LMŠ Stromík v Pozořicích u Brna (mapa).

LMŠ nabízí možnost přespání (karimatka a vlastní spacák  s sebou).

Cena: 2 390 Kč pro členy ALMŠ / 2 990 Kč pro ostatní      

Přihlásit se můžete zde.
Přihlašte se prosím do 10. 2. 2023. Pokud do té doby nebude naplněna minimální kapacita kurzu, je možné, že seminář bude zrušen. Přihlásit se lze pouze na kurz, pouze na zkoušku, či na obojí. 

 

Informace o zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)
Zkouška je zaměřena na tři hlavní oblasti: první pomoc a zdravověda, pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy. Další informace o zkoušce naleznete zde. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou. 
Závěrečná zkouška není součástí kurzu. Nicméně Škola lesem pro Vás v Brně našla organizaci, u níž lze zkoušku absolvovat: Filiánek. Absolventi přípravného kurzu Lesní chůva se můžou přihlásit na zkoušku v termínu čtvrtek - pátek, 20.- 21. 4. 2023, případně využít jakýkoliv jiný termín. Cena zkoušky je 6000 Kč. Kontaktní osobou k organizaci zkoušky je paní Jana Benešová, benesova@filianek.cz, 728 652 335. Informace k přihlášení na zkoušku najdete zde.

Filiánek zároveň nabízí absolventům kurzu první pomoci přípravu na zdravotnickou část zkoušky formou 2 - 3 hodinového semináře v rámci jejich kurzu v termínu 25. - 26. 3. 2024 (přihláška, do poznámky uvést, že se přihlašujete jen na zdravotnickou část a nácvik resuscitace). Zdravotnická příprava na zkoušku není náhradou plnohodnotného kurzu první pomoci. 

 

Doplňující informace:
Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kurzu a složením zkoušky. Na kurz Vám může přispět Úřad práce. Jeho výsledek - získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení školní docházky“ (kód: 69-017-M) je stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí. 
Pozor, pouze Chůva pro děti do zahájení školní docházky opravňuje držitele kvalifikace k práci nepedagogického pracovníka s kvalifikací k práci v lesní MŠ dle vyhlášky o předškolním vzdělávání. Ostatní dvě, tedy Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) tuto podmínku nesplňují a nejsou pro práci v lesní MŠ dostatečné.

 

Storno podmínky Školy lesem najdete zde.

Pro více informací se můžete obrátit na Zuzanu Knap (zuzana.knap@lesnims.cz). 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se