Program

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

6. - 7. 10. 2017

Lektor: Johana Passerin
Téma: Úvod do semináře

Lektor: Pavlína Vašátová, www.silnestranky.cz
Téma: Proč a jak vést lesní školku podle talentu, silných stránek a v souladu se svými hodnotami.
Co to je talent a proč bez jeho maximální využití máte jen minimální šanci na úspěch. Jak objevit svůj talent a transformovat ho do silných stránek. Proč je důležité umět pojmenovat své hodnoty a jak na to. Jak vést svůj pracovní tým v souladu s talentem a osobními/týmovými hodnotami. Proč musíte znát nejdříve sami sebe, abyste mohli maximálně rozvíjet děti ve školkách. Důležitost pochopení vlastních silných a slabých stránek v pracovním týmu, v rodině, atd.  Příklady konkrétních využití talentů při vedení organizace a/nebo v běžném životě."

Lektor: Dominka Špačková, www.dominika.cz
Téma: Základy podnikání, specifika podnikání v oblasti školek, jeho udržitelnost
Pojďme se spolu bavit o věcech, které milující lidi, co zakládají školky na začátku nenapadnou, protože se soustředí na děti a tvorbu prostředí, které dětem dovoluje se rozvíjet. O 4 fázích podnikání, co v které fázi nedělat, abyste se zbytečně netrápili, neivestovali zbytečně čas a energii do zbytečných aktivit a také 5 pilířích na kterých podnikání stojí (a to marketing, prodej, finance, péče o zákazníka a vytváření hodnot pro zákazníka). Na začátku se budu věnovat tomu proč o školce neuvažovat jen jako o prostředí pro děti, ale také jako o byznysu. Když se to naučíte teď ušetříte si mnoho bolesti a bezesných nocí.


17. - 18. 11. 2017

Lektor - Petr Jasinski, www.kurzykomunikace.cz
Téma:  Prezentační dovednosti I.                              
Prakticky zaměřený workshop na zbavení se trémy při veřejném projevu, ovládnutí řeči těla (pevný postoj, oční kontakt, správná gestikulace rukou), práci se svým hlasem (tempo, pauzování, důrazy, zbavení se „hmmm“), zaujetí publika zajímavým otvírákem a udržení jeho pozornosti, jak vyvolat očekávanou reakci na konci své prezentace či jednání.

Lektor: ing. Pavla Štindlová
Téma: Pracovně-právní a účetní minimum
Účastníci se během semináře seznámí např. s náležitostmi DPP, DPČ, pracovní poměru, nepravidelnou pracovní dobou, zkrácenými úvazky, přesčasy, odvody na soc. a zdrav. pojištění, o diskriminaci zaměstnanců – za stejnou práci stejná mzda, o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (pracovní úrazy Kooperativa), dobrovolnících, o přípravě dokladů k zaúčtování, školkovném x členské příspěvky, tvorbě rozpočtu, cashflow, o dotacích –jejich čerpání, odděleném účtování, vykazování, aj.

Lektor: ing. Markéta Ubíková, www.ubikova.cz
Téma: Smart koordinátor/ka
Během kurzu se naučíte, jak efektivně a rychle najít informace, jak si informace nejlépe uložit, získáte přehled o nástrojích komunikace (email, mobilní a webové aplikace), naučíte se efektivně používat elektronický kalendář, seznámíte se s aplikacemi pro spolupráci, získáte základy bezpečného chování na internetu, získáte tipy na užitečné aplikace pro tvorbu obsahu - web, formuláře, prezentace, obrázky, plakáty, videa.


9. - 10. 2. 2018

Lektorka: Alena Laláková
Téma: Sebepéče v roli leadera

Kde jsou naše vnitřní zdroje? Jaké jsou stresové pozice?  Kdy je uplatňujeme? Máme rozpoznané vlastní sebezáchovné rámce chování?  Jak být v souladu sám se sebou? To jsou hlavní okruhy, kterými se budeme v rámci tématu sebepéče zabývat. Využijeme k tomu techniky sochání a narativní terapie.
Ve všech lidských bytostech se v každý moment jejich života odehrává hra, které se účastní všech osm částí. Dalo by se říci, že platí rovnice: tělo + mozek + smysly + emoce + interakce + výživa + kontext + duše = SELF. Můžeme o jednotlivých částech diskutovat a zkoumat je, vždy ale tvoří celek. 

Lektor - RNDr. Naděžda Johanisová, PhD.
Téma: Ekologická a alternativní ekonomie
Lektorka z Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně bude přednášek o ekologické a alternativní ekonomii, dobrovolné skromnosti a podobných tématech. V rámci semináře se stručně seznámíte se základními kritikami myšlení ekonomie středního proudu a s některými ekonomickými přístupy, vycházejícími z demokratických rozhodovacích procesů, vztahu k místu, částečně netržních přístupů a tzv. trojitého zisku (finančního, environmentálního a společenského).


20. - 21.4. 2018

Lektor - Petr Jasinski, www.kurzykomunikace.cz
Téma:  Prezentační dovednosti II.                              
Prakticky zaměřený workshop na přesvědčivou argumentaci v řeči, strukturování přednášek a prezentací pro maximální efekt, základy prezentování u tabule či z počítače, interaktivní práce s publikem a řízení atmosféry, techniky zvyšování zapamatovatelnosti.

Lektor - Petr Machálek
Téma: Negrantový fundraising
Dozvíte se o výhodách a nevýhodách jednotlivých fundraisingových metod, získáte základy individuálního a firemního fundraisingu, budete vědět jak oslovit dárce, jak sestavit dobrý fundraisingový dopis nebo mail, co je to on-line fundraising a crowdfunding, s čím jít na schůzku s potenciálním firemním dárcem, jak vytvořit fundraisingovou strategii.

 

4. - 5. 5. 2018

4. 5. 2018 Lektor - Tomáš Hajzler, www.tomashajzler.com
Téma:  Jak vybudovat svobodnou firmu? Jak vést sebe sama a tým? Peníze nebo život? Leadership, svoboda v práci, zodpovědná firma
O co v životě jde? Antická koncepce dobrého života. Je ho možné ho žít v dnešní konzumní společnosti? Pokud ano, jak? A jak ho žít v organizaci? Jak budouvat na začátku 21.století organizace tak, aby byly uvnitř svobodné a navenek zodpovědné?

5. 5. 2018
Závěrečné prezentace studentů 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

2. a 3. 12. 2016

Lektor:  ing. Martin Chmelař, Jan Krchňák, www.rainfellows.cz  
Téma: Spolupráce, strategický rozvoj, společné učení, práce s informacemi
V prvním dni s RainFellows se společně podíváme na to, jak do každodenní práce týmu zabudovat společné učení a zlepšování. Prožijeme si to ve hře s Legem, vyzkoušíme si zpětné zhodnocení, u níž se pozastavíme i nad týmovými hodnotami a nakonec si řekneme, kdo co potřebuje a nabízí a jak si můžeme vzájemně pomoct, naučíme se jak uvést nabyté informace do praxe.

Lektor: Dominika Špačková, www.dominika.cz
Téma:  Základy podnikání, specifika podnikání v oblasti mateřských škol, jeho udržitelnost
Pojďme se spolu bavit o věcech, které milující lidi, co zakládají mateřské školy na začátku nenapadnou, protože se soustředí na děti a tvorbu prostředí, které dětem dovoluje se rozvíjet. O 4 fázích podnikání, co v které fázi nedělat, abyste se zbytečně netrápili, neivestovali zbytečně čas a energii do zbytečných aktivit a také 5 pilířích na kterých podnikání stojí (a to marketing, prodej, finance, péče o zákazníka a vytváření hodnot pro zákazníka). Na začátku se budeme věnovat tomu proč o mateřské škole neuvažovat jen jako o prostředí pro děti, ale také jako o byznysu. Když se to naučíte teď ušetříte si mnoho bolesti a bezesných nocí.

 

3. a 4. 2. 2017

Lektor - ing. Martin Chmelař, www.rainfellows.cz
Téma:  Lidé v týmu. Role lídra. Jak vybudovat a vést produktivní tým.              
Řekneme si jakým způsobem můžeme jako lídři efektivně spoluvytvářet produktivní tým, v němž se lidé cítí bezpečně, věří si a mohou veškerou energii zaměřit na práci a spolu-tvoření. To vše v kontextu tzv. Kmenového vůdcovství.

Lektor - ing. Michal Martoch, www.silnestranky.cz
Téma: Proč a jak vést lesní MŠ podle talentu, silných stránek a v souladu se svými hodnotami. Co to je talent a proč bez jeho maximální využití máte jen minimální šanci na úspěch. Jak objevit svůj talent a transformovat ho do silných stránek. Proč je důležité umět pojmenovat své hodnoty a jak na to. Jak vést svůj pracovní tým v souladu s talentem a osobními/týmovými hodnotami. Proč musíme znát nejdříve sami sebe, abychom mohli maximálně rozvíjet děti. Důležitost pochopení vlastních silných a slabých stránek v pracovním týmu, v rodině atd.  Příklady konkrétních využití talentů při vedení organizace a/nebo v běžném životě.

Lektor - Petr Jasinski, www.kurzykomunikace.cz
Téma:  Prezentační dovednosti I.                              
Prakticky zaměřený workshop na zbavení se trémy při veřejném projevu, ovládnutí řeči těla (pevný postoj, oční kontakt, správná gestikulace rukou), práci se svým hlasem (tempo, pauzování, důrazy, zbavení se „hmmm“), zaujetí publika zajímavým otvírákem a udržení jeho pozornosti, jak vyvolat očekávánou reakci na konci své prezentace či jednání.

 

31. 3. a 1. 4. 2017

Lektorka - ing. Markéta Ubíková, www.ubikova.cz
Téma: Smart koordinátor/ka
Během kurzu se naučíte, jak efektivně a rychle najít informace, jak si informace nejlépe uložit, získáte přehled o nástrojích komunikace (email, mobilní a webové aplikace), naučíte se efektivně používat elektronický kalendář, seznámíte se s aplikacemi pro spolupráci, získáte základy bezpečného chování na internetu, získáte tipy na užitečné aplikace pro tvorbu obsahu - web, formuláře, prezentace, obrázky, plakáty, videa.

Lektor: Naděžda Šlachtová
Téma: Pracovně-právní a účetní minimum
Lektorka Vás seznámí se základy účetnictví a pracovního práva, které by měl koordinátor znát pro dobré finanční plánování a cash flow (př. DPP, DPČ, HPP, odvody, dovolená, pracovní neschopnost, cestovní náhrady, kumulace zisku, školkovné vs.členské příspěvky, slevy na dani).

Lektor - Petr Jasinski, www.kurzykomunikace.cz
Téma:  Prezentační dovednosti II.                              
Prakticky zaměřený workshop na přesvědčivou argumentaci v řeči, strukturování přednášek a prezentací pro maximální efekt, základy prezentování u tabule či z počítače, interaktivní práce s publikem a řízení atmosféry, techniky zvyšování zapamatovatelnosti.

 

2. a 3. 6. 2017

Lektor: ing. Markéta Ubíková, www.ubikova.cz
Téma: Reprezentace, propagace                                                                                                
Během tohoto kurzu se budeme věnovat zásadám propagace a reprezentace obecně, propagaci přes media (webové stránky a sociální sítě) a komunikaci s cílovou skupinou, rodiči, veřejností, úřady a politiky.

Lektor: Mgr. Petr Machálek, www.petrmachalek.cz
Téma: Negrantový fundraising             
Dozvíte se o výhodách a nevýhodách jednotlivých fundraisingových metod, získáte základy individuálního a firemního fundraisingu, budete vědět jak oslovit dárce, jak sestavit dobrý fundraisingový dopis nebo email, co je to on-line fundraising a crowdfunding, s čím jít na schůzku s potenciálním firemním dárcem a jak vytvořit fundraisingovou strategii.

 

22. a 23. 9. 2017    


Závěrečné prezentace účastníků, mentoring a sdílení.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se