Podmínky účasti

Požadavky na účastníka

  • Koordinátor lesní MŠ, která je členskou organizací Asociace LMŠ.
  • Minimálně roční zkušenost s vedením LMŠ.
  • Popis LMŠ v rozsahu 1 normostrana (upřesňující informace v přihlášce)
  • Akceptace podmínek účasti

 

Podmínky účasti

  • 70% účast (hodinová dotace celé programu je 80 hodin, účastník musí absolvovat min. 56 hodin)
  • závěrečná prezentace účastníků

 

Splňujete-li výše uvedené požadavky a souhlasíte-li s podmínkami účasti, vyplňte registrační formulář zde (do 30. 7. 2017).O výběru účastníků rozhoduje:
- splnění požadavků na účastníka,
- termín podání přihlášky,
- účast v jiných vzdělávacích programech ALMŠ,
- členství v ALMŠ.

Předpokládaný termín vyhlášení seznamu účastníků: 15. 8. 2017

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se