HACCP

17.3.2020 10:00 - 17.3.2020 18:00

Hygiena stravování a tvorba HACCP pro všechny, kteří manipulují s potravinami pro děti.

Stále potřebný seminář na téma HACCP - systém sledování kritických bodů bezpečnosti potravin vedený zkušenou odbornicí je opět tu!

Seminář ocení všechny lesní kluby, či lesní MŠ, které aktuálně neprovozují školní stravování.

Seminář je určen pro zájemce, kteří se orientují v základech problematiky, ostatním doporučujeme alespoň pročíst podklady k HACCP, které jsou v Infobalíčku (kapitola 11, zejm. 11.2 a související přílohy).Cílem semináře je vyjasnit jednotlivé pojmy a prohloubit znalosti účastníků v systému HACCP (plný i zjednodušený systém HACCP), hygienického minima a zásad správné praxe (výrobní a hygienické). Důraz bude kladen na praktické situace - možnosti řešení v „lesních podmínkách“ na základě použití správného principu. Seminář zohlední případné změny vyhlášky 107/2005 Sb.

 

 • Absolvent získá certifikát o absolvování odborného semináře, čímž naplní svou povinnost dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/200 Sb. (je nezbytné, aby tato osoba následně proškolila další členy týmu, nebo aby i další osoby prošly školením).
 • Absolvent semináře bude schopen vypracovat a hodnotit systém HACCP svého lesního klubu/MŠ a argumentovat, proč dělá věci tak jak je dělá a ne jinak. 
 • Absolvent získá v elektronické formě příručku zásad dobré praxe.

 

Konkrétně budou probírány tyto oblasti:

Hygienické minimum:

 • druhy nebezpečí (jací činitelé mohou způsobit onemocnění strávníků a možné způsoby ochrany),
 • bezpodmínečně nutné požadavky hygieny,
 • co je bezpečný pokrm,
 • jaké zásady je třeba dodržovat, aby nedošlo k onemocnění strávníků (požadavky osobní a provozní hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe).

Systém HACCP:

 • rozdíl mezi tzv. plným a zjednodušeným systémem HACCP, resp. zavádění systémů založených na principech HACCP
 • základní principy systému HACCP (a jejich praktické využití),
 • postupy zavádění systému HACCP,
 • ověřování systému HACCP.

 

Ing. Lucie Janotová, Ph.D., lektorka a poradkyně
Problematice bezpečnosti potravin se začala věnovat v roce 2004 v rámci doktorského studia oboru Technologie potravin na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. K prohloubení svých znalostí absolvovala řadu odborných kurzů a seminářů. Působila v poradenské společnosti, kde se zabývala legislativou, značením potravin a činnostmi souvisejícími s preventivními systémy bezpečnosti potravin. Nemalé zkušenosti má i s prováděním auditů systémů kvality a bezpečnosti potravin, s lektorskou a přednáškovou činností. V současné době se věnuje problematice bezpečnosti potravin jak v potravinářských firmách, tak ve stravovacích provozech. Své odborné znalosti zúročuje také při psaní odborných článků a další publikační činnosti.

 

Termín: 17. 3. 2020, 10:00 – 18:00

Místo konání: Husova 5, Praha 1, mapa 

Cena: 1590 Kč pro členy, seminář je určen výhradně členům ALMŠ

Přihlášky: zde.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se