Přípravný kurz ke zkoušce na Chůvu

15.6.2018 10:00 - 16.6.2018 17:00

ALMŠ pořádá přípravný kurz pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje např. k práci nepedagogického pracovníka v lesní MŠ zařazené do školského rejstříku.

Obsah kurzu
Kurz je rozdělen do tematických bloků: bezpečnost při práci s dětmi, pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy. Kurz nezahrnuje školení první pomoci ani samotnou zkoušku.

 

Lektorky 
PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D. a Johana Passerin. 

  

Termín
15. – 16. 6. 2018, pátek 10 - 18 h, sobota 9 - 17 h. 

 

Místo konání 
Zahradní školka KuchyňkaKvětinářská, Praha 8 (mapa)
  

Přihlášky
Přihlašujte se, prosím, co nejdříve zde.  

  

Cena
2 000 Kč pro členy a příjemce Informačního servisu ALMŠ / 2 500 Kč pro ostatní.

 

Doplňující informace
Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kurzu a složením zkoušky. Na kurz Vám může přispět Úřad práce. Jeho výsledek - získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení školní docházky“  69-017-M je stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí.

Pozor, nejedná se o kvalifikací Chůva pro dětské koutky. Tato kvalifikace není pro práci v lesní MŠ dostatečná.

 

Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)
Není součástí přípravného kurzu. Pro ALMŠ ji zajišťuje Síť pro rodinu v termínech: 27. 7. a 3. 8. 2018. Cena je 4000 Kč pro členy ALMŠ a příjemce Informačního servisu ALMŠ, 5300 Kč pro ostatní. V případě zájmu o složení zkoušky se přihlaste zde.  

Zkouška je zaměřena na 3 hlavní oblasti: první pomoc a zdravověda, pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy. Další informace o zkoušce naleznete zde

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou. 

 

Kontaktní osoba: Martina Dvořáková

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se