Nenásilná komunikace II

26.10.2017 15:00

Kde vlastně násilí vzniká? Proč se k němu někdy uchylujeme? Jak tvořit harmonii ve vztazích okolo sebe a uvnitř sebe? Jak si zachovat integritu a lidskost ve vypjatých situacích? Kde hledat podporu? Jak ovlivnit narůstající konflikt? Jaké kompetence můžeme dětem předat, aby jim pomáhaly efektivně řešit konflikty?

Přežiti lidského druhu závisí na naší schopnosti rozpoznat, že naše dobro a dobro těch ostatních je ve skutečnosti jedno a to samé. ~ Marshall B. Rosenberg

Seminář je rozdělen na dvě části. Při prvním setkání se seznámíte s metodou Nenásilné komunikace a jejími základními pilíře. Osvojíte si základní dovednosti k vytváření podmínek pro úspěšné řešení konfliktů.

Druhá čás je věnována hlavně principům procesu empatického nasloucháni a role naslouchání v dialogu

Budete mít příležitost vyzkoušet si umění naslouchat sobě samému i v náročných situacích. Získáte rady, jak se orientovat v konfliktu, a návody na trénink a řešení situací s dětmi, partnerem a v práci.

Metodu nenásilné komunikace rozvinul Marshall B. Rosenberg. Je založená na naslouchání sobě a partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity své i druhých. Pomáhá překonávat navyklé vzorce, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na úctě a spolupráci.

O lektorce:

Marie Rumlenová vystudovala obor kulturologie na FF UK. Studovala herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Deset let se věnovala vedení kreativních programů pro rodiče s malými dětmi. Nyní působí jako lektorka seminářů komunikace a osobního rozvoje. Studuje aromaterapii a psychofonetiku - metodu terapie a seberozvoje pomocí gest a hlásek. Propojuje práci s tělem a vůní v koučování jednotlivců, skupin a týmů. Třetím rokem pracuje jako týmová supervizorka pro Asociaci lesních MŠ

Termín konání: 26. října, od 15 do 18h. Doporučujeme účast na obou částech semináře, zároveň ale nevylučujeme možnost účastnit se pouze jedné části.

Místo konání: Šmilovského 8, Praha 2 – Vinohrady

Cena: 700 Kč za oba semináře pro členy ALMŠ, včetně vznikajících iniciativ a subjektů využívajících informační servis ALMŠ / 1300 Kč pro ostatní

Přihlašovací formulář zde.

Kontaktní osoba: Martina Dvořáková, martina.dvorakova@lesnims.cz 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se