Přírodní pedagogika

<  Zpět na výpis

VÍCE HLEDEJTE V LEVÉM MENU!

 

Pedagogická práce v přírodě má svá specifika a vyžaduje, aby průvodce/pedagog byl připravený a dokázal zvolit vhodné prostředí, měl určité minimální přírodovědné, pedagogické a psychologické znalosti. Nestačí prostě děti odvést do lesa a očekávat, že tím je zajištěno vzdělávání. V ČR zatím není možnost systematicky studovat didaktiku pedagogické práce v přírodě. 

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům, kteří již nějakou zkušenost se vzděláváním dětí v přírodě mají, porozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry. Účastníci se budou zabývat řemesly, základy didaktiky biologie, přírodovědy, geologie a zopakují si základní znalosti o lese a přírodě. Nebudou chybět hry, příběhy a písně.

 

Průřezová témata:

  • Praktické a metodické kompetence v lesní a přírodní pedagogice
  • Práce ve skupinách a samostudium
  • Výměna zkušeností mezi účastníky, sdílení dobré praxe
  • Sebepoznávání a učení se sebepozorováním
  • Bytí ve svém středu. Příroda jako prostředek proti stresu. Zkoušení a zažívání metod spojených s přírodou.
  • Rozdíly mezi prací uvnitř a venku
  • Reflexe - co je použitelné pro práci s dětmi a co pro práci s dospělými? Co se hodí pro jakou věkovou skupinu
  • Doprovázení při dalším rozvoji přírodněpedagogických projektů a plánů

 

Přírodní pedagogika je obor rozšířený zejména v Německu, odkud pochází i lektor celého cyklu RUDOLF HETTICH. Zabývá se fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních herních prostor, vedoucí svobodného vzdělávacího zařízení neziskové org. Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel.

 

Přednášky probíhají v němčině, tlumočení zajištěno.

Kurz je určen pro 22 účastníků.

Absolventi obdrží po absolvování certifikát „Wald- und Naturpädagogik im Kindergarten” a také české osvědčení o absolvování vzdělávacího projektu.

 

Přihlášky: zde

 

Místo konání:

ročník 2016/2017: Praha a okolí
ročník 2017/2018: Hájenka Pozořice, Brno - venkov
ročník 2018/2019: Praha a střední Čechy, více informací v levém menu
ročník 2019/2020: Loutí, Rabyně, Středočeský kraj

 

Více informací naleznete v levém menu. V případě dalších dotazů kontaktujte produkční Martinu Dvořákovou

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se