Asociace lesních mateřských škol
Vítejte v rozcestníku lesních mateřských škol! Lesní mateřská škola je založena na myšlence "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů." Věříme, že pravidelný pobyt v přírodě může dětem dát plnohodnotnou přípravu do života. Děti i pedagogové čerpají nekonečnou inspiraci z přírody, která je každý den nová. Dobrodružství poznávání světa začíná.
Aktuality

Lesy ČR, s.p., podporují Asociaci lesních mateřských škol

11.10 2015
Školka blízká přírodě je vzdělávací cyklus akreditovaný MŠMT, který čerpá z praxe lesních mateřských škol v České republice i v zahraničí. Je založen na principech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které zaručuje plnohodnotné předškolní vzdělávání podle platného kurikula a v souladu s přírodou. V rámci vzdělávacího cyklu jsou...


05.09 2015
"JURTA NA JEDNÉ LODI"  Asociace lesních MŠ byla přizvána ke spolupráci na Konferenci "Jurta na jedné lodi" aby společně s Jurta Děčín o.p.s prosazovala právo dětí na vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. Konference je vyvrcholením projektu Jurty Děčín o.p.s "Ze školky do přírody - Zvyšování kompetencí pedagogů MŠ v...