Pro členy

ALMŠ propojuje lesní školky, tedy lesní mateřské školy a kluby a další zájemce o předškolní vzdělávávání v přírodě z celé České republiky. Vyjednává podmínky pro vzdělávání venku a proto, čím více má členů, tím je silnější a lépe reaguje na jejich potřeby. 


V rámci členství mohou lesní školky čerpat zejména následující výhody: 

 • ALMŠ prosadila lesní mateřské školy do školského zákona a zajistila jim finanční podporu od státu. Dále vyjednává související legislativu jak pro LMŠ i lesní kluby a sleduje, co se děje, a včas reaguje na potenciální ohrožení (zákon o myslivosti, stavební zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví atp.). 
 • ALMŠ vytvořila a průběžně aktualizuje Infobalíček - online platformu poskytující veškeré základní informace, šablony a vzory dokumentů nezbytné k založení a provozu lesní školky. Infobalíček šetří čas, peníze, energii i starosti. Najdete v něm vše potřebné na jednom místě.
 • ALMŠ pečuje o kvalitu lesních školek a buduje jejich dobré jméno. Vytvořila Standardy kvality, školky se podle nich mohou nechat certifikovat a ukázat tak rodičům a okolí, co znamená jejich každodenní práce.
 • ALMŠ poskytuje členům konzultace malého rozsahu zdarma (prostřednictvím emailu a telefonu) a na sociální síti zřídila uzavřenou skupinu, kde se mohou členové ptát a diskutovat v bezpečném prostoru. 
 • ALMŠ se spojuje se subjekty podobných zájmů v ČR i zahraničí a upevňuje tím pozici lesních mateřských škol ve vzdělávacím systému. Ze zahraničí přináší dobrou ověřenou praxi respektovanou úředníky a politiky. 
 • ALMŠ vydává 11x v roce newsletter Lesní zprávy. K jejich odběru se můžete přihlásit zde
 • ALMŠ analyzuje potřeby členských organizací na základě legislativního vývoje v ČR, zpětnovazebních dotazníků, výsledků certifikací a kontrol ČŠI.
 • ALMŠ pořádá 4x ročně Slet - členskou schůzi, která nabízí unikátní možnost osobního setkání a sdílení zdarma vždy v některé z členských školek.
 • ALMŠ spravuje webové stránky lesnims.cz, prezentuje zde své členy a v členské sekci jim poskytuje informace potřebné pro provoz lesní školky: 
  - odkazy na legislativu nezbytnou pro založení a provoz lesní školky,
  - novinky z legislativy,
  - Infobalíček (viz výše),
  - pravidelně aktualizovaný přehled grantových příležitostí,
  - pravidla nakládání s osobními údaji v lesních MŠ a klubech.
 • ALMŠ poskytuje členským organizacím další služby a vzdělávání za zvýhodněné ceny. Na kurzech mohou členové uplatnit přednostní právo, některé kurzy jsou určeny výhradně členům. Všechny akce je možné najít také v Kalendáři akcí

Členské výhody v kostce - dokument ke stažení

 

JAK SE STÁT ČLENEM? 
Členy ALMŠ se podle stanov mohou stát fyzické i právnické osoby. Člen může být základní, certifikovaný (základní člen, který splňuje Standardy kvality tzn. prošel procesem certifikace a získal tím i hlasovací právo) nebo čestný. Pro získání členství je nezbytné získat dobrozdání od geograficky nejbližší členské lesní školky (bez ohledu na to, zda je to klub či mateřská škola). 

Chcete-li se stát členem ALMŠ, následujte tyto kroky: 

 1. Zaregistrujte se na webových stránkách ALMŠ a vyplňte své údaje. 
 2. Vytvořte profil své již fungující nebo zakládané školky. Profil bude až do schválení Radou ALMŠ a zaplacení členského příspěvku neveřejný. 
 3. Na mapě lesních MŠ zjistěte, která členská školka je nejblíže místu, kde provozujete nebo plánujete provozovat svou školku. Zadejte adresu místa provozu a vyhledávač vám nabídne organizace zaregistrované v mapě v pořadí od nejbližší. U nejbližší organizace zkontrolujte v detailu školky, zda je organizace skutečně členská, a pozvěte zástupce této školky na návštěvu do vaší školky nebo na místo, kde ji plánujete založit. 
 4. Po návštěvě vyplní zástupce dobrozdání (Zprávu o návštěvě) a odešle ji Martině Dvořákové, která v ALMŠ pečuje o členy. Zprávu dále posoudí místní člen Skupiny pro kvalitu a předá ji se svým doporučením Radě ALMŠ, která má pravomoc zájemce o členství přijmout či odmítnout. 
 5. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dostane zájemce o členství emailem spolu s pokyny k platbě a pozvánkou na nejbližší členskou schůzi, kde je školka představena ostatním členům. 

V letech 2019 a 2020 činí členský příspěvek 6300 Kč pro základní a 5300 Kč pro certifikované členy. Členský příspěvek pro subjekty, které do ALMŠ vstoupí v září - listopadu, činí na daný kalendářní rok 4200 Kč. Vstoupí-li subjekt do ALMŠ v prosinci 2019, platí rovnou členský příspěvek na rok 2020. 

Než se stanete členem, můžete využívat Informační servis, který vám umožní čerpat stejné výhody jako mají členové ovšem bez možnosti účastnit se Sletů - členských schůzí. 

 

Více informací ze světa lesních mateřských školek najdete v našem profilu na Facebooku.

Chcete-li se na cokoliv ke členství zeptat, obraťte se na Martinu Dvořákovou

 

ALMŠ je financována z členských příspěvků, grantů, darů a sponzorských příspěvků. Chcete se podílet na naší činnosti? Neváhejte se ozvat.  

Kalendář akcí

 • Srpen 2020

  V tomto měsíci se žádné akce nekonají

 • Září 2020

  V tomto měsíci se žádné akce nekonají

 • Říjen 2020

  2/10 - 4/10 Práce s egem pedagoga

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se