Pro členy

Co je Asociace lesních mateřských škol? 
Asociace sdružuje přes 120 lesních mateřských škol a lesních klubů z celé České republiky. Naším dlouhodobým záměrem je vytvoření kvalitního prostředí pro rozvoj nových lesních klubů a zlepšování těch stávajících. Připravujeme nové zájemce na náročný proces vytvoření kvalitní lesní mateřské školy. Intenzivně komunikujeme se státní správou a snažíme se zlepšit podmínky lesních mateřských škol i v rámci legislativy. Některým lesním MŠ pomáháme na cestě do Rejstříku škol a školských zařízení, která se jim v září 2017 otevřela. 

Vzděláváme a připravujeme spousty kvalitních seminářů a workshopů včetně každoroční Letní školy pro průvodce lesních MŠ a mezinárodní konference. Věnujeme se také rozšiřování povědomí o tom, co je dobrá a kvalitní školka pro veřejnost, prostřednictvím Standardů kvality.

 

Proč se stát členem Asociace lesních MŠ?

ALMŠ významně podporuje jak dobře zaběhnuté lesní MŠ a kluby, tak iniciativy a spolky. Začínajícím lesním MŠ nebo klubům pomáhá prostřednictvím informačního balíčku k založení a provozu lesní MŠ. Infobalíček obsahuje návodné postupy a vzorové dokumenty nezbytné k založení i provozu lesního klubu.

Provozujeme tyto webové stránky, které obsahují informace o vzdělávání předškolních dětí v blízkosti přírody. Součástí webových stránek je i mapa lesních klubů i lesních školek, a interní sekce určená výhradně členům.

Věnujeme se také vzdělávací činnosti. Pořádáme jednorázové semináře pro pedagogy lesních MŠ, rodiče, i veřejnost, dlouhodobé vzdělávací programy, mezinárodní konference, zahraniční exkurze. Právě připravujeme rekvalifikační kurzy pro chůvy. Členské organizace mají na všech našich akcích výhodnější podmínky. Každoročně pro naše členy pořádáme Letní školu pro pedagogy lesních MŠ. Pouze členové ALMŠ mají na Letní škole garantované místo. A také pouze členové mají možnost účastnit se valných hromad ALMŠ, tzv. Sletů, a to čtyřikrát do roka.

Každý měsíc rozesíláme newsletter s nejpodstatnějšími novinkami, legislativními a grantovými aktualitami, kalendářem akcí a inspirativními nápady a informacemi. 

 

Jak vstoupit do Asociace lesních mateřských škol?
Členy ALMŠ se mohou stát fyzické i právnické osoby. Máte-li zájem o vstup do Asociace lesních MŠ, zaregistrujte se (Stát se členem). Vyplňte profil lesního klubu, nebo i školky, která ještě nevznikla. Po registraci na webu obdržíte uvítací email.

 

Jak se stát členem ALMŠ?
Řádnými členy ALMŠ jsou pouze lesní kluby a LMŠ se statutem základní, certifikovaný nebo čestný člen. Pro základní členství v ALMŠ je třeba splnit tyto kroky:

  • Registrace na webových stránkách ALMŠ (www.lesnims.cz: +Stát se členem), vyplnění profilu klubu či mateřské školy. Profil bude až do schválení člena Radou ALMŠ a zaplacení členského příspěvku neveřejný.
  • Získání dobrozdání od geograficky nejbližšího členského klubu nebo členské mateřské školy (Zpráva o návštěvě). Jaká je geograficky nejbližší členská organizace zjistíte na mapě lesních MŠ. Zadáte svou adresu, ve filtrech zaškrtnete členské LMŠ a kluby a vyhledávací mechanismus Vám nabídne členské organizace v pořadí od nejbližší. Pozvete na návštěvu zástupce této organizace, který vyplní Zprávu o návštěvě a odešle ji na martina.dvorakova@lesnims.cz. Zprávu zhodnotí místní zástupce Skupiny pro kvalitu ALMŠ. Na základě jeho doporučení členství ne/schválí Rada ALMŠ. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí mezi členy ALMŠ dostane zájemce o členství emailem, spolu s pozvánkou na nejbližší členskou schůzi, kde je školka pasována na člena.
  • Úhrada členského poplatku. Výše členských příspěvků pro rok 2019 je 6300 Kč pro základní členy a 5300 Kč pro certifikované členy. Členský příspěvek pro členy, kteří vstoupí do ALMŠ od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019, činí 4200 Kč. Vstoupí-li subjekt do ALMŠ v prosinci 2019, platí rovnou členských příspěvek na rok 2020 (v roce 2020 následně zaplatí případný doplatek k výši členského příspěvku, který schválí členská schůze na začátku roku 2020). Podklady k úhradě naleznete v členské sekci, noví členové budou vyzváni k úhradě emailem.

 

Jak se základní člen stane členem certifikovaným členem ALMŠ?

Certifikovanými členy nazýváme lesní kluby a školky, které prošly certifikací a splnily Standardy kvality. V roce 2018 jejich počet dosáhl 31!

 

Jak získat Informační servis nebo Infobalíček?

Nečlenské subjekty si mohou do doby, než se stanou základními členy, platit Informační servis za služby ve stejném rozsahu jako dostávají členové. V rámci Informačního servisu se profil LK či LMŠ zobrazí na mapě na stránkách ALMŠ (www.lesnims.cz) a LK či LMŠ získá přístup do členské sekce - k Infobalíčku, grantům, zprávám z legislativy atd. Předplatitelé Informačního servisu se nemohou účastnit Sletů, členských schůzí ALMŠ.

Cena za Infromační servis pro rok 2018 je 1 190 Kč/měsíčně vč. DPH. Dobu, po jakou chcete službu využívat určujete sami, minimální objednávka jsou 2 po sobě jdoucí měsíce. Podklady k platbě pošleme na vyžádání.

Subjekty, které si uhradí Informační servis, se registrují na webových stránkách ALMŠ (www.lesnims.cz). Po uhrazení poplatku a vyplnění profilu klubu či mateřské školy budou zobrazeni na mapě LK a LMŠ, a bude jim zpřístupněna členská sekce.

 

Zajímáte se o novinky ze světa lesních mateřských škol?
Navštivte prosím náš Facebook.

 

Hledáte informace o vzdělávacích akcích pro pedagogy?
V sekci Vzdělávání naleznete více informací.

 

Potřebujete aktuální přehled lesních klubů a lesních MŠ?
Připravili jsme Mapu lesních mateřských škol.

 

Hledáte spolupracovníky?
Pro to je určená sekce Sháním/ Nabízím.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se