Pro členy

ALMŠ propojuje lesní školky, tedy lesní mateřské školy a kluby a další zájemce o předškolní vzdělávávání v přírodě z celé České republiky. Vyjednává podmínky pro vzdělávání venku a proto, čím více má členů, tím je silnější a lépe reaguje na jejich potřeby. 


V rámci členství mohou lesní školky čerpat zejména následující výhody: 

 • ALMŠ prosadila lesní mateřské školy do školského zákona a zajistila jim finanční podporu od státu. Dále vyjednává související legislativu jak pro LMŠ i lesní kluby a sleduje, co se děje, a včas reaguje na potenciální ohrožení (zákon o myslivosti, stavební zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví atp.). 
 • ALMŠ vytvořila a průběžně aktualizuje Infobalíček - online platformu poskytující veškeré základní informace, šablony a vzory dokumentů nezbytné k založení a provozu lesní školky. Infobalíček šetří čas, peníze, energii i starosti. Najdete v něm vše potřebné na jednom místě.
 • ALMŠ pečuje o kvalitu lesních školek a buduje jejich dobré jméno. Vytvořila Standardy kvality, školky se podle nich mohou nechat certifikovat a ukázat tak rodičům a okolí, co znamená jejich každodenní práce.
 • ALMŠ poskytuje členům konzultace malého rozsahu zdarma (prostřednictvím emailu a telefonu) a na sociální síti zřídila uzavřenou skupinu, kde se mohou členové ptát a diskutovat v bezpečném prostoru. 
 • ALMŠ se spojuje se subjekty podobných zájmů v ČR i zahraničí a upevňuje tím pozici lesních mateřských škol ve vzdělávacím systému. Ze zahraničí přináší dobrou ověřenou praxi respektovanou úředníky a politiky. 
 • ALMŠ vydává 11x v roce newsletter Lesní zprávy. K jejich odběru se můžete přihlásit zde
 • ALMŠ analyzuje potřeby členských organizací na základě legislativního vývoje v ČR, zpětnovazebních dotazníků, průzkumů, výsledků certifikací a kontrol ČŠI.
 • ALMŠ pořádá 4x ročně Slet - členskou schůzi, která nabízí unikátní možnost osobního setkání a sdílení zdarma vždy v některé z členských školek.
 • ALMŠ spravuje webové stránky lesnims.cz, prezentuje zde své členy a v členské sekci jim poskytuje informace potřebné pro provoz lesní školky: 
  - odkazy na legislativu nezbytnou pro založení a provoz lesní školky,
  - novinky z legislativy,
  - Infobalíček (viz výše),
  - pravidelně aktualizovaný přehled grantových příležitostí,
  - pravidla nakládání s osobními údaji v lesních MŠ a klubech.
 • ALMŠ poskytuje členským organizacím další služby a vzdělávání za zvýhodněné ceny. Na kurzech mohou členové uplatnit přednostní právo, některé kurzy jsou určeny výhradně členům. Všechny akce je možné najít také v Kalendáři akcí

Členské výhody v kostce - dokument ke stažení

Chcete-li se na cokoliv ke členství zeptat, obraťte se na Martinu Dvořákovou

Jako ochutnávku nabízíme členství na zkoušku na dva měsíce v rámci tzv. Informačního servisu

 

JAK SE STÁT ČLENEM? 
Členy ALMŠ se podle stanov mohou stát fyzické i právnické osoby. Člen může být základní, certifikovaný (základní člen, který splňuje Standardy kvality tzn. prošel procesem certifikace a získal tím i hlasovací právo) nebo čestný. 

Postup přijímání členů od 1. 12. 2020 

Krok 1. Přihláška do ALMŠ 
Registrace přes webové stránky www.lesnims.cz (Stát se členem) nebo emailem na martina.dvorakova@lesnims.cz.

Krok 2. Členství v ALMŠ
Na základě výzvy k platbě od zástupkyně ALMŠ uhradí zájemce členský příspěvek. Po zaplacení a schválení člena Radou se subjekt stává na daný kalendářní rok členem se všemi výhodami a povinnostmi (viz. Stanovy ALMŠ, bod 5.3). 

Krok 3. Uváděcí podpora v prvním roce členství
Nový člen bude po dobu max. 12 měsíců od začátku členství v ALMŠ doprovázen členkou Skupiny pro kvalitu (SpK). Člen bude podporován na setkáních v celkové délce max. 5 hodin. Setkání se mohou konat online i osobně. Mohou být i skupinová pro více nových členů najednou, kteří tak získají možnost seznámit se a blíže spolupracovat. Uváděcí podpora je nedílnou součástí prvního roku členství v ALMŠ.

3a) Úvodní setkání 
Novému členovi se ozve zástupkyně Skupiny pro kvalitu a domluví termín úvodního setkání. Zástupkyně SpK představí Sebehodnotící zprávu jako podklad k seznámení a vyjasnění potřebné podpory. Představí Infobalíček, členskou sekci webu lesnims.cz, Standardy kvality, doporučí semináře a další zdroje informací. Předpokládaná délka setkání je 1,5 hodiny. 

3b) Konzultace 
Nový člen může během prvního roku konzultovat se "svou" zástupkyní Skupiny pro kvalitu své otázky. Způsob a téma je dle dohody mezi školkou a členkou Skupiny pro kvalitu. Tato podpora nenahrazuje odbornou konzultaci, spíše prochází nastavení a fungování školky. Konzultaci předchází prostudování Infobalíčku a dalších zdrojů, které zástupkyně SpK doporučí předem, aby byla konzultace efektivní. Celková délka konzultací je max. 2 hodiny.

3c) Sebehodnotící konzultace po roce
Po prvním roce členství vyplní nový člen Sebehodnotící zprávu a konzultuje ji se "svou" zástupkyní Skupiny pro kvalitu. Pokud školka úspěšně směřuje k zahájení/pokračování v provozu a pracuje na sobě, pokračuje jí členství v ALMŠ (podmínkou je úhrada ČP na další kalendářní rok). Dostane další doporučení k fungování a k certifikaci dle Standardů kvality. Tím podpora v rámci prvního roku končí. Předpokládaná délka sebehodnotící konzultace je do 1,5 hodiny. Další konzultace lze individuálně domluvit (viz Služby ALMŠ). Pokud členka Skupiny pro kvalitu zjistí nedostatek, doporučí odbornou podporu (hospitace, seminář, konzultace aj.). Pokud je nedostatek vážný a člen nejeví vůli k jeho změně, dává na základě sebehodnotící zprávy podnět Radě ALMŠ, aby hlasovala o neprodloužení členství.

Krok 4. Představení nováčka členům ALMŠ
Nový člen se představí na nejbližším Sletu (členské schůzi ALMŠ). S sebou si vezme několik obrázků svého záměru nebo školky (příroda, místo pro zázemí, tým atd.) ve fyzické nebo elektronické formě. Nový člen obešle své představení také členským lesním klubům a LMŠ ve svém okolí (okolní školky je možné najít v mapě na webu lesnims.cz, způsob a členy k oslovení upřesní zástupkyně Skupiny pro kvalitu). Novému členovi ALMŠ doporučuje vzájemnou návštěvu s nejbližší členskou LK/LMŠ.

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2022

Optimální výše členského příspěvku pro rok 2022 je 12 900 Kč. 

Díky grantové podpoře Active Citizens Fund je možné plánovaný rozpočet pokrýt i s nižším členským příspěvkem, proto byl členský příspěvek 2022 pro nové členy odhlasován v rozpětí 6 900 Kč - 12 900 Kč, od září pak snížený v rozpětí 4 300 Kč - 8 040 Kč. Je na vašem uvážení a možnostech, jakou výši ČP v roce 2022 uhradíte. 

Pokud zatím nejste rozhodnuti, zda se stát členem ALMŠ, můžete si členství vyzkoušet využitím Informačního servisu. Umožní Vám čerpat nejzajímavější výhody členství, zejména přístup do členské sekce, vč. legislativních novinek a Infobalíčku.

 

LESNÍ ZPRÁVY - NEWSLETTER ALMŠ 

11x za rok přinášíme novinky ze světa lesních školek, můžete si je prohlédnout pod odkazy níže, nebo si je nechat zasílat do své emailové schránky

 

 ALMŠ je financována z členských příspěvků, grantů, darů a sponzorských příspěvků. Chcete se podílet na naší činnosti? Neváhejte se ozvat.  

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se