Pro členy

ALMŠ propojuje lesní školky, tedy lesní mateřské školy a kluby a další zájemce o předškolní vzdělávávání v přírodě z celé České republiky. Vyjednává podmínky pro vzdělávání venku a proto, čím více má členů, tím je silnější a lépe reaguje na jejich potřeby. 


V rámci členství mohou lesní školky čerpat zejména následující výhody: 

 • ALMŠ prosadila lesní mateřské školy do školského zákona a zajistila jim finanční podporu od státu. Dále vyjednává související legislativu jak pro LMŠ i lesní kluby a sleduje, co se děje, a včas reaguje na potenciální ohrožení (zákon o myslivosti, stavební zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví atp.). 
 • ALMŠ vytvořila a průběžně aktualizuje Infobalíček - online platformu poskytující veškeré základní informace, šablony a vzory dokumentů nezbytné k založení a provozu lesní školky. Infobalíček šetří čas, peníze, energii i starosti. Najdete v něm vše potřebné na jednom místě.
 • ALMŠ pečuje o kvalitu lesních školek a buduje jejich dobré jméno. Vytvořila Standardy kvality, školky se podle nich mohou nechat certifikovat a ukázat tak rodičům a okolí, co znamená jejich každodenní práce.
 • ALMŠ poskytuje členům konzultace malého rozsahu zdarma (prostřednictvím emailu a telefonu) a na sociální síti zřídila uzavřenou skupinu, kde se mohou členové ptát a diskutovat v bezpečném prostoru. 
 • ALMŠ se spojuje se subjekty podobných zájmů v ČR i zahraničí a upevňuje tím pozici lesních mateřských škol ve vzdělávacím systému. Ze zahraničí přináší dobrou ověřenou praxi respektovanou úředníky a politiky. 
 • ALMŠ vydává 11x v roce newsletter Lesní zprávy. K jejich odběru se můžete přihlásit zde
 • ALMŠ analyzuje potřeby členských organizací na základě legislativního vývoje v ČR, zpětnovazebních dotazníků, výsledků certifikací a kontrol ČŠI.
 • ALMŠ pořádá 4x ročně Slet - členskou schůzi, která nabízí unikátní možnost osobního setkání a sdílení zdarma vždy v některé z členských školek.
 • ALMŠ spravuje webové stránky lesnims.cz, prezentuje zde své členy a v členské sekci jim poskytuje informace potřebné pro provoz lesní školky: 
  - odkazy na legislativu nezbytnou pro založení a provoz lesní školky,
  - novinky z legislativy,
  - Infobalíček (viz výše),
  - pravidelně aktualizovaný přehled grantových příležitostí,
  - pravidla nakládání s osobními údaji v lesních MŠ a klubech.
 • ALMŠ poskytuje členským organizacím další služby a vzdělávání za zvýhodněné ceny. Na kurzech mohou členové uplatnit přednostní právo, některé kurzy jsou určeny výhradně členům. Všechny akce je možné najít také v Kalendáři akcí

Členské výhody v kostce - dokument ke stažení

 

JAK SE STÁT ČLENEM? 
Členy ALMŠ se podle stanov mohou stát fyzické i právnické osoby. Člen může být základní, certifikovaný (základní člen, který splňuje Standardy kvality tzn. prošel procesem certifikace a získal tím i hlasovací právo) nebo čestný. Pro získání členství je nezbytné získat dobrozdání od geograficky nejbližší členské lesní školky (bez ohledu na to, zda je to klub či mateřská škola). 

Chcete-li se stát členem ALMŠ, následujte tyto kroky: 

 1. Zaregistrujte se na webových stránkách ALMŠ a vyplňte své údaje. 
 2. Vytvořte profil své již fungující nebo zakládané školky. Profil bude až do schválení Radou ALMŠ a zaplacení členského příspěvku neveřejný. 
 3. Na mapě lesních MŠ zjistěte, která členská školka je nejblíže místu, kde provozujete nebo plánujete provozovat svou školku. Zadejte adresu místa provozu a vyhledávač vám nabídne organizace zaregistrované v mapě v pořadí od nejbližší. U nejbližší organizace zkontrolujte v detailu školky, zda je organizace skutečně členská, a pozvěte zástupce této školky na návštěvu do vaší školky nebo na místo, kde ji plánujete založit. 
 4. Po návštěvě vyplní zástupce dobrozdání (Zprávu o návštěvě) a odešle ji Martině Dvořákové, která v ALMŠ pečuje o členy. Zprávu dále posoudí místní člen Skupiny pro kvalitu a předá ji se svým doporučením Radě ALMŠ, která má pravomoc zájemce o členství přijmout či odmítnout. 
 5. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dostane zájemce o členství emailem spolu s pokyny k platbě a pozvánkou na nejbližší členskou schůzi, kde je školka představena ostatním členům. 

V letech 2019 a 2020 činí členský příspěvek 6300 Kč pro základní a 5300 Kč pro certifikované členy. Členský příspěvek pro subjekty, které do ALMŠ vstoupí v září - listopadu, činí na daný kalendářní rok 4200 Kč. Vstoupí-li subjekt do ALMŠ v prosinci, platí rovnou členský příspěvek na rok následující. 

Než se stanete členem, můžete využívat Informační servis, který vám umožní čerpat stejné výhody jako mají členové ovšem bez možnosti účastnit se Sletů - členských schůzí. 

 

Více informací ze světa lesních mateřských školek najdete v našem profilu na Facebooku.

Chcete-li se na cokoliv ke členství zeptat, obraťte se na Martinu Dvořákovou

 

ALMŠ je financována z členských příspěvků, grantů, darů a sponzorských příspěvků. Chcete se podílet na naší činnosti? Neváhejte se ozvat.  

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se