Pro členy

ALMŠ propojuje lesní školky, tedy lesní mateřské školy a kluby a další zájemce o předškolní vzdělávávání v přírodě z celé České republiky. Vyjednává podmínky pro vzdělávání v přírodě a prohlubuje kvalitu a udržitelnost vzdělávání dětí v přírodě.

 

V rámci členství mohou lesní školky čerpat zejména následující výhody: 

Know-how

 • Infobalíček – encyklopedie zkušeností a dokumentů k založení a provozu lesní školky.
 • Nejčastější otázky (FAQ) - pravidelně aktualizované odpovědi na otázky k zázemí, hygieně, povinnému předškolnímu roku apod.
 • Novinky z legislativy - upozornění na novinky v právních normách, nová legislativní rizika a příležitosti.
 • Lesní zprávy – vše důležité ze světa lesních školek na jednom místě - novinky i možná rizika, grantové příležitosti, legislativní novinky, pedagogická a další inspirace.
 • Certifikace dle Standardů kvality – je vidět, co vše stojí za dobrou prací lesních školek.
 • Tištěné Lesní noviny pro rodiče
 • Watchdog - jednání se zákonodárci, úředníky, obcemi. Provozování webu "V lese jako doma" s informacemi o základní legislativě lesních školek.

Podpůrná síť

 • První rok v ALMŠ s osobní podporou zkušené koordinátorky z lesní školky.
 • Mapa lesních školek - každý vás snadno najde a dozví se vše potřebné.
 • Uzavřené facebookové Fórum pro lesní školky - rychlé informace, bezpečné sdílení zkušeností.
 • Podpůrné skupiny - online setkání a sdílení v regionech anebo nad tématy, které jsou pro lesní školky společné. 
 • Podpora v krizových situacích - v zájmu ochrany dobrého jména lesních školek aktivně pomáháme řešit precedentní situace.
 • Osobní setkávání na Sletech - členských schůzích.
 • Krátké konzultace po telefonu a emailu, konzultace na míru.
 • Jsme součástí odborných organizací - SKAV apod.

Vzdělávání

To vše pro členy se slevou. 

Výhody v kostce ke stažení.

Chcete-li se na cokoliv ke členství zeptat, obraťte se na Martinu Dvořákovou (emailem martina.dvorakova@lesnims.cz nebo telefonicky na 604 569 166). 

 

JAK SE STÁT ČLENEM? 
Členy ALMŠ se podle stanov ALMŠ mohou stát fyzické i právnické osoby. 

Krok 1. Přihláška do ALMŠ
Registrace přes webové stránky www.lesnims.cz (Stát se členem).

Krok 2. Členství v ALMŠ
Na základě výzvy k platbě od zástupkyně ALMŠ hradí zájemce členský příspěvek. Po zaplacení se subjekt stává na daný kalendářní rok členem se všemi výhodami a povinnostmi (viz stanovy ALMŠ, bod 5.3). 

Krok 3. Uváděcí podpora v prvním roce členství
Nedílnou součástí prvního roku členství v ALMŠ je uváděcí podpora, kterou poskytují členky Skupiny pro kvalitu, ředitelky lesních školek s letitými zkušenostmi. Nového člena doprovází po dobu max. jednoho roku od začátku členství a to prostřednictvím setkání (obvykle online) v celkové délce max. 5 hodin. Setkáním předchází prostudování Infobalíčku a dalších zdrojů tak, aby společně strávený čas byl efektivní a soustředěný především na vhodné a udržitelné nastavení fungování školky. Setkání během uváděcí podpory nenahrazují konzultace na odborná témata.
Součástí uváděcí podpory je Sebehodnotící zpráva, která pomáhá ujasnit si jednotlivé oblasti provozu školky. Díky tomu může členka Skupiny pro kvalitu poskytnout cílenou podporu.
Na uváděcí podporu nemají nárok sourozenecké organizace, které platí pouze 0,5 členského příspěvku (více informací v členské sekci). 

Krok 4. Vyhodnocení po ukončení uváděcí podpory
Poté, co nový člen projde prvním rokem uváděcí podpory, obdrží doporučení k dalšímu fungování, případně k certifikaci dle Standardů kvality. Pokud školka úspěšně směřuje k zahájení/pokračování v provozu a pracuje na sobě, pokračuje jí členství v ALMŠ. Jestliže členka Skupiny pro kvalitu zjistí nedostatek, doporučí odbornou podporu (hospitace, seminář, konzultace aj.). V případě, že je nedostatek vážný a člen nejeví vůli k jeho změně, dává na základě sebehodnotící zprávy podnět Radě ALMŠ, aby hlasovala o neprodloužení členství. Zní to přísně, ale netřeba se obávat, dosud se nám to stalo jen jednou.

Krok 5. Představení nováčka členům ALMŠ
Nový člen se představuje na nejbližším Sletu - členské schůzi dalším členům. ALMŠ zároveň doporučuje seznámit se osobně s nejbližší/mi členskou/ými LK/LMŠ a vzájemně se navštívit.

 

ČLENSTVÍ NA ZKOUŠKU
Nejste zatím rozhodnuti, zda se stát členem ALMŠ? Jako ochutnávku nabízíme členství na zkoušku na dva měsíce v rámci tzv. Informačního servisu. Umožní vám čerpat nejzajímavější výhody členství, zejména přístup do členské sekce, vč. legislativních novinek, grantového servisu a Infobalíčku. Pokud máte zájem o členství na zkoušku, obraťte se na Martinu Dvořákovou (emailem martina.dvorakova@lesnims.cz nebo telefonicky na 604 569 166). 

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2023
Optimální výše členského příspěvku pro rok 2023 je 13 880 Kč. 

Díky grantové podpoře z programu Active Citizens Fund je možné plánovaný rozpočet pokrýt i s nižšími členskými příspěvky, proto byl členský příspěvek 2023 odhlasován v rozpětí 6 900 Kč (resp. 5 800 Kč pro certifikované členy) - 13 880 Kč, od září pak snížený v rozpětí 4 300 Kč - 8 650 Kč. Je tak na vašem uvážení a možnostech, jakou výši ČP v roce 2023 uhradíte. Jakákoliv částka nad minimální výši umožní ALMŠ vytvářet rezervu na rok 2024 a další léta, která zatím nemají jistou podporu grantu či dárce, a vyhnout se tak skokovému zdražení. 

 

LESNÍ ZPRÁVY - NEWSLETTER ALMŠ 
11x za rok přinášíme novinky ze světa lesních školek, můžete si je prohlédnout pod odkazy níže, nebo si je nechat zasílat do své emailové schránky (přihlásit k odběru se můžete zde, odběr je možné kdykoliv zrušit).

ALMŠ je financována z členských příspěvků, grantů, darů a sponzorských příspěvků. Chcete se podílet na naší činnosti? Neváhejte se prosím ozvat na info@lesnims.cz.  

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se