Pro členy

Co je Asociace lesních mateřských škol? 
Asociace sdružuje přes 140 lesních mateřských škol a lesních klubů z celé České republiky. Naším dlouhodobým záměrem je vytvoření kvalitního prostředí pro rozvoj nových lesních klubů a zlepšování těch stávajících. Připravujeme nové zájemce na náročný proces vytvoření kvalitní lesní mateřské školy. Intezivně komunikujeme se státní správou a snažíme se zlepšit podmínky lesních mateřských škol i v rámci legislativy. Některým lesním MŠ pomáháme na cestě do Rejstříku škol a školských zařízení od září 2017, která se jim nedávno otevřela. 

Vzděláváme a připravujeme spousty kvalitních seminářů a workshopů včetně každoroční letní školy pro průvodce lesních MŠ a mezinárodní konference. Věnujeme se také rozšiřování povědomí o tom, co je dobrá a kvalitní školka pro veřejnost, prostřednictvím Standardů kvality.

 

Proč se stát členem Asociace lesních MŠ?

ALMŠ významně podporuje jak dobře zaběhnuté lesní MŠ a kluby, tak iniciativy a spolky. Začínajícím lesním MŠ nebo klubům pomáhá prostřednictvím informačního balíčku k založení a provozu lesní MŠ. Infobalíček obsahuje návodné postupy a vzorové dokumenty nezbytné k založení i provozu lesního klubu.

Provozujeme tyto webové stránky, které obsahují informace o vzdělávání předškolních dětí v blízkosti přírody. Součástí webových stránek je i mapa lesních klubů i lesních školek, a interní sekce určená výhradně členům.

Věnujeme se také vzdělávací činnosti. Pořádáme jednorázové semináře pro pedagogy lesních MŠ, rodiče, i veřejnost, dlouhodobé vzdělávací programy, mezinárodní konference, zahraniční exkurze. Právě připravujeme rekvalifikační kurzy pro chůvy. Členské organizace mají na všech našich akcích výhodnější podmínky. Každoročně pro naše členy pořádáme Letní školu pro pedagogy lesních MŠ. Pouze členové ALMŠ mají na Letní škole garantované místo. A také pouze členové mají možnost účastnit se valných hromad ALMŠ, tzv. Sletů, a to čtyřikrát do roka.

Každý měsíc rozesíláme newsletter s nejpodstatnějšími novinkami, legislativními a grantovými aktualitami, kalendářem akcí a inspirativními nápady a informacemi. 

 

Jak vstoupit do Asociace lesních mateřských škol?
Členy ALMŠ se mohou stát fyzické i právnické osoby. Máte-li zájem o vstup do Asociace lesních MŠ, zaregistrujte se (Stát se členem). Vyplňte profil lesního klubu, nebo i školky, která ještě nevznikla. Po registraci na webu obdržíte uvítací email a můžete se rozhodnout, zda se stát vznikající iniciativou či chcete být členem ALMŠ.  

Vznikající iniciativy si mohou do doby, než se stanou základními členy, platit informační servis ve stejném rozsahu jako členové (viz. výše). Totéž platí i pro další subjekty, které nejsou členy ALMŠ. Cena za tuto službu je 500 Kč/měsíčně. Dobu, po jakou budete využívat těchto služeb, si určujete sami. Podklady k platbě pošleme na vyžádání.

 

Jak se vznikající iniciativa stane základním členem ALMŠ?
Řádnými členy ALMŠ jsou pouze lesní kluby a LMŠ se statutem základní, certifikovaný nebo čestný člen. Pro základní členství v ALMŠ je třeba splnit tyto kroky:

  • Vyplnění profilu klubu či školky na webu. Profil bude zveřejněn po splnění také následujících dvou podmínek.
  • Získání dobrozdání od geograficky nejbližšího členského klubu nebo školky (Zpráva o návštěvě). Vznikající iniciativu navštíví nejbližší lesní mateřská školka, která je členem ALMŠ, a vyplněnou Zprávu o navštívené školce odešle na martina.dvorakova@lesnims.cz. Zprávu zhodnotí člen skupiny pro kvalitu ALMŠ a členství schvaluje Rada ALMŠ. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí mezi členy ALMŠ dostane školka emailem, spolu s pozvánkou na nejbližší členskou schůzi, kde je školka pasována na člena.
  • Úhrada členského poplatku. Členské příspěvky pro rok 2017 zůstávají stejné jako v loňském roce, ve výši 3000 Kč pro základní členy a 2000 Kč pro certifikované členy. Pro optimální fungování ALMŠ by bylo třeba ji podpořit částkou 4300 Kč. 3000Kč jsou tedy minimální členský poplatek, 4300Kč ideální.

 

Jak se základní člen stane členem certifikovaným členem ALMŠ?

Certifikovanými členy nazýváme lesní kluby, které prošly certifikací a splnily Standardy kvality. V létě 2017 jejich počet překročil číslo 20!

 

Zajímáte se o novinky ze světa lesních mateřských škol?
Navštivte prosím náš Facebook.

 

Hledáte informace o vzdělávacích akcích pro pedagogy?
V sekci Vzdělávání naleznete více informací.

 

Potřebujete aktuální přehled lesních klubů a lesních MŠ?
Připravili jsme Mapu lesních mateřských škol.

 

Hledáte spolupracovníky?
Pro to je určená sekce Sháním/ Nabízím.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se