Legislativa

Povinná předškolní docházka a Individuální vzdělávání

MŠMT připravilo pro rodiče i pro ředitele škol manuál k povinné předškolní docházce a individuálnímu vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani. Zveřejněny byly také další dokumenty (celkem 4), při čtení všech dokumentů rozlišujte mezi pravidly pro spádovou MŠ (žádná LMŠ nemůže být spádovou LMŠ) a MŠ. Z hlediska individuálního vzdělávání vypadá situace tak, že pro školní rok 2017/18 NEBUDE dítě na individuálu BLOKOVAT. K výši normativu se MŠMT v dokumentu nevyjadřuje. Přijmout dítě MUSÍ spádová školka, každá jiná rejstříková MŮŽE, pokud je to v souladu s jeho přijímacím řízením (např. pokud má určeno, že nejdřív přijme děti ze spádové oblasti bez ohledu na věk a až poté starší děti z nespádové oblasti, dítě, kterému je 5 let, ale má „špatné“ bydliště, Vám nepřijmou. Každá MŠ si pravidla pro přijímací řízení stanoví sama).    

Příspěvek od státu na rok 2017

MŠMT zveřejnilo výši normativu, tj. příspěvku státu pro rejstříkové školky, na rok 2017. Výše příspěvku pro 1dítě/rok, které je ve třídě o 15 dětech bude 46 175 Kč (to je nárůst cca 2500 Kč oproti roku 2016). Související dokument naleznete v členské sekci v oddíle Legislativa (rolujte stránku až dolů). První rok rejstříkové školky obvykle dostávají 60% normativu.

Vstup do rejstříku

První LMŠ vstupují o Rejstříku MŠMT. Pokud se chystáte začít „rejstříkový provoz“ ještě v září 2017, máte ještě teoretickou možnost v únoru o zápis zažádat- záleží to na dobré vůli krajského úřadu. Prosím, pokud se chystáte o vstup zažádat, nebo již žádáte, pošlete nám info na magda.kvitkova@lesnims.cz (název Vaší školky, Kraj a předpokládaný počet zapsaných dětí v září 2017), MŠMT nás požádalo o přehled a nemáme, jak jej jinak získat.

30.12.2016 vyšla hygienická vyhláška, lesní mateřské školy již mohou vstupovat do rejstříku škol a školských zařízení jako plnoprávné mateřské školy, se specifikací LESNÍ.

LMŠ mají nyní jedinečnou možnost kontaktovat své krajské školské odbory a dojednat s nimi režim dodání potřebných dokumentů pro vstup do rejstříku MŠMT. Doporučujeme se obrátit na příšlušný kraj co nejdříve, kraje potřebují znát kapacity jednotlivých školek z rozpočtových důvodů v průběhu ledna. Ministryně MŠMT Kateřina Valachová zaslala již v listopadu krajům dopis s žádostí o kladné vyřízení žádostí lesních školek i ve výjimečně krátkém termínu. Lesní školky by mohly pracovat v režimu rejstříku již od září 2017. (Standardně musí školky odevzdávat své žádosti s ročním předstihem).

Legislativa související s ustavením lesních mateřských škol v rámci české školské vzdělávací soustavy je zcela nová. Je tak třeba počítat s ujasňováním pravidel a pojmů ze strany konkrétních úředníků. Věříme však v úspěch vzájemné komunikace.

Lesní mateřské školy jsou vzdělávací instituce předškolní výchovy, stejně jako klasické mateřské školy, jen vzdělávání dětí probíhá ve venkovním prostředí, především v lese.  

Ve školském zákoně jsou LMŠ definovány následovně: "Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou."

Již nyní pracují lesní MŠ, stejně jako „klasické“ mateřské školy na základě Školních vzdělávacích programů vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což je závazný dokument MŠMT, a jeho naplňování je kontrolováno Českou školní inspekcí. 

Společně s lesními školkami existují také lesní kluby, do budoucna se za lesní kluby budou označovat ty ze současných lesních MŠ, které se rozhodnou, že z jakéhokoliv důvodu nevstoupí do Rejstříku škol a školských zařízení. 

Vedle pobytu v přírodě mají děti k dispozici skromné zázemí (jurtu, maringotku, chatu, hliněný domek atp.), které však využívají jen příležitostně, při jídle, odpočinku, ohřátí, vzdělávání probíhá ve venkovním prostoru.

Bližší podmínky pro zápis do registru MŠ vedeného MŠMT naleznete v členské sekci webu a to včetně souvisejících dokumentů, vyhlášek a zákonů.

Kontaktní osoba pro otázky legislativy:  magda.kvitkova@lesnims.cz

Přiřazené přílohy

Kalendář akcí

  • Září 2018

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Říjen 2018

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Listopad 2018

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se