Legislativa

Novinka! 30.12.2016 vyšla hygienická vyhláška, lesní mateřské školy již mohou vstupovat do rejstříku škol a školských zařízení jako plnoprávné mateřské školy, se specifikací LESNÍ.

LMŠ mají nyní jedinečnou možnost kontaktovat své krajské školské odbory a dojednat s nimi režim dodání potřebných dokumentů pro vstup do rejstříku MŠMT. Doporučujeme se obrátit na příšlušný kraj co nejdříve, kraje potřebují znát kapacity jednotlivých školek z rozpočtových důvodů v průběhu ledna. Ministryně MŠMT Kateřina Valachová zaslala již v listopadu krajům dopis s žádostí o kladné vyřízení žádostí lesních školek i ve výjimečně krátkém termínu. Lesní školky by mohly pracovat v režimu rejstříku již od září 2017. (Standardně musí školky odevzdávat své žádosti s ročním předstihem).

Legislativa související s ustavením lesních mateřských škol v rámci české školské vzdělávací soustavy je zcela nová. Je tak třeba počítat s ujasňováním pravidel a pojmů ze strany konkrétních úředníků. Věříme však v úspěch vzájemné komunikace.

Lesní mateřské školy jsou vzdělávací instituce předškolní výchovy, stejně jako klasické mateřské školy, jen vzdělávání dětí probíhá ve venkovním prostředí, především v lese.  

Ve školském zákoně jsou LMŠ definovány následovně: "Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou."

Již nyní pracují lesní MŠ, stejně jako „klasické“ mateřské školy na základě Školních vzdělávacích programů vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což je závazný dokument MŠMT, a jeho naplňování je kontrolováno Českou školní inspekcí. 

Společně s lesními školkami existují také lesní kluby, do budoucna se za lesní kluby budou označovat ty ze současných lesních MŠ, které se rozhodnou, že z jakéhokoliv důvodu nevstoupí do Rejstříku škol a školských zařízení. 

Vedle pobytu v přírodě mají děti k dispozici skromné zázemí (jurtu, maringotku, chatu, hliněný domek atp.), které však využívají jen příležitostně, při jídle, odpočinku, ohřátí, vzdělávání probíhá ve venkovním prostoru.

Bližší podmínky pro zápis do registru MŠ vedeného MŠMT naleznete v členské sekci webu a to včetně souvisejících dokumentů, vyhlášek a zákonů.

Kontaktní osoba pro otázky legislativy:  magda.kvitkova@lesnims.cz

Přiřazené přílohy

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se