Tým

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.

Statutární zástupkyně, email: tereza.valkounova@lesnims.cz

Vystudovala učitelství biologie a občanské výchovy, během studia pracovala v neziskové organizaci Občanská inspirace zaměřené na práci s dětmi a místní komunitou. V rámci doktorského studia primární pedagogiky se dostala na téměř dvouletou stáž do Německa, kde rozšířila svůj obzor o koncept udržitelného rozvoje, v praktickém podání o lesní mateřské školy.  V roce 2010 spoluzaložila Asociaci lesních mateřských škol (ALMŠ). Většinu času věnuje rodině, má zálibu v městském zahradničení. 

 

Johana Passerin

Členka rady, email: johana.passerin@lesnims.cz

Absolvovala seminář waldorfské pedagogiky pro učitelky MŠ a kvalifikovanou chůvou pro děti od narození do začátku školní docházky. V minulosti působila také jako dula. Od roku 2010 pracuje jako průvodkyně v lesní školce, nejprve v LMŠ Šárynka, od r. 2014 pak ve školce Hvězdy v lese, kterou založila a vede. V ALMŠ působí aktivně od jejího založení, od r. 2012 má na starosti oblast vzdělávání - zejména Letní školu, vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě a Průvodce dětí světem. Věnuje se také budování kontaktů se zahraničními lesními školkami a budování mezinárodní spolupráce.

 

Mgr. Alena Laláková

Členka rady, email: jedenstrom@volny.cz 

 

 

Mgr. Klára Krchňavá

Členka rady, email: klara.krchnava@lesnims.cz 

Vystudovala obor předškolní výchovy na VOŠ a vysoké školy speciální pedagogiky, etiku na Teologické fakultě. V práci s dětmi jí nejvíce nasměroval kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Sama se snaží zbavovat vžitých stereotypů ve výchově. Založila Dětský lesní klub Stromík (2010) a Dětský lesní klub Mariánka (2012). V lesním klubu pracuje jako koordinátorka a pedagog. Je mámou dvou kluků, kteří jsou pro ní obrovskou inspirací.

 

MVDr. Ivana Cviková

Členka rady, email: ivana.cvikova@lesnims.cz

Vystudovala veterinární lékařství. Pracovala 12 let v korporátní sféře, získala proto také obchodní a manažerské vzdělání. Od roku 2014 je koordinátorkou Lesního klubu Bezinka v Palkovicích. V Asociaci se věnuje profesionalizaci lesních MŠ, Standardům kvality a podpoře začínajících projektů na Moravě. 

 

Ing. Martina Dvořáková

Produkční a koordinátorka členských MŠ, email: martina.dvorakova@lesnims.cz

Vystudovala ekonomii. V ALMŠ se věnuje především péči o členy i potenciální členy a produkci vzdělávacích akcí (zejména seminářů, Letní školy a přírodovědných expedic). Má dva malé syny, se kterými se ráda vrací do dětského světa i do lesa.

 

Ing. Pavla Štindlová

Finanční a projektová manažerka, webeditorka email: pavla.stindlova@lesnims.cz

Vystudovala ekonomii. Má zkušenosti v oblasti PR, produkci, fundraisingu a finančním řízení v ziskovém i neziskovém sektoru. V Asociaci LMŠ se stará o finance a snaží se být podporou i v dalších oblastech, ve kterých má zkušenosti. S ALMŠ spolupracuje od začátků jejího založení, protože věří, že vzdělání v blízkosti přírody má smysl a chce ho v co největší míře dopřát nejen svým dvěma synům. 

 

Magda Kvítková

Legislativa, email: magda.kvitkova@lesnims.cz, tel: +420 777017325

Školní část svého studia strávila na oboru Studia občanského sektoru. Hodně jí však dala zejména praxe v nejrůznějších neziskových organizacích, především v NROS, která jí umožnila získat přehled o českém neziskovém sektoru, jako důležitém prvku české občanské společnosti. V ALMŠ mám na starost administraci vzdělávacích projektů a oblast legislativy. Má dvě malé dcery, obě chodí do lesní mateřské školy, volný čas tráví nejraději s rodinou na horách na dlouhých výletech. 

 

Mgr. Hanka Ježková

Fundraiserka, email: hanka.jezkova@lesnims.cz

Vystudovala biologii na Přírodovědné fakultě UK. Po škole pracovala 6 let ve farmaceutické firmě zabývající se výzkumem a vývojem léčiv, kde si rozšířila znalosti v oblasti financí, rozpočtů a plánování. Během šestileté mateřské, vytvořila neratovickou LMŠ Dubínek, která spustila svůj provoz na konci roku 2013. Svoje nadšení pro práci s čísly a financemi se od r. 2015 bude snažit uplatnit v ALMŠ.

 

Filip Kršiak

krizová komunikace, email: filip.krsiak@lesnims.cz

Vystudoval literární vědu. Začal se věnovat filmové výchově pro kina Aero a Světozor. Postupně se orientoval na oblast PR filmu pro nutprodukci (např. Gottland), MFDF Jihlava či online distribuci DAFilms. Zároveň působil jako editor Dok.revue a vytvářel rozhovory pro Aktuálně.cz. V roce 2015 založil krutón - malou neziskovku pro filmovou výchovu a produkci dobrých filmů.  V ALMŠ má za úkol komunikovat a vysvětlovat. Nejvíc času tráví za počítačem, mobilem a kamerou, což ho štve a chce dětem dopřát větší nedigitální rozmanitost.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se