Přírodovědné expedice

<  Zpět na výpis

Odkaz na aktuální program najdete v levém menu.

 

Asociace lesních mateřských škol pořádá další cyklus úspěšných přírodovědných expedic pro pedagogy mateřských škol. Jejich cílem je rozvíjet přírodovědnou gramotnost pedagogů v předškolních zařízeních tak, aby dokázali odborně vyhledávat a didakticky využít základní zástupce biotické složky prostřední v rámci integrovaných bloků vlastního vzdělávacího programu.

Přírodovědné expedice pro pedagogy rozvíjí

  • dovednosti pro manipulaci s přírodními prvky při práci s dětmi;
  • přírodovědné znalosti základního rozsahu přincipů integrované tematické výuky (např. roční období, složky přírody);
  • dovednosti pro pobyt v přírodě tzv. za každého počasí;
  • znalost základních bezpečnostních pravidel při botanicko-zoologických expedicích s dětmi.

Ve školním roce 2018/2019 se uskuteční dvě sedmihodinové expedice s Rudolfem Hettichem ve Středočeském kraji (Loutí, Rabyně) a další dvě pětihodinové expedice s českými lektory v Jihomoravském kraji.

 

RUDOLF HETTICH je učitel s neuvěřitelnou zásobou her, příběhů, zkušeností a lidské moudrosti. Již třicet let se zabývá fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních zahrad a hřišt, je vedoucím svobodného vzdělávacího zařízení, neziskové organizace Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung, lektor a fotograf na volné noze. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel.
Říjnová vycházka s Rudolfem Hettichem bude zaměřena na houby, rostliny a podzimní plody užitečné člověku a zvířatům pro zimní období, a na možnosti jak toto téma didakticky využít v mateřské škole. Zimní expedice povede účastníky po stopách zvířat a ptáků. Budeme se učit umění naslouchat a napodobovat zvuky zvířat, stopovat (nejen otisky tlapek, ale i pobytová znamení), dozvíme se něco o stravovacích návycích zvířat.
Každý účastník dostane v ceně expedice pracovní listy pro práci s dětmi, bílou plachtu a určovací klíče Houby a Les - živočichové od NP Šumava. Časová dotace je sedm hodin, z toho minimálně 5 hodin je přímé práce v terénu.
70% rozpočtu Přírodovědných expedic s Rudolfem Hettichem je kryto z grantu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, proto jsou expedice určeny pedagogickým pracovníkům. Cena jedné expedice je 790 Kč.

 

Expedice v Jihomoravském kraji, podpořené z rozpočtu Jihomoravského kraje, budou mít časovou dotaci 5 hodin celkem, a budou relizovány během října a listopadu. O podrobnostech Vás budeme informovat co nejdříve.

 

Kontakt:

Martina Dvořáková, tel: 604 569 166, email: martina.dvorakova@lesnims.cz.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se